Type:
Tijdelijk dienstverband
Locatie:
Zoetermeer
Opleiding:
Associate degree (EQF 5)
Gepubliceerd:
09/09/2021
Status:
Open
Reageer voor:
27/09/2021
Uur p/wk:
36

Beschrijving:

Wat ga je doen ?
Met de implementatie van de EU-wetgeving onder de paraplu van het programma Grenzen & Veiligheid van het Ministerie van Justitie en Veilig-heid wordt beoogd om grenstoezicht en interne veiligheid van het Schen-gengebied en Nederland te versterken én bij te dragen aan het tegen-gaan van illegale immigratie, georganiseerde criminaliteit en terrorisme. In de periode tussen eind 2021 en eind 2023 moeten alle systemen operati-oneel zijn. Op dit moment wordt door een projectgroep het programma binnen het Openbaar Ministerie geïmplementeerd. Het Expertteam G&V zal naar verwachting uiterlijk in Q1 van 2022 de implementatiewerkzaamhe-den van het projectteam hebben overgenomen. 

De Verordeningen die zien op G&V hebben impact op het Openbaar Minis-terie de komende jaren. Veel is nog niet duidelijk of zal zich vooral in de praktijk verder ontwikkelen. Dit vraagt enerzijds nog veel beleidsmatige afstemming met ketenpartners, procesbeschrijving met deze partners maar ook vooral iemand die binnen het OM een coördinerende rol gaat vervullen en kan zorgen dat G&V op de juiste wijze wordt uitgerold en in-gebed in het rechtshandhavingsveld, dat medewerkers worden opgeleid en vragen hieromtrent centraal kunnen worden opgepakt etc. Dit zal een continue proces blijven aan werkzaamheden. Het Centraal Toegangspunt betreft de cruciale schakel tussen de opsporing en de beschikbare data in de GenV-databanken. De coördinatie van de informatiestroom en de strafvorderlijke opsporingstoets hierop spelen daarin naar verwachting een belangrijk rol.

In de functie van adviseur informatie & Privacy G&V houd je je bezig met de naleving van de regels zoals opgenomen in de diverse internationale Verdragen en specifiek het Verdrag rondom Grenzen en Veiligheid, het Wetboek van Strafvordering en beoordeel je op welke wijze het opspo-ringsbelang het beste kan worden ingebed in de uitwisselingsprocessen die plaatsvinden door de diverse opsporingsinstanties. Enige kennis van de Wet politiegegevens is daarbij van belang. Je adviseert en neemt beslissingen met betrekking tot de diverse informatiestromen die in het kader van het programma G&V worden uitgewerkt met nadrukkelijke aan-dacht voor het opsporingsbelang. Je adviseert en ondersteunt de leden van het Expertteam bij de informatiestromen bij de opsporingsdiensten die zich voordoen in het kader van G&V. Het is van belang om hiertoe op de hoogte te zijn van de internationale inzichten op het terrein van Gren-zen en Veiligheid. Daarnaast ben je op de hoogte van jurisprudentie en maatschappelijke ontwikkelingen rondom internationale informatiedeling. Je komt middels deze bestudering met adviezen om de opsporings- en informatiedelingsrisico’s van het parket te beperken in het kader van G&V.

Binnen het team krijg je veel professionele ruimte en je weet daar ook goed mee om te gaan. Je draagt positief bij aan de sfeer en onderlinge verhoudingen in het team, je bent collegiaal en flexibel. Jij kunt verbin-ding maken en weet helder te communiceren en adviseren.

Naast de kerntaken op het gebied van G&V, zal je ook worden ingezet voor privacyvraagstukken die vanuit het team B&S binnen het Landelijk Parket worden opgepakt.

 

Wie ben jij ?

  • Een afgeronde opleiding HBO of academische opleiding Nederlands Recht;
  • Aantoonbare kennis van en ervaring met de (toepassing van) van de brede wet- en regelgeving op strafvordering en internationale uitwisselingsvraagstukken;
  • Kennis van het opsporingsproces is een pre;
  • Relevante ervaring in multidisciplinaire adviestrajecten en project-matig werken;
  • Een stevige persoonlijkheid met overtuigingskracht die niet schroomt om zijn/haar eigen mening of tegenspraak te geven;
  • Een resultaatgerichte manier van werken. Gericht op samenwerking, mensen in beweging kunnen krijgen. Daarnaast ben je proactief, ondernemend en vernieuwend;
  • Goede beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift, een andere taal is een pre.

 

Waar kom je te werken?
Je komt te werken bij Landelijk Parket op de afdeling Team Internationaal.

Het Landelijk Parket houdt zich bezig met de bestrijding van (internationaal) georganiseerde en ondermijnende criminaliteit. Van mensenhandel, drugs en witwassen tot terrorisme en cybercrime. Ernstige misdaad, die vraagt om een slimme en creatieve aanpak in samenwerking met andere partijen. Bij ons parket werken ongeveer 250 professionals, verspreid over vijf vestigingen: Rotterdam, Amsterdam, Zwolle, Den Bosch en Zoetermeer.

Team Internationaal is het team binnen het Landelijk Parket dat zich bezig houdt met advisering over internationale onderzoeken en internationale informatie-uitwisseling voornamelijk als het gaat om de toepasselijkheid en uitleg van de internationale verdragen waar uitwisseling in geregeld is. Daarnaast is het team nauw betrokken bij het opstellen van landelijk OM-beleid op het gebied van internationale rechtshulp en fungeert het als kenniscentrum. Onderdeel van het team is het Expertteam Grenzen & Veiligheid dat is opgericht in het kader van het Programma Grenzen & Veiligheid. Je standplaats wordt Zoetermeer.

 

Arbeidsvoorwaarden
De functie is gewaardeerd in schaal 11 CAO Rijk. Afhankelijk van ervaring kan inschaling plaatsvinden in de aanloopschaal 10 CAO Rijk.

Overige arbeidsvoorwaarden?
Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Dit bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Die tijd zijn bovenwettelijke uren, naar rato omvang dienstverband en leeftijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van het budget te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in extra verlof en andersom, of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woonwerkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

 

Werken bij het Openbaar Ministerie
Het Openbaar Ministerie (OM) zorgt voor opsporing en vervolging van strafbare feiten. Bij het OM werken ruim vijfduizend medewerkers met diverse (culturele) achtergronden, opleidingen en kwaliteiten. Het is belangrijk dat alle collega’s zich bij het OM thuis voelen en gerespecteerd en gewaardeerd worden. Ook in talent en groei.

Onze medewerkers houden zich dagelijks bezig met (straf) zaken die een grote invloed hebben op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor het OM zo bijzonder. Bekijk hier onze corporate film, of lees één van de verhalen van onze medewerkers.

Bijzonderheden

  • Een veiligheidsonderzoek is onderdeel van de procedure.
  • Standplaats is Zoetermeer (ruimte voor thuiswerken behoort tot de mogelijkheden).