Type:
Permanent employment
Location:
Den Haag
Education:
Associate degree (EQF 5), Bachelor (EQF 6)
Published:
27/12/2022
Status:
Open
Apply before:
17/01/2023
Hours p/wk:
36

Description:

De medewerkers bij het Informatieknooppunt Domein Bewaken en Beveiligen (IK DBB) bewaken niet zelf. Wat doen zij wel? Zij werken achter de schermen aan andermans vrijheid; dat kan gaan over de leden van het Koninklijk Huis, diplomaten, maar ook journalisten en politici. Zie jij het als een uitdaging om als teamleider een bijdrage te leveren aan de veiligheid van deze prominenten en het verder ontwikkelen van het Team Dreigingsinformatie (TDI)? Solliciteer dan op deze interessante vacature!

 

Wat ga je doen?

Nederland is de afgelopen jaren geconfronteerd met buitengewoon heftige (criminele) incidenten, die een bedreiging vormen voor de voortgang van onze democratie. Denk aan de liquidatie van de broer van een kroongetuige en de moordaanslagen op advocaat Derk Wiersum en misdaadjournalist Peter R. de Vries. Daarnaast heeft het IK DBB steeds vaker te maken met dreigingen gericht tegen bewindspersonen naar aanleiding van maatschappelijke onrust die kan ontstaan op basis van actualiteiten, zoals de stikstofproblematiek. De politietaak op het gebied van bewaken en beveiligen ontwikkelt zich dan ook in rap tempo.

 

Als teamleider voer je regie op de uitvoering en ben je verantwoordelijk voor het aansturen van het Team Dreigingsinformatie. In het team werken informatiemedewerkers, generalisten, operationeel expert, open source intelligence (OSINT) experts, dreigingsinschatters en analisten. Met het team werk je aan de veiligheid in Nederland door het onderkennen en veiligstellen van dreigingsinformatie. Deze informatie heeft betrekking op potentiële dreigingen (risico's) in de richting van personen of objecten. Namens de politie levert het TDI ook een bijdrage aan het dreigingsbeeld voor de nationale evenementen van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Onze input is een waardevolle toevoeging voor de dreigingsinschattingen en analyses die bij het Informatieknooppunt Domein Bewaken en Beveiligen worden opgemaakt. Als gezicht van het team initieer en onderhoud je (landelijke) netwerken op het gebied van dreigingsinformatie. Je vertegenwoordigt het team in diverse overleggen en werkgroepen en draagt daar de werkwijzen en methodieken van TDI uit. Ook verzorg je presentaties aan de (tactische) partners.

 

Als teamleider TDI:

 • coördineer je lopende (deel)projecten of plannen van aanpak en maak je hiervoor uitvoeringsafspraken met de operationeel experts in het team;
 • zorg je dat nieuwe inbreng, ideeën, processen, in het team worden geborgd;
 • signaleer je trends en ontwikkelingen en vertaal je deze naar de operationele uitvoering;
 • maak je deel uit van het managementteam van het Informatieknooppunt Bewaken en Beveiligen;
 • beoordeel je de professionaliteit van medewerkers en voer je individuele (eind)gesprekken. Je informeert de teamchef over te maken ontwikkelafspraken;
 • adviseer je de teamchef over beleidsvoorstellen, operationele zaken en specifieke casuïstiek;
 • zorg je voor de verbinding tussen het Informatieknooppunt en de Dienst Koninklijke en Diplomatie Beveiliging (DKDB), relevante partners binnen landelijke en regionale eenheden en externe partners.

In deze functie kan er sprake zijn van (piket)inzet ten behoeve van de afdeling en voor (N)SGBO's (Staf Grootschalig en Bijzonder Optreden).

 

Waar ga je werken?

Het IK DBB valt onder de Dienst Landelijke Informatieorganisatie (DLIO) en bestaat uit het Team Dreigingsinformatie (TDI) en Team Dreigingsmanagement (TDM). Het werk van het IK DBB richt zich voornamelijk op het Rijksdomein, denk aan het Koninklijk Huis en diplomaten. Daarnaast is het IK DBB verantwoordelijk voor de uitvoering van de werkzaamheden die voortvloeien uit het stelsel Bewaken & Beveiligen. Hierbij behoren ook de taken die voortkomen uit het programmaplan 'Aanpak Potentieel Gewelddadige Eenlingen' (PGE's).

