Zoekwoorden:
weapons, Military
Type:
Vast dienstverband
Locatie:
Den Helder
Opleiding:
Associate degree (EQF 5)
Gepubliceerd:
29/11/2021
Status:
Open
Reageer voor:
19/12/2021
Uur p/wk:
38

Beschrijving:

Goed materieel is voor onze krijgsmacht cruciaal. En dat geldt ook voor munitie. Als adviseur materieel- en munitiebeheer heb je dan ook een belangrijke baan. Jij bent degene op wie het lijnmanagement van het Commando Zeestrijdkrachten (CZSK) rekent. Met jouw ervaring werk je in Den Helder mee aan de verdere professionalisering van het CZSK. 

Als adviseur materieel en munitiebeheer adviseer en ondersteun je bij het uitvoeren van het kwaliteitsbeleid materieel- en munitiebeheer binnen CZSK. Je werkt aan het verhogen van de veiligheid en de milieuaspecten en vertaalt kaders en wet- en regelgeving naar werkwijzen en instructies. Verbetertrajecten, periodieke risicoanalyses voor het sturen en beheersen van materieelbeheer en analyses op schades aan materieel door handelen of nalaten van medewerkers: jij houdt je ermee bezig. 

Daarnaast ondersteun je het lijnmanagement ook bij de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het beheer en het voldoen aan de gestelde kwaliteits- en veiligheidseisen. Dat betekent dat je adviseert over beheers- en verbetermaatregelen en helpt bij het invoeren ervan binnen de reguliere bedrijfsvoering. Het houdt ook in dat je zorgt voor de voorlichting over de kwaliteit. Je houdt risico’s en het niveau van veiligheid scherp in de gaten en voert interne audits uit. Kunnen er zaken beter, dan kom je met verbetervoorstellen. 

Verder geef je advies als het gaat om het aanpassen van kaders, procedures en uitvoeringsplannen wat betreft de kwaliteit van het materieel- en munitiebeheer. Daarvoor rapporteer je aan het lijnmanagement over de status van die kwaliteit. En je werkt aan rapportages en verantwoordingsdocumenten voor het management. In overlegfora breng jij specifieke expertise in op het gebied van materieel- en munitiebeheer en veiligheid. 

 

Functie-eisen:

 • Je hebt met succes een hbo-opleiding bedrijfskunde of een gelijkwaardige opleiding afgerond. 
 • Je hebt een diploma van de opleidingen munitietechniek basis, en hebt de certificaten VCA VOL en PGS 15. 
 • Je hebt relevante opleidingen voor munitie-, wapen-, crypto- en opiatenbeheer gevolgd. 
 • Je hebt de opleidingen SAP Basismodule Ketenlogistiek, SAP Raadplegen en Rapporteren, SAP Basismodule Systeemlogistiek en de online opleiding SAP-ECC gevolgd. 
 • Je hebt ervaring in het adviseren over materieelbeheer in een politiek-bestuurlijke context. 
 • Je hebt ervaring met continue verbetertrajecten en met de planning-en-controlaspecten. 
 • Je hebt algemeen theoretische en praktische kennis van materieel- en munitiebeheer en van management- en controlvraagstukken binnen Defensie. 
 • Je hebt algemeen theoretische en praktische kennis van en ervaring met kwaliteitssystemen en continue verbetertechnieken. 
 • Je hebt kennis van en ervaring met het functioneren van de defensieorganisatie, in het bijzonder op het gebied van materieel- en munitiebeheer. 
 • Je hebt kennis van de organisatie, werkwijzen en de (ontwikkelingen in de) beleidsterreinen en doelgroepen van Defensie. 
 • Je hebt inzicht in vakinhoudelijke ontwikkelingen op het aandachtsgebied materieel- en munitiebeheer en in de aanpalende beleidsterreinen. 
 • Je bent vaardig in het uitvoeren van analyses en audits en het adviseren als het gaat om beheersmaatregelen en bewaking daarvan. 
 • Je bent vaardig in het onderzoeken en analyseren van voorvallen en ongevallen, en in het adviseren, voorlichten en onderricht geven. 
 • Je communiceert helder en bent sterk in het opstellen van stukken. 
 • Je bent analytisch en initiatiefrijk, kunt goed samenwerken en je eigen werk goed plannen en organiseren. 
 • Je bent goed geïnformeerd over maatschappelijke ontwikkelingen en benut deze kennis effectief. 

 

Arbeidsvoorwaarden:

 • Salaris­niveau: schaal 10 
 • Maand­salaris: Min €2.767 - Max. €4.387 (bruto) 
 • Dienst­verband: Vaste aanstelling 
 • Minimaal aantal uren per week: 38 
 • Maximaal aantal uren per week: 38 

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 8,33%. Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 75% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. 

Deze vacature valt onder logistiek bij de directie Materiële Instandhouding. 

 

Meer over jouw toekomstige afdeling 

De werkzaamheden worden uitgevoerd bij de sectie Veiligheid, Kwaliteit, Arbo en Milieu (VKAM) van de afdeling Materieel Logistiek (AML). AML is onderdeel van de directie Materiele Instandhouding van het Commando Zeestrijdkrachten (CZSK). 

Wij hebben twee doelen: 

 • Het beheersen van de risico’s als het gaat om veiligheid, kwaliteit, arbo en milieu binnen de afdeling. 
 • Het beheersen van de risico's die zijn verbonden aan het beheer en/of gebruik van materieel binnen het CZSK, waarbij het gaat om de risico's in relatie tot doelmatigheid, vermissing, onbruikbaarheid en gevaar. 

Daarnaast zijn wij het kenniscentrum wat betreft VKAM en zorgen we voor kwaliteit en materieel- en munitiebeheer voor het CZSK. 

 

Ministerie van Defensie, Commando Zeestrijdkrachten 

Het ministerie van Defensie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO). 

Defensie vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de DMO lijken op werkmaatschappijen. Defensie heeft ongeveer 55.000 medewerkers en is daarmee een van de grotere werkgevers van Nederland. Bij de Bestuursstaf, gevestigd aan het Plein in Den Haag, werken ongeveer 1.500 burgers en militairen. 

Commando Zeestrijdkrachten 

Het Commando Zeestrijdkrachten (CZSK) richt zich op het leveren van veiligheid op en vanuit zee. Het CZSK is, als het uitvoerende deel van de Koninklijke Marine en het maritieme deel van de Nederlandse krijgsmacht, verantwoordelijk voor de inzetbaarheid en integratie van de operationele vloot- en marinierseenheden en voor de inbedding van de eenheden in ‘joint’ en ‘combined’ verband. Daarnaast voert het CZSK civiele overheidstaken uit in Nederland en het Caribisch gebied.