Zoekwoorden:
Criminal investigation, weapons
Type:
Tijdelijk dienstverband
Locatie:
Amsterdam
Opleiding:
Bachelor (EQF 6), Master (EQF 7)
Gepubliceerd:
29/11/2021
Status:
Open
Reageer voor:
08/12/2021
Uur p/wk:
24

Beschrijving:

De functie

De problematiek achter wapengeweld is complex en hangt samen met andere vormen van criminaliteit zoals drugshandel, jeugdcriminaliteit en ondermijning. Daaraan zijn belangrijke sociale aspecten verbonden, zoals het gebrek aan perspectief voor bepaalde jongeren, een verharde jeugdcultuur op straat en online en de soms negatieve invloed van de wijk en de sociale omgeving waarin jongeren opgroeien. Daarom wordt het wapenprobleem integraal benaderd en wordt naast de specifieke maatregelen tegen wapengeweld, wapenbezit en -gebruik ook ingezet op de achterliggende problematiek en samenhangende fenomenen. Integrale programma’s die hierop ingrijpen zijn het programma tegengaan drugscriminaliteit, Positief Perspectief, de Top600 en Top400, het nieuwe schoolveiligheidsbeleid en de groepsaanpak van (overlast gevende en/of criminele) jeugdgroepen. De aanpak van wapengeweld hangt uiteraard ook samen met maatregelen als gerichte wapencontroles of sluitingen van woningen of horeca. 

Om alles wat er gebeurt bij elkaar te laten aansluiten, zoekt het Actiecentrum Veiligheid en Zorg een adviseur wapengeweld die deel zal uitmaken van het programmateam tegengaan drugscriminaliteit. Je bent als beleidsadviseur actiegericht en weet interventies te ontwikkelen en uit te voeren. 

Werkzaamheden 

 • Een voor de functie relevant netwerk onderhouden met medewerkers van het AcVZ en partners, zoals jeugdbescherming, reclassering, politie, onderwijs, stadsdelen en jongerenwerk; 
 • Opzetten en uitvoeren deelprojecten binnen de wapenaanpak, zoals communicatiecampagnes of acties binnen de aanpak schoolveiligheid; 
 • Organiseren van bijeenkomsten voor professionals, bijvoorbeeld voor kennisdeling. 

 

Wij vragen 

 • Wo werk- en denkniveau. 
 • Aantoonbare interesse in de aanpak van wapengeweld. 
 • Een actiegerichte houding om beleid om te zetten in uitvoering van maatregelen. 
 • Ervaring met werken in complexe organisaties met veel verschillende partners met en vraagstukken in dat kader van de Zorg -en Veiligheidshuizen. 
 • Aantoonbare ervaring met het opbouwen en onderhouden van een voor de functie relevant netwerk. 
 • Kennis van sociaal domein, partners als onderwijs, jongerenwerk, jeugd – en zorginstellingen, politie en het OM. 
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden. 

 

Competenties 

 • Analytisch vermogen 
 • Resultaatgerichtheid 
 • Omgevingsbewustzijn 
 • Samenwerken 
 • Overtuigingskracht 
 • Inventiviteit 

 

Wij bieden 

 • Een arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar met de mogelijkheid tot verlenging van nog 1 jaar. Als je reeds in (vaste) dienst bent van de gemeente Amsterdam, zal er sprake zijn van een tijdelijke detachering. 
 • Je salaris is minimaal € 3.561,- en maximaal € 5.169,- bruto per maand (salarisschaal 11) op basis van 36 uren per week. 
 • Een zelfstandige en uitdagende functie binnen een innovatieve organisatie met een prettige werksfeer. 
 • Werken in een diverse stad met goede bereikbare locaties in Amsterdam en de kans je te blijven ontwikkelen. 
 • Een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, o.a. opname in het ABP-pensioenfonds, een maandelijkse bijdrage in de ziektekostenverzekering en een Individueel Keuzebudget van 17,05% van jouw jaarsalaris. Je kunt dit inzetten om bijvoorbeeld extra verlofuren te kopen. Voor een overzicht van alle overige arbeidsvoorwaarden, 
 • Hybride werken: de gemeente Amsterdam start zodra dit mogelijk wordt met hybride werken. Dit betekent voor jou dat je desgewenst deels thuis en deels op kantoor werkt, afhankelijk van je werkzaamheden. Je mag thuiswerkmiddelen aanvragen om je werkplek thuis arbo conform in te richten. Reiskosten worden deels vergoed indien je reist naar je werklocatie. Een thuiswerkvergoeding is onderdeel van de lopende cao-onderhandelingen. 

