Zoekwoorden:
Advisor, Security, Public Safety
Type:
Tijdelijk dienstverband
Locatie:
Amsterdam
Opleiding:
Associate degree (EQF 5)
Gepubliceerd:
24/02/2022
Status:
Open
Reageer voor:
08/03/2022
Uur p/wk:
32

Beschrijving:

In het kort

 • Elk jaar worden vele collega’s slachtoffer van agressie en geweld van burgers bij de uitoefening van hun werk als ambtenaar van de gemeente Amsterdam.
 • Je begeeft je in een groot speelveld waar je te maken hebt met onder andere medewerkers en leidinggevenden, maar ook met externe partijen zoals de politie, het Openbaar Ministerie, de rechtbank, het A&O fonds gemeenten, de gemeentelijke ombudsman, de VNG en het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Zo draag je bij aan de gemeente Amsterdam

Het team Veilige Publieke Taak (team VPT) stelt zich tot doel een bijdrage te leveren aan een veilige werkomgeving voor de Amsterdamse ambtenaren. Team VPT doet dat op verschillende manieren. Denk aan adviseren en ondersteunen van managers bij de afhandeling van agressie- en geweldmeldingen, adviseren van directies omtrent agressie- en geweld vraagstukken en het vervullen van een expertiserol richting agressie coördinatoren.

 

Dit doe je op een gemiddelde werkdag

Onderdeel Beleidsontwikkeling en advisering:

 • Je volgt (lokale en landelijke) ontwikkelingen op het gebied van de veilig publieke taak en geeft advies over het vertalen ervan naar het gemeentebrede beleid veilige publieke dienstverlening;
 • Je adviseert over beleidsvoorstellen, adviseert over en leest mee op (centrale of decentrale) protocollen, richtlijnen en handelingsinstructies voor directies;
 • Je hebt aandacht voor zowel preventie en als nazorg en opvang;
 • Je geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies aan directies op het gebied van veilige publieke dienstverlening;
 • Je geeft voorlichting over de gemeentebrede aanpak bij directies;
 • Je overlegt met directies, leidinggevenden, adviseurs van de directies, en als nodig met de ondernemingsraad;
 • Je vertegenwoordigt de Gemeente Amsterdam in overleggen met partners, zoals de politie en het OM.

Onderdeel Uitvoering geven aan de aanpak van agressie en geweld:

 • Je draagt bij aan de implementatie én uitvoering van de 8 VPT maatregelen, het uitgangspunt van de dienstverlening voor het team;
 • Je adviseert managers over de afhandeling van incidenten in het gemeentelijk incidenten registratiesysteem (GIR) en voert de daarbij benodigde acties uit;
 • Je analyseert samen met de adviseurs ARBO gemeentebreed agressie-risico’s en agressie-incidenten en rapporteert de resultaten aan het managementteam de directies en de ondernemingsraad;
 • Je houdt het gehanteerde registratiesysteem GIR up-to-date en bewaakt privacyaspecten;
 • Je bewaakt de naleving van normstellende kaders en richtlijnen.

Dicht bij de Amsterdammers

Werken voor Amsterdam betekent werken voor ruim 850.000 Amsterdammers. We zorgen ervoor dat Amsterdam een aantrekkelijke hoofdstad is en blijft. Waar het fijn is om te wonen, te werken en naar school te gaan. Met ruimte voor ondernemers en bezoekers. Werken voor Amsterdam doen we met zo’n 19.000 verschillende collega’s. Die zichzelf steeds weer uitdagen en zich ontwikkelen, om samen met de Amsterdammers het beste voor de stad te doen. Samen, met trots en vooral met hart voor de stad.

Bureau Personeel en Organisatieadvies is de businesspartner van directies en management in de lijnafdelingen van de gemeente Amsterdam. Wij ondersteunen en adviseren de directies en het management bij hun opgave voor de stad. Onze bekwame, innovatieve en gedreven collega’s zetten zich met de juiste en kwalitatief goede P&O-dienstverlening in voor de stad

Het team Veilige Publieke Taak is onderdeel van het team Vitaliteit bij directie Personeel en Organisatie. Team Vitaliteit is het expertisecentrum voor de gemeente Amsterdam op het gebied van verzuim, werkgeluk, duurzame inzetbaarheid, bedrijfsmaatschappelijk werk, aanpak van agressie en geweld en arbeidsomstandigheden. Team Vitaliteit ondersteunt de leidinggevenden en medewerkers om ervoor te zorgen dat de medewerkers van de gemeente Amsterdam vitaal en veilig hun werk kunnen doen. Als adviseur Veilige Publieke Taak werk je nauw samen met meerdere adviseurs binnen team Vitaliteit.

Wil je nog meer weten over werken bij gemeente Amsterdam? We laten graag onze medewerkers aan het woord: verhalen van onze medewerkers.

