Als hogeschool zien we het als onze maatschappelijke opdracht om kwaliteit te bieden aan onze studenten. Wie bij Hogeschool Inholland studeert kan rekenen op inhoudelijk en waarde(n)vol hoger beroepsonderwijs, op menselijke maat en dichtbij. Dit alles natuurlijk in nauwe samenwerking met het mbo, het voortgezet en wetenschappelijk onderwijs, de regio en het werkveld. We staan niet met de rug naar elkaar toe, maar luisteren actief en kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen.

 

Op acht locaties in de Randstad biedt Hogeschool Inholland brede, en voor het regionale werkveld herkenbare, opleidingen aan. Stevig aan de maat, dat wel, maar wel met een goede begeleiding zodat studenten zich thuis kunnen voelen. We bieden ze ruimte aan om zich persoonlijk te vormen en voor te bereiden op een verantwoorde beroepsuitoefening met een respectvolle kijk op de maatschappij.

 

Werken bij Hogeschool Inholland betekent werken in een grote organisatie die volop in ontwikkeling is. Als werknemer ben je een professional; je werkt op basis van je deskundigheid, je kent de behoefte van de organisatie, je neemt verantwoordelijkheid voor - en je bent aanspreekbaar op - je eigen handelen en je neemt initiatief om kennis en vaardigheden verder te ontwikkelen. Hogeschool Inholland investeert en faciliteert in de ontwikkeling van haar werknemers.

 

Met behulp van de methodiek Performance- en CompetenceManagement (PCM) worden talenten en ambities van medewerkers gekoppeld aan de doelstellingen van de organisatie. Afspraken maken over doelen, resultaten en individuele ontwikkeling staan hierbij centraal.

 

Arbeidsvoorwaarden

Bij Hogeschool Inholland gelden de arbeidsvoorwaarden uit de cao hbo. Aanvullend gelden de volgende voorwaarden en regelingen:

 

Reiskostenvergoeding woon-werk verkeer

Hogeschool Inholland vergoedt de kosten van het woon-werkverkeer in Nederland per openbaar vervoer (trein 2de klas). Maak je gebruik maken van eigen vervoer, dan ontvang je een beperkte vergoeding tot een maximum van € 41,75 per maand (bij een volledige aanstelling). Daarnaast heeft Hogeschool Inholland een fietsplan om fiscaal vriendelijk een fiets aan te kunnen schaffen op voorwaarde dat het woon-werkverkeer geheel of gedeeltelijk per fiets geschiedt.

 

Betaald ouderschapsverlof

Hogeschool Inholland heeft een regeling voor gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof. De bezoldiging, gedurende maximaal een half jaar voor de helft van de aanstellingsomvang, bedraagt 62,5 procent van het salaris.

 

Keuze pensioen

Hogeschool Inholland heeft het pensioen ondergebracht bij het ABP.

 

Collectieve ziektekostenverzekering

Hogeschool Inholland neemt deel aan een collectief arrangement ziektekostenverzekering tussen Zilveren Kruis Achmea en de sector HBO. Desgewenst kan de werknemer daaraan deelnemen en profiteren van de kortingen op de basisverzekering en de aanvullende ziektekostenverzekeringen.