 

De organisatie 

Het Actiecentrum Veiligheid en Zorg (AcVZ) 

Het AcVZ is één van de dertig Zorg- en Veiligheidshuizen in Nederland voor de aanpak van complexe casuïstiek op het snijvlak van veiligheid en zorg en/of sociaal domein. Het AcVZ is een regionaal samenwerkingsverband van tientallen organisaties, van politie tot jeugdbescherming, van de reclassering tot de GGZ en GGD. Vanuit de gedachte dat regie als 'cement tussen de stenen' een essentiële schakel is bij een persoonsgerichte aanpak waarbij vele straf- en zorgpartners samenwerken. Focus, regie, monitoring en zoektocht naar systeemfouten zijn kernwoorden bij deze integrale aanpak. 

Bij het AcVZ zijn verschillende integrale programma's ondergebracht, waaronder de Top600/Top400, Detentie & Terugkeer en het programma Drugs Weerbare Mensen Weerbare Wijken. Elke aanpak is altijd een samenwerking op maat, met als doel voor de persoon in kwestie een gedragsverandering voor langere tijd: minder recidive, beter perspectief en geen negatieve invloed (meer) op minderjarige in zijn/haar omgeving. 

Het voeren van regie op complexe problemen op het snijvlak van veiligheid, zorg en sociaal domein is de core business van het AcVZ. In alle programma’s en activiteiten van het AcVZ staat (een vorm van) regie centraal. 

Onze netwerkorganisatie (AcVZ) is beheersmatig opgehangen bij de directie Openbare Orde en Veiligheid (OOV). De directie OOV houdt onder meer regie op het Amsterdamse Veiligheidsplan, crises en grote evenementen en versterkt de brugfunctie met partners in de regio. OOV bestaat uit vier domeinen/afdelingen: Bestuurlijke Maatregelen en Gebieden, Amsterdamse Aanpak Ondermijning, Crisis- en Incidentbeheersing en Integrale Persoonsgerichte Aanpak (AcVZ). OOV heeft als belangrijkste taak de burgemeester professioneel te bedienen door ondersteuning en advies te geven op de vier domeinen/afdelingen. 

Sollicitatieprocedure 

Heb je belangstelling voor deze functie? Reageer dan uiterlijk 8 december 2021 via de sollicitatiebutton. 
Deze vacature staat gelijktijdig intern en extern uit. Medewerkers van de gemeente Amsterdam hebben voorrang in de procedure. 


In verband met de richtlijnen van het RIVM, werken onze collega’s waar mogelijk thuis. Word je uitgenodigd voor een eerste gesprek, dan plannen wij vooralsnog een video-gesprek met je in. Wij nemen tijdig contact met je op om de instructies hiervoor met je door te nemen, ruim voordat het gesprek plaatsvindt. 

We willen een diverse en inclusieve organisatie zijn, die ruimte biedt aan iedereen. Diversiteit is een kracht die we gebruiken om betere resultaten te halen voor de stad. We streven naar een personeelsbestand dat een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam, met alle verschillen. Onze vacatures staan open voor iedereen, tenzij in de tekst iets anders staat. 

Acquisitie stellen we niet op prijs.