Zoekwoorden:
Crisis Management
Type:
Tijdelijk dienstverband
Locatie:
The Hague
Opleiding:
Doctorate/PhD (EQF 8), Master (EQF 7)
Gepubliceerd:
11/01/2021
Status:
Open
Reageer voor:
25/01/2021
Uur p/wk:
36

Beschrijving:

Functieomschrijving

Als adviseur crisismanagement bouw je, door proactief invulling te geven aan de uitvoering van crisismanagement, aan de weerbaarheid van de Logius-voorzieningen vanuit de staande crisisorganisatie. Samen met belangrijke stakeholders werk je aan een doordachte strategie en implementeer je binnen Logius het incident- en calamiteitenproces voor crisisbeheersing. In de koude fase bereid je samen met het team volgens de Logius SAFe werkwijze alle werkzaamheden voor zodat in de warme fase het virtuele team van stand-by en calamiteitenmanagers de regie op de afhandeling van p1-incidenten en calamiteiten kan voeren.


Adviseur binnen team Crisismanagement:
Het veilig en ongestoord doorgang kunnen laten vinden van de processen en producten van Logius wordt steeds belangrijker. Vanuit verschillende belangen en door de groeiende kans op incidenten, investeert Logius in het optimaliseren van incident- en crisismanagement. Het uiteindelijke doel is behoud dan wel herstel van vertrouwen in en continuïteit van de e-overheid. De crisismanagementorganisatie van Logius streeft ernaar zo voorbereid te zijn dat deze elk moment in staat is om zijn functie te vervullen. De inspanningen van Logius op het gebied van incident- en crisismanagement resulteren in:

 • Zo vroegtijdig mogelijke waarneming, alarmering en escalatie;
 • Een voorspelbare en integrale – met netwerkpartners gecoördineerde – aanpak gericht op brede impactreductie en een zo kort mogelijke duur van de ongewenste situatie;
 • Gegarandeerd leren van de ongewenste gebeurtenis en het verder reduceren van de toekomstige kans op incidenten en crises.

De regie op en de afhandeling van hoogste prioriteit incidenten en calamiteiten (crisismanagement) is belegd bij de stand-by en calamiteitenmanagers die, samen met specialisten op het gebied van communicatie, juridische zaken en informatiebeveiliging, de virtuele calamiteitenorganisatie van Logius vormen. Bij de inrichting en het onderhoud, alsmede de afhandeling van het incidenten- en calamiteitenproces wordt in grote mate gebruik gemaakt van de kennis en capaciteit van de productafdelingen. De functionarissen in de calamiteitenorganisatie moeten capabel zijn en in staat om dedicated hun crisismanagementtaken te kunnen vervullen.


In een tijd waarin journalisten 24 uur per dag nieuws maken en burgers het nieuws continu volgen via social media, radio en televisie is een snel en effectief crisisproces onontbeerlijk. Hierbij staat gevoel voor politiek bestuurlijke verhoudingen en begrip voor de emoties in de samenleving centraal.

 

 

Functie-eisen

 • Je beschikt over academisch werk- en denkniveau;
 • Je werkt uitvoeringsscenario’s uit rondom risico's en calamiteiten
 • Je richt de crisiscommunicatie van Logius in en borgt deze;
 • Tijdens een crisissituatie geef je bijstand aan het calamiteitenteam;
 • Je evalueert gesloten incidenten, calamiteiten en crises
 • Je geeft trainingen en opleidingen aan het management en calamiteitenteam op deelgebieden
 • Je vertaalt risicomanagement-beleidskaders door naar uitvoering en de crisisorganisatie;
 • Je inventariseert en identificeert risico’s proactief en bepaalt de impact op onder andere communicatie;
 • Je stelt een crisisstrategie op en geeft hier uitvoering aan;
 • Ter voorbereiding van calamiteiten en crises standaardiseer je de uitvoering hiervan;
 • Je bent liaison tussen stakeholders, teams en afdelingen;
 • Je houdt relevante vakkennis bij;
 • Je creëert interne bewustwording rondom crisisbeheersing;
 • Je hebt kennis van communicatie in het algemeen en bent bekend met de diensten van Logius
 • Je verkent de omgeving van Logius (zoals UWV, Belastingdienst, Rijkswaterstaat, burgers, bedrijven;
 • Het onderling vervangen binnen de staande crisisorganisatie.

De Logius kerncompetenties zijn:

 • Durf
 • Initiatief
 • Flexibel
 • Resultaatgericht
 • Samenwerken
 • Zelfreflectie
 • Tevens ben je omgevingsbewust en leergierig