Zoekwoorden:
Education Market, Urban Security
Edu type:
Formele educatie
Locatie:
Alkmaar
Opleiding:
MBO-3 (EQF 3)
Start datum:
01/09/2021
Studielast:
3360 uur
Duur:
2 jaar
Meer informatie

Beschrijving:

De Handhaver Toezicht en Veiligheid surveilleert in uniform op straat en houdt zich bezig met signaleren, controleren, confronteren, optreden, sanctioneren en informeren. Een Handhaver Toezicht en Veiligheid houdt burgers met zijn aanwezigheid af van sociaal hinderlijk gedrag zoals kleine criminaliteit. Bij ongevallen schakel je hulpdiensten in en verleen je eerste hulp. Tijdens de opleiding leer je op school het nodige over wet- en regelgeving en is er veel aandacht voor fysieke, communicatieve en sociale vaardigheden. Een onderdeel van de opleiding Handhaver Toezicht en Veiligheid is de BOA-opleiding. Dit is de opleiding tot Buitengewoon Opsporingsambtenaar.

 

Er worden hoge eisen gesteld aan je persoonlijkheid. Eigenschappen als leidinggeven, verantwoordelijkheidsgevoel, stabiliteit en zelfstandigheid zijn hierbij erg belangrijk. Ook moet je goed kunnen plannen en organiseren. Je moet je mondeling en schriftelijk goed kunnen uitdrukken en goed met mensen om kunnen gaan. Je bent representatief, accuraat, integer en stressbestendig. Bovendien moet je bereid zijn om in wisselende diensten te werken. Je kunt na het behalen van het diploma gaan werken als Handhaver Toezicht & Veiligheid binnen het publieke domein.

 

Locatie : Alkmaar
Niveau : 3
BOL/BBL : BOL
Duur : 2 jaar (3200 uur studiebelasting)
Start : Augustus
 

Let op: beperkt aantal studieplaatsen!

Deze opleiding heeft een beperkt aantal plaatsen. Meld je voor deze opleiding dus tijdig aan. De beschikbare plekken wijzen wij toe op volgorde van binnenkomst. Als er vóór 1 april al meer aanmeldingen binnen dan er plaatsen beschikbaar zijn, word je op een wachtlijst geplaatst.

 

Wat leer je?

Je werkt aan de volgende kerntaken:

• Het toezien op orde en veiligheid in het publieke domein.
• Het optreden bij incidenten en calamiteiten.
• Het uitvoeren van dienstverlenende taken.

 

Beroepspraktijkvorming

Je loopt tijdens de opleiding op verschillende momenten stage. Dit kan ook in het weekend of 's avonds zijn.

 

Vooropleiding

  • Vmbo diploma, KB, TL of GL
  • Havo 3 (met overgangsbewijs)
  • Mbo 2 diploma Beveiliger, Medewerker Toezicht en Veiligheid. 

Aanvullende toelatingsvoorwaarden:

• je bent minimaal 16 jaar of ouder op 1 september van het jaar waarin je met de opleiding start
• je hebt de Nederlandse nationaliteit
• je kunt een Verklaring Omtrent het Gedrag overleggen (VOG)
• je hebt geen strafblad
• je hebt een goede conditie en gezondheid
• je krijgt een positief advies op basis van de intake door het team van de opleiding Uniformberoepen. Hierbij is het belangrijk dat jij goed kunt aangeven wat jouw beeld van dit beroep en jouw motivatie is.

 

Kosten

We benoemen de kosten van het eerste jaar, tenzij anders is vermeld.De genoemde kosten zijn onder voorbehoud, ze kunnen dus nog veranderen.

Studie in Cijfers

In ‘Studie in Cijfers’ van de stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) staat informatie over jouw opleiding en de kans op een baan en stage in jouw regio. Deze belangrijke en objectieve informatie kan je helpen bij het kiezen van een mbo-opleiding. 

Klik hier voor de ‘Studie in Cijfers’ voor deze opleiding.

 
Meer informatie

Alkmaar: de heer E. de Vries

DecanaatEconomieAlkmaar@horizoncollege.nl

 

Crebo: 94810