Zoekwoorden:
Advisor, physical security
Type:
Tijdelijk dienstverband
Locatie:
Den Haag
Opleiding:
Associate degree (EQF 5), Bachelor (EQF 6), Master (EQF 7)
Gepubliceerd:
01/06/2021
Status:
Open
Reageer voor:
13/06/2021
Uur p/wk:
38

Beschrijving:

Wat ga je doen?

In het Plein-Kalvermarktcomplex in hartje Den Haag zet jij je als adviseur fysieke veiligheid in voor een veilige samenleving. Dat doe je bij de directie Veiligheid van het ministerie van Defensie. Daarmee heb je een belangrijke baan, want het veiligheidsbeleid heeft voor onze krijgsmacht prioriteit. En jij zet je in voor de doorontwikkeling ervan.

 

Als adviseur fysieke veiligheid ben je medeverantwoordelijk voor de implementatie en ontwikkeling van het veiligheidsbeleid voor de gehele defensieorganisatie. De rode draad daarbij is fysieke veiligheid. Die verantwoordelijkheid heb je ook als het gaat om de monitoring van dat beleid. Je voert onderzoeken en programma’s uit en rapporteert daarover. Ontwikkelingen binnen het veiligheidsdomein houd je scherp in de gaten en die vertaal je naar het veiligheidsbeleid.

 

Bovendien speel je een actieve rol bij complexe, vaak politiek- of maatschappelijkgevoelige en veelal multidisciplinaire onderzoeken en/of programma’s. Voor de kwaliteit daarvan draag jij de verantwoordelijkheid. En gaat het om de ontwikkeling of het maken van tactische en strategische afwegingen voor het verbeteren en/of aanpassen van het veiligheidsbeleid? Dan lever je ook hieraan een bijdrage.

 

Ook vervul je de rol van project- of programmaleider, zowel inhoudelijk als operationeel. Je overlegt over voorbereiding, uitvoering en resultaten van (multidisciplinaire) projecten met veel verschillende overlegpartners tot het hoogste bestuurlijke niveau. Daarbij kun je denken aan vertegenwoordigers van de diverse defensieonderdelen, maar ook aan directies binnen de Bestuursstaf.

 

Wie zoeken we

 • Je hebt universitair niveau en bent in het bezit van een hbo- of wo-diploma.
 • Je hebt bij voorkeur een aanvullende veiligheidskundige opleiding zoals management of safety, health and environment, of hogere veiligheidskunde.
 • Je hebt kennis van en ervaring met projectmatig werken.
 • Je hebt kennis van en bent vaardig op het gebied van onderzoek en oordeelsvorming, en het opstellen van onderzoeksplannen en rapporten.
 • Je hebt kennis van en ervaring met relevante wet- en regelgeving en ontwikkelingen van beleid binnen het domein Veiligheid.
 • Je hebt bij voorkeur ervaring met (de uitvoering van) het veiligheidsbeleid binnen Defensie.
 • Je hebt bij voorkeur kennis van (wetenschappelijke) ontwikkelingen op het gebied van veiligheid.
 • Je kunt je zowel mondeling als schriftelijk uitstekend uitdrukken en kunt goed opereren in een politiek-bestuurlijke omgeving.
 • Je bent sterk in het analyseren van ontwikkelingen en deze vertalen in beleid.
 • Je bent initiatiefrijk en resultaatgericht, en je hebt gevoel voor zowel de ontwikkelingen binnen de organisatie als in het politiek-maatschappelijke veld.
 • Je kunt zowel goed zelfstandig werken als samenwerken binnen een (multidisciplinair) team.
 • Je werkt accuraat, en bent stressbestendig, van nature flexibel en daardoor breed inzetbaar.
 • Je gaat planmatig te werk en neemt kwaliteitsbewaking als uitgangspunt voor jouw handelen.
 • Je bent je bewust van de invloed en gevolgen van jouw handelen op de organisatie.
 • Je bent integer en in staat invloed uit te oefenen op anderen zodat zij enthousiast worden of hun mening of houding aanpassen.

Arbeidsvoorwaarden

Salarisniveau schaal 11
Minimum salaris: €3.750 bruto per maand
Maximum salaris: €5.100 bruto per maand
Contractduur 2 jaar
Aantal uren per week 38
Plaats Den Haag - Plein-Kalvermarktc., Zuid-Holland

 

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 8,33%. Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 75% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer.

 

De organisatie Ministerie van Defensie, Bestuursstaf

Het ministerie van Defensie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

 

Defensie vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de DMO lijken op werkmaatschappijen. Defensie heeft ongeveer 62.000 medewerkers en is daarmee een van de grotere werkgevers van Nederland. Bij de Bestuursstaf, gevestigd aan het Plein in Den Haag, werken ongeveer 1.500 burgers en militairen.

 

Defensie is een operationele en uitvoerende organisatie. Hoofddoel is het gereedstellen en beschikbaar houden van operationele eenheden en de succesvolle inzet daarvan, zowel in nationaal als internationaal verband. De Bestuursstaf geeft hier namens de minister sturing aan door het formuleren van het defensiebeleid, het toewijzen van middelen aan alle defensieonderdelen, het toezicht houden op de besteding daarvan en het opstellen van kaders voor de defensiebrede bedrijfsvoering.

 

De afdeling Directie Veiligheid

De directie Veiligheid maakt deel uit van het directoraat-generaal Beleid. Wij zijn proceseigenaar van het domein Veiligheid binnen de defensieorganisatie. Onze taak is het voorbereiden van het beleid op het gebied van veiligheid. Dit doen we op concernniveau voor de hele defensieorganisatie.

 

Wij richten ons op de kwaliteit van het proces, de organisatie ervan en de procesinformatie. Daarbij hanteren we een multidisciplinaire aanpak. In grote lijnen komt dit neer op het ontwerpen en onderhouden van een veiligheidsmanagementsysteem dat toegesneden is op de defensieorganisatie. Het is gericht op fysieke veiligheid, bedrijfs- en sociale veiligheid, gezondheid en milieu en heeft als doel het duurzaam verbeteren van deze thema’s in de organisatie.

 

Bijzonderheden

 • Heb je niet het juiste veiligheidsscreeningsniveau? Dan maakt een veiligheidsonderzoek deel uit van de selectieprocedure.
 • Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.
 • De vacature wordt zowel in- als extern gepubliceerd. We kijken eerst naar geschikte interne kandidaten. Vinden we geen goede kandidaat, dan breiden we de selectie uit naar externe kandidaten.
 • Wij zetten ons in om medewerkers in dienst te nemen die onder de doelgroep van de Wet banenafspraak vallen. Sta jij geregistreerd in het doelgroepenregister, dan nodigen we ook jou uit om te reageren. Samen met jou kijken we of en hoe je eventueel invulling kunt geven aan deze functie.
 • Defensie is een organisatie waarin integriteit en professionaliteit vooropstaan. In de Gedragscode Defensie staat hoe medewerkers van Defensie met elkaar om horen te gaan en het is de basis van wat wij onder integriteit verstaan. Wij vinden het belangrijk dat nieuwe medewerkers hiervan op de hoogte zijn.