Type:
Vast dienstverband
Locatie:
Utrecht
Opleiding:
Bachelor (EQF 6)
Gepubliceerd:
19/12/2022
Status:
Open
Reageer voor:
13/01/2023
Uur p/wk:
36

Beschrijving:

Vanuit de Eenheid Noord-Holland adviseer jij zowel de regioburgemeester als de politiechef. Dat betekent dat je op veel interessante plekken komt en je bestaande netwerk uitbouwt. Precies dat netwerk schakel je in om tijdig alle informatie te verzamelen en tot een goed advies te komen. Extra mooi: door jouw inzet als adviseur van zowel de regioburgemeester als de politiechef draag je integraal bij aan het veiligheidsbeleid in Nederland.

 

Wat ga je doen?

Op strategisch niveau bereid je zowel de regioburgemeester als de politiechef voor op bestuurlijke overleggen, zowel lokaal, regionaal als landelijk. Hiervoor heb je een breed netwerk om de benodigde informatie op te halen. Zo bereid je de ene dag voor de regioburgemeester het Landelijk Overleg Veiligheid en Politie (LOVP) voor, en de andere dag annoteer je voor de politiechef het Korps Management Team Overleg (KMTO). Hierdoor krijg je zicht over het brede terrein van veiligheid en pas je jouw inzichten zowel toe op bestuurlijk gebied als op het gebied van politiebeleid.

Naast het voorbereiden van bestuurlijke overleggen, ben je als adviseur van de regioburgemeester ambtelijk verantwoordelijk voor het regionale beleidsplan van de eenheid, ook wel het Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid (IMV) genoemd. Door de komst van een nieuwe beleidsplanperiode (2024-2027) staat de vorming van een nieuw IMV centraal. Je hebt de doelen van dit plan scherp voor ogen en vormt de schakel in de samenwerking tussen verschillende partners. Denk hierbij aan de het Openbaar Ministerie, 32 gemeenten, het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum en het samenwerkingsverband Noord-Holland Samen Veilig. Maar ook politie-intern weet jij de verbinding te leggen om het IMV vorm te geven.

Wanneer je tijdens een overleg of gesprek bij een van de partners hoort dat er een discussie speelt, bijvoorbeeld binnen een departement van het ministerie, afdeling binnen de politie of bij het regionaal samenwerkingsverband, dan kom je meteen in actie. Of het nu gaat om maatschappelijke onrust, mensenhandel of de politiecapaciteit: je analyseert wat er gebeurt, welke vragen er spelen en wat de mogelijke antwoorden daarop zijn. Binnen je netwerk toets je, zowel in- als extern, de reactie op actuele ontwikkelingen. Door jouw kwalitatieve analyse en beargumenteerde besluitvorming kunnen de regioburgemeester en de politiechef blind op jouw adviezen vertrouwen.

Waar jij de meeste voldoening uithaalt? Als het je lukt om de juiste partners, op het juiste moment met elkaar in gesprek te brengen en te ervaren dat het overleg voor alle partijen waardevol is. Vooraf heb jij mogelijke scenario’s al doordacht. Door de informatie die je krijgt én proactief ophaalt uit je netwerk, kun je inschatten welke belangen er spelen en hoe gesprekken waarschijnlijk verlopen. Vanuit de coulissen ben jij de regisseur, met hart voor de organisatie én voor de veiligheid in Nederland.

Doordat je zowel de regioburgemeester als de politiechef adviseert, staan integriteit en betrouwbaarheid bij jou hoog in vaandel. Je weet de scheidslijn tussen de rol van adviseur van de regioburgemeester en adviseur van de politiechef te bewaken. Dit vraagt uitmuntende zelfkennis omdat jij soms voor een dilemma kan komen te staan.

 

Waar ga je werken?

Ook al werk je veel zelfstandig, overal heb je fijn contact met allerlei mensen binnen je uitgebreide netwerk. Je officiële standplaats is het hoofdbureau van de Enheid Noord-Holland; Koudenhorn 2 te Haarlem. Maar je voert on- en offline gesprekken binnen de hele regio Noord-Holland.Voor jouw eenheid is Jos Wienen van de gemeente Haarlem de regioburgemeester en Wim van Vemde de politiechef. Daarom is een klikgesprek met zowel de regioburgemeester als de politiechef onderdeel van de procedure.