 

Dit breng je mee

Al onze collega’s verschillen. In functie, leeftijd, afkomst, karakter, dromen en hobby’s. Daar zijn we trots op, want al die verschillen zorgen voor betere resultaten voor onze stad. Dus wie jij ook bent: je bent welkom binnen onze gemeente. Voor deze functie zien we ook graag:

 • Je kan goed zelfstandig werken, staat stevig in je schoenen, houdt overzicht over het hele werkveld waarin je opereert;
 • Je durft te denken buiten de gestelde kaders en bent niet bang om jouw deskundige mening te geven;
 • Je gaat gestructureerd te werk, formuleert kort en bondig en bent goed in het bewaken van dossiers;
 • Op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau kan je goed schakelen;
 • Omdat je komt te werken in een klein team letten we sterk op vaardigheden die je aanvullend op het team meebrengt.

Daarnaast vragen wij:

 • Hbo werk- en denkniveau;
 • Kennis van de gemeentelijke organisatie;
 • Kennis van het vakgebied van de veilig publieke dienstverlening;
 • Ervaring in het vakgebied is een pre.

Goed voor Amsterdam. Goed voor jou.

Als adviseur Veilige Publieke Taak kom je ons 32-36 uur per week versterken en kun je rekenen op:

 • Een bruto maandsalaris tussen € 3.017,- en € 4.562,- (schaal 10) op basis van een 36-urige werkweek. 
  • Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor de duur van de tijdelijke werkzaamheden, indien je nog niet in dienst bent bij gemeente Amsterdam of een tijdelijke arbeidsovereenkomst hebt. Als je reeds werkzaam bent bij de gemeente Amsterdam wordt je een overeenkomst tijdelijk inzet aangeboden.

Interne vacatures zijn opengesteld voor gemeentepersoneel en uitzendkrachten die  minimaal 6 maanden achtereenvolgens voor de gemeente Amsterdam werken. Op externe vacatures kan iedereen solliciteren.

 • Ontwikkel- en opleidingsmogelijkheden. Met onze interne expertise voor algemene opleidingen, maatwerkontwikkeltrajecten en begeleiding in het werk kan je jezelf blijven uitdagen;
 • Een individueel keuzebudget (IKB) van 17,05% van jouw salaris dat je kunt gebruiken voor bijvoorbeeld extra pensioenopbouw, extra verlofdagen;
 • Een pensioenregeling bij ABP, het pensioenfonds voor overheid en onderwijs;
 • Een reiskostenvergoeding van € 0,10 per kilometer, tot 45 kilometer enkele reis woon-werkafstand voor het aantal dagen dat je op kantoor werkt en een thuiswerkvergoeding van € 2,- per dag dat je thuis werkt;
 • Flexibiliteit als het gaat om je werktijden en -plek. Met de Amsterdamse Digitale Werkplek kan je inloggen waar én wanneer je wilt;
 • Een maandelijkse bijdrage in de ziektekostenverzekering;
 • Een laptop en mobiele telefoon;
 • Hybride werken: de gemeente Amsterdam is gestart met hybride werken. Dit betekent voor jou dat je desgewenst deels thuis en deels op kantoor werkt, afhankelijk van je werkzaamheden. Je mag thuiswerkmiddelen aanvragen om je werkplek thuis arbo conform in te richten.

Kijk hier voor het overzicht van alle overige arbeidsvoorwaarden.

 

Heb je nog vragen?

Over de functie en de procedure kun je Vanessa van Aken, teammanager Vitaliteit, benaderen op dinsdag 1 maart 2022 en op maandag 7 maart 2022 op 06-53807111 of via v.van.aken@amsterdam.nl.

 

Solliciteren naar deze baan

 • De selectieprocedure start meteen na de sluitingstermijn van 8 maart 2022 en duurt gemiddeld 3 tot 6 weken;
 • Zien we onvoldoende raakvlakken, dan ontvang je een e-mail;
 • Voor de sollicitatiegesprekken geven wij er de voorkeur aan om deze zo veel mogelijk fysiek te doen. Indien dit niet mogelijk is in verband met de ontwikkelingen rond het Coronavirus, vinden de sollicitatiegesprekken online met de applicatie Microsoft Teams plaats. Eventueel volgt een tweede gesprek;

 • Het opvragen van referenties kan een onderdeel zijn van de procedure.

 • Deze vacature staat gelijktijdig intern en extern uit. Medewerkers van de gemeente Amsterdam hebben voorrang in de procedure;
 • Elke collega die ons komt versterken moet een recente Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanleveren;
 • Wil je de vacaturetekst nog eens nalezen? Sla deze dan op want na de sluitingstermijn is de tekst niet meer zichtbaar.

We willen een diverse en inclusieve organisatie zijn, die ruimte biedt aan iedereen. Diversiteit is een kracht die we gebruiken om betere resultaten te halen voor de stad. We streven naar een personeelsbestand dat een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam, met alle verschillen. Onze vacatures staan open voor iedereen, tenzij in de tekst iets anders staat.