Type:
Vast dienstverband
Locatie:
Den Haag
Opleiding:
Bachelor (EQF 6), Master (EQF 7)
Gepubliceerd:
07/05/2021
Status:
Open
Reageer voor:
20/05/2021
Uur p/wk:
32

Beschrijving:

De opgave

Nederland is een van de meest gedigitaliseerde landen van de wereld. Die nieuwe technologieën nemen een steeds belangrijkere rol in ons dagelijks leven. Daarmee is de maatschappij -overheid, bedrijfsleven en burgers- in sterke mate afhankelijk van het ongestoord functioneren van digitale middelen. De uitval, sabotage of verstoring van deze middelen zal daarom direct leiden tot aantasting van (vitale) processen. Ook zullen door de verdergaande digitalisering in de zorg (e-health), mobiliteit (e-automotive), toename van gebruiksvoorwerpen met een internetverbinding voor thuisgebruik (IoT), en sleuteltechnologieën als big data, quantum computing, en artificial intelligence het cyberdomein en het fysieke domein meer en meer vervlochten raken.

 

De digitale weerbaarheid van Nederland blijft achter bij de toenemende dreigingen vanuit beroepscriminelen en statelijke actoren. Het digitale domein is niet gebonden aan landsgrenzen. Een Nederlandse aanpak voor cybersecurity moet zich rekenschap geven van de internationale dimensie van data, verbindingen, internet governance en actoren die digitale aanvallen uitvoeren. Een veiliger digitaal domein is daarom een van de speerpunten van Nederland in onder andere NAVO- en EU-verband.

 

Het is noodzakelijk dat overheden, bedrijven en burgers beter in staat zijn of worden gesteld om hun digitale veiligheid te organiseren. Het doel van de NCTV en jouw opgave als afdelingshoofd, is om als verbinder en regisseur in een groeiend cyberdomein, Nederland in staat te stellen om de weerbaarheid tegen digitale dreigingen te vergroten zodat op een veilige wijze de economische en maatschappelijke kansen van digitalisering kunnen worden verzilverd.

 

Als afdelingshoofd van het programma Nederland Digitaal Veilig ben jij verantwoordelijk voor:

 • Het doorontwikkelen van de Nederlandse cyber-aanpak. Dit doe je samen met het NCSC, andere departementen en overige partners in het cyberdomein. De taken liggen op het gebied van beleidsontwikkeling, wetgeving, implementatie en uitvoering, coördinatie, communicatie en evaluatie van maatregelen en beleid. 
 • De strategische, politiek-bestuurlijke advisering van de ambtelijke en politieke top op het gebied van cyberveiligheid binnen een zeer dynamisch context.
 • Het bereiken van de doelen waarbij samenwerking op lokaal, nationaal en internationaal niveau noodzakelijk is. Dat vereist een scherp oog voor de positie, behoeften en belangen van de verschillende partners. Je bent in staat om op verbindende wijze met verschillende partners te werken aan een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid.
 • Het dagelijkse functioneren van de afdeling en de samenwerking met de andere kernafdelingen en programma’s. Als leidinggevende geef je richting en ruimte aan je medewerkers. Je hebt een coachende stijl en stimuleert de ontwikkeling van medewerkers. Je hebt oog en aandacht voor je mensen en weet ook onder druk en tijdens incidenten rust te behouden.
 • Je bent als lid van de programmaraad (alle middenmanagers) medeverantwoordelijk voor de vorming en sturing van de NCTV.

Wat vraagt dit van jou?

Je bent creatief, proactief en resultaatgericht en weet snel je weg te vinden in complexe omgevingen. Je bent een bevlogen, enthousiaste teamspeler. Vanzelfsprekend beschik je over uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden en politiek-bestuurlijke sensitiviteit die je in staat stellen met een scala aan verschillende partners op een verbindende manier samen te werken. Je bent in staat om je te verplaatsen in de zienswijzen van anderen. Knelpunten weet je met voortvarendheid en charme op te pakken en/of op te lossen.

 

Je kunt je nieuwe inhoud snel eigen maken, de strategische lijnen uitzetten en snel schakelen. Je hebt een zeer goed ontwikkelde en afgestemde politieke antenne en een grote span of control. Je vertrouwt op de kennis en kunde van de professionals binnen je afdeling en biedt hen, binnen heldere kaders, de ruimte om zelf aan de slag te gaan. Je biedt rust en visie, drukt af en toe op de pauze knop, om vervolgens de juiste (actie)lijnen weer uit te zetten of bij te stellen. Je vindt het een uitdaging om de medewerkers te ondersteunen in hun loopbaan- en persoonlijke ontwikkeling. Je draagt zorg voor je personeel, inspireert en stuurt op ontwikkeling en mobiliteit.

 

Verder breng je mee:

 • academisch werk- en denkniveau;
 • ervaring met het geven van leiding aan teams en het coachen, verbinden en ontwikkelen van medewerkers;
 • het vermogen om vanuit een helicopterview, strategische visie en overwicht partijen te verbinden en in beweging te krijgen, en zo richting te geven aan de verdere ontwikkeling van het cybersecuritystelsel in Nederland.
 • aantoonbare ruime ervaring met beleidsontwikkeling, advisering en beïnvloeding in een politiek-bestuurlijke omgeving;
 • aantoonbare ervaring in het cyberveiligheidsdomein;
 • het vermogen om strategisch te denken en handelen;
 • ervaring met het vervullen van een coördinerende rol in de samenwerking met diverse partijen/organisaties met een eigen verantwoordelijkheid en belang;
 • ervaring en een relevant netwerk in het veiligheidsdomein is een pre.

Competenties

 • bestuurs- en politieke sensitiviteit
 • samenbindend leiderschap
 • creativiteit
 • netwerkvaardigheid
 • besluitvaardigheid
 • overtuigingskracht