Vanuit jouw rol als adviseur ben je ook secretaris van drie eenheidsoverkoepelende gremia; de Eenheidsdriehoek, het Regionaal Bestuurlijk Overleg Politie en de V10. Voorafgaand aan deze gremia werk je nauw samen met de adviseur van het OM, eenheids- en districtelijke adviseurs van de politie, de leiding van het RIEC en het samenwerkingsverband Noord-Holland Samen Veilig. Hierdoor ondersteun en versterk je de samenwerking met de regionale partners en voeden jullie elkaar met informatie.

Jouw formeel leidinggevende is het hoofd van de Afdeling Bestuursondersteuning van de Eenheid Noord-Holland. Binnen deze afdeling zijn ook eenheids- en districtelijke adviseurs van de politie werkzaam en daar werk je nauw mee samen, zodat een goede wisselwerking en afstemming plaats kan vinden.

 

Wie ben jij?

Jij weet dat investeren in je netwerk en diplomatiek handelen essentieel zijn om je functie goed uit te voeren. Je let scherp op wat er bij partners speelt en je filtert de informatie die via allerlei kanalen binnenkomt. Ook zet je je expertise regelmatig buiten kantoortijden in, want het werk van de politie en het openbaar bestuur gaat altijd door. Heb je informatie nodig? Dan weet je precies wie je daarvoor aanspreekt. Bovendien bouw je een vertrouwensband met je stakeholders op, zodat zij jou ook informeren wanneer er nieuwe ontwikkelingen zijn. Jouw kracht ligt in het opzoeken van die wisselwerking en verbinding in een politiek-bestuurlijk speelveld. Je pakt de regie en zorgt dat je steeds alle informatie paraat hebt om de regioburgemeester en politiechef van onderbouwd advies te voorzien. Politiek-bestuurlijke affiniteit is een vereiste. Een kritische, analytische en onafhankelijke houding is daarbij van belang. Je kunt de belangen van de verschillende partijen in een complexe omgeving adequaat afwegen. Jouw politiek-bestuurlijke voelsprieten staan altijd aan en waar jij kansen ziet, zal je zeker niet nalaten deze te benutten. Verder heb je:

  • een hbo-diploma, bij voorkeur op het gebied van bestuurskunde, politiek en bestuur of integrale veiligheid;
  • kennis van en inzicht in het functioneren van het openbaar bestuur in Nederland en de rol van de (regio)burgemeesters daarin;
  • kennis van en inzicht in het functioneren van de Nationale Politie en de rol van de Politiechef van een Eenheid daarin;
  • een uitgebreid (veiligheids)netwerk zowel binnen als buiten de politie.

Wat wij bieden

De standplaats is Haarlem. Er is ruimte voor 1 fte. Het betreft een functie voor 38 uur per week.

Omdat goede mensen belangrijk zijn binnen de politie investeren we in jouw toekomst. We bieden uitgebreide ontwikkelingsmogelijkheden en een aanstelling in tijdelijke dienst voor een proeftijd van een jaar. Bij voldoende functioneren wordt de aanstelling na een jaar omgezet in een vaste aanstelling.

Verder kun je het volgende van ons verwachten:

  • een bruto maandsalaris van minimaal € 4373,- en maximaal € 6.183,- (schaal 12 Bbp) op basis van een 36-urige werkweek;
  • 8% vakantie- en 8,33% eindejaarsuitkering;
  • goede pensioenregeling en betaald ouderschapsverlof (meer info over verlof, regelingen en mogelijkheden).

De formele functie binnen het functiegebouw van de politie is bedrijfsvoeringspecialist D.

 

Wat verder belangrijk is

  • Een betrouwbaarheidsonderzoek maakt deel uit van de selectieprocedure.
  • De politie zet in op vernieuwing en cultuurverschillen binnen teams. Divers samengestelde teams presteren beter. Daarom werken we hard aan een open en veilige cultuur waarin divers talent tot bloei komt.