Zoekwoorden:
Security, Advies
Type:
Tijdelijk dienstverband
Locatie:
Den Haag
Opleiding:
Associate degree (EQF 5), Bachelor (EQF 6)
Gepubliceerd:
13/06/2022
Status:
Open
Reageer voor:
26/06/2022
Uur p/wk:
38

Beschrijving:

Wat ga je doen?

Veiligheid en gezondheid is voor de inzet van onze krijgsmacht cruciaal. Jij speelt daarbij als adviseur veiligheid in Den Haag een belangrijke rol. Audits, daar ligt jouw focus grotendeels op. En daarmee zet jij alles in het werk om de veiligheid bij Defensie verder te optimaliseren.

 

Als adviseur veiligheid is een belangrijke taak het periodiek rapporteren over (veiligheids)audits. Dat doe je door de uitkomsten van audits die door de defensieonderdelen zijn uitgevoerd samen te brengen en te analyseren. Daarvoor onderhoud je contact en werk je samen met collega’s van het directoraat-generaal Beleid. Ook met de veiligheidsfunctionarissen bij de diverse onderdelen heb je volop contact.

 

Daarnaast ben je verantwoordelijk voor implementatieplannen van een auditstructuur binnen de Defensiestaf. Je adviseert het management hierover en ondersteunt collega’s erbij. Wat jij doet is gericht op het verbeteren van de veiligheid. Ook geef je advies bij ontwikkelings- en veranderingsprocessen die gericht zijn op een optimaal functionerende auditstructuur. Periodiek rapporteer je over het auditproces en de –uitkomsten. En zie je mogelijkheden om de structuur te optimaliseren? Dan doe je verbetervoorstellen.

Bovendien werk je aan de verdere ontwikkeling van een ‘incidentendashboard' door databasekoppelingen en analysetechnieken in een SharePoint-omgeving. Die data verwerk je en je houdt je bezig met de zogenoemde data protection impact assessment, de DPIA Defensie. Tot slot ben je verantwoordelijk voor de voorbereiding, ontwikkeling en implementatie van producten, diensten, en processen voor de bedrijfsvoering.

 

Wie zoeken we

 • Je hebt hbo-niveau en bij voorkeur het diploma Management of Safety, Health and Environment Auditor, of je bent bereid deze te behalen.
 • Je hebt bij voorkeur de basiscursus interne audit met succes gevolgd.
 • Je hebt bij voorkeur met succes de cursussen incidentenonderzoek, normkennis ISO-systemen, Tridion en Microsoft Power BI gevolgd.
 • Je hebt brede kennis van beleidsprocessen op strategisch niveau in het veiligheidsdomein.
 • Je hebt gespecialiseerde theoretische kennis van performance- en compliancemanagement en kennis van risicomanagement.
 • Je hebt ruime ervaring in of met het domein van risicovolle processen, bijvoorbeeld (militaire) luchtvaart, industrie of petrochemie.
 • Je hebt bij voorkeur werkervaring binnen of kennis van de Rijksoverheid.
 • Je bent bij voorkeur op de hoogte van het plan van aanpak ‘Een veilige defensieorganisatie' en de ‘Agenda voor Veiligheid'.
 • Je hebt bij voorkeur ervaring met het samenwerken met of werken voor de directie Aansturen Operationele Gereedheid.
 • Je weet bij voorkeur wie de belangrijkste spelers zijn in het veiligheidsdomein binnen (en buiten) Defensie.
 • Je hebt bij voorkeur ervaring met het verrijken of koppelen van veiligheidsdata aan operationele, locatie- of technische data.
 • Je hebt inzicht in de ontwikkelingen op het gebied van auditing in brede zin.
 • Je hebt inzicht in de verhoudingen tussen de Bestuursstaf en de Defensiestaf en tussen de Defensiestaf en de defensieonderdelen.
 • Je bent vaardig in het uitdragen van de beleidsdoelstellingen en de inrichting van veiligheidsmanagement.
 • Je bent vaardig in ontwerpen van methodes en technieken en het uitwerken ervan met betrekking tot KPI’s, auditing, data-analyse, ongevallenonderzoek en managementreviews.
 • Je bent behendig in het signaleren en analyseren van ontwikkelingen en problemen.
 • Je bent vaardig in het tot stand brengen en het inhoudelijk toelichten van adviesproducten en -processen.
 • Je kunt goed samenwerken en bent in staat anderen effectief te overtuigen van een bepaald standpunt.
 • Je bent communicatief sterk, kunt zeer goed adviseren en bent mens- en resultaatgericht.
 • Je bent goed geïnformeerd over maatschappelijke en politieke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren en benut deze kennis effectief.
 • Je kunt goed netwerken en onderhandelen en je past je gemakkelijk aan bij veranderingen.