 

Het TDI, waar jij misschien wel gaat werken, kenmerkt zich door een unieke samenstelling van onder andere experts en analisten. Het is een team van experts met een berg aan kennis, werkervaring en een groot verantwoordelijkheidsgevoel.

 

Werken bij TDI betekent dat je:

 • elke dag te maken hebt met actualiteiten die veelal het landelijk nieuws halen;
 • werkt in een heimelijke omgeving;
 • eenheid-overstijgend werkt; je werkt tenslotte bij de Landelijke Eenheid en ondersteunt en adviseert de regionale eenheden;
 • samenwerkt met veel verschillende in- en externe partners (denk aan NCTV, DKDB, KMAR, CTER en RCCB);
 • meestal dagdiensten werkt.

Wie ben jij?

Onze ideale teamleider maakt gemakkelijk verbinding met collega's en is een uitstekende coach. We verwachten dan ook dat jij medewerkers kunt meenemen in het werken aan een wendbare en effectieve informatieorganisatie. Een team waarin elke medewerker gehoord en aangesproken wordt op wat goed gaat en waar winst te behalen is. Je bent vooruitstrevend in het tot stand brengen en handhaven van doeltreffende netwerken. Je staat open voor nieuwe ontwikkelingen en je kunt visie goed vertalen naar de werkvloer. Vraagstukken en activiteiten plaats je in een bredere context, je toont initiatief en denkt in creatieve mogelijkheden. Zelfreflectie is voor jouw vanzelfsprekend en je beschikt over zeer goede schriftelijke en mondelinge vaardigheden.

 

De snel veranderende criminaliteit en de manier waarop die moet worden bestreden, maakt de noodzaak tot verandering binnen de Landelijke Eenheid urgent. Dat stellen korpsleiding en leiding van de Landelijke Eenheid in hun reactie op de gepresenteerde tussenrapportage van de Commissie Schneiders. Werken bij het IK DBB betekent daardoor werken in een veranderende omgeving. We vragen dan ook flexibiliteit en veranderbereidheid van onze (nieuwe) collega's.

Verder heb je:

 • een hbo-diploma;
 • bij voorkeur ervaring binnen het werkveld opsporing;
 • ervaring in het aansturen van een team;
 • kennis van specifieke wetgeving zoals de WPG en WBP, beschikbare relevante convenanten, de circulaire en de aanwijzing Bewaking en Beveiliging van personen, objecten en diensten.

Wat wij bieden

De standplaats is Den Haag. Er is ruimte voor 1 fte. Het betreft een functie voor 36 uur per week.

 

Afhankelijk van je achtergrond volg je aan de Politieacademie een 14-weekse opleiding voor specifieke inzetbaarheid (36 uur per week), met eventueel aansluitend een voor de functie benodigd aanvullend opleidingsprogramma. Tijdens deze opleiding(en) ontvang je al het met jou overeengekomen salaris. Het positief afronden van het verplichte assessment is voorwaarde om aan de opleiding te kunnen beginnen. Het behalen van de opleiding is een vereiste om deze functie uit te kunnen oefenen. Hier vind je alle informatie met betrekking tot de selectieprocedure, het assessment en de opleiding.

 

Tijdens de interne specifieke politieopleiding word je tijdelijk aangesteld als ambtenaar in opleiding. Na het voltooien van de opleiding bieden we je een tijdelijke aanstelling aan, waarbij een proeftijd van één jaar van toepassing is. Na deze proeftijd volgt zo snel mogelijk een vaste aanstelling.

 

Binnen de politie investeren we in jouw toekomst. We bieden uitgebreide ontwikkelingsmogelijkheden en een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden. Denk hier bij aan:

 • een bruto maandsalaris van minimaal € 3.720,- en maximaal € 5.503,- (schaal 11 Bbp) op basis van een 36-urige werkweek;
 • 8% vakantie- en 8,33% eindejaarsuitkering;
 • goede pensioenregeling en betaald ouderschapsverlof (meer info over verlof, regelingen en mogelijkheden).

De formele functie binnen het functiegebouw van de politie is operationeel specialist C.

  

Wat verder belangrijk is

 • Een veiligheidsonderzoek A maakt deel uit van de selectieprocedure.
 • Je hebt de Nederlandse nationaliteit (dit mag ook je tweede nationaliteit zijn).
 • De politie zet in op vernieuwing en cultuurverschillen binnen teams. Divers samengestelde teams presteren beter. Daarom werken we hard aan een open en veilige cultuur waarin divers talent tot bloei komt.