Arbeidsvoorwaarden

Salarisniveau: schaal 11
Minimum salaris: €3.750 bruto per maand
Maximum salaris: €5.100 bruto per maand
Contractduur: Het betreft een tijdelijke functie tot 1 januari 2024.
Aantal uren per week: 38
Plaats: Den Haag, Zuid-Holland

 

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 8,33%. Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 75% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer.

 

De organisatie Ministerie van Defensie, Bestuursstaf

Het ministerie van Defensie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

 

Defensie vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de DMO lijken op werkmaatschappijen. Defensie heeft ongeveer 50.000 medewerkers en is daarmee een van de grotere werkgevers van Nederland. Bij de Bestuursstaf, gevestigd aan het Plein in Den Haag, werken ongeveer 1.500 burgers en militairen.

 

De Bestuursstaf ondersteunt de Commandant der Strijdkrachten (CDS) als hoogste militaire adviseur van de minister. De CDS is namens de minister verantwoordelijk voor de uitvoering van de militaire operaties van Defensie en geeft leiding aan de operationele commando's van de krijgsmacht. Daarnaast stuurt de CDS alle operaties en de gereedstelling aan. De CDS draagt bij aan bij aan beleids- en organisatieontwikkeling en gaat over de bi- en multilaterale militaire samenwerking.

 

De afdeling Directie Aansturen Operationele Gereedheid, afdeling Veiligheid

Je gaat werken bij de afdeling Veiligheid van de directie Aansturen Operationele Gereedheid (DAOG). De DAOG is onderdeel van de Defensiestaf van de Bestuursstaf.

 

Wij zijn verantwoordelijk voor de middelen aan de operationele commando’s, de Defensie Materieel Organisatie, het Defensie Ondersteuningscommando en de Bestuursstaf, gericht op het gereedstellen en ondersteunen van de militaire capaciteit. Onze directie bestaat uit vier afdelingen (Integratie, Operationele Gereedheid, Ondersteuning Operationele Gereedheid, en Veiligheid), de beveiligingscoördinator Commandant der Strijdkrachten (CDS), het bureau Reservisten en Samenleving en (administratieve) ondersteuning.

 

De afdeling Veiligheid ondersteunt de CDS, zijn of haar plaatsvervanger en ondercommandanten op het thema veiligheid. Voor een duurzame inzetbaarheid van Defensie is de veiligheid en gezondheid van alle defensiemedewerkers van belang.

Wij focussen op arbeidsomstandigheden (veiligheid en gezondheid), omgeving (milieu) en vervoer van gevaarlijke stoffen. Dit geldt overal waar Defensie opleidt, traint, oefent en wordt ingezet. Daarnaast adviseren en ondersteunen we het verder implementeren van een veiligheids-, gezondheids- en milieumanagementsysteem.

Onze afdeling bestaat uit een afdelingshoofd en (senior) adviseurs veiligheid.

 

Bijzonderheden

 • Het gaat om een tijdelijke functie tot 1 januari 2024.
 • Heb je nog niet het juiste veiligheidsscreeningsniveau? Houd er dan rekening mee dat een veiligheidsonderzoek deel uitmaakt van de selectieprocedure.
 • Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.
 • De vacature wordt zowel in- als extern gepubliceerd. We kijken eerst naar geschikte interne kandidaten. Vinden we geen goede kandidaten, dan breiden we de selectie uit met externe kandidaten.
 • Wij zetten ons in om medewerkers in dienst te nemen die onder de doelgroep van de Wet banenafspraak vallen. Sta jij geregistreerd in het doelgroepenregister, dan nodigen we ook jou uit om te reageren. Samen met jou kijken we of en hoe je eventueel invulling kunt geven aan deze functie.
 • Defensie is een organisatie waarin integriteit en professionaliteit voorop staan. De manier waarop de medewerkers van Defensie met elkaar behoren om te gaan staat omschreven in de Gedragscode Defensie. De gedragscode vormt de basis van wat Defensie onder integriteit verstaat. Als organisatie vinden wij het belangrijk dat nieuwe medewerkers op de hoogte zijn van de gedragscode Defensie. Meer informatie hierover is te vinden via https://www.defensie.nl/onderwerpen/integriteit.