Het ministerie van Justitie en Veiligheid is verantwoordelijk voor het handhaven van de rechtsstaat in Nederland, zodat mensen in vrijheid kunnen samenleven, ongeacht hun levenswijze of opvattingen.

 

Het ministerie werkt aan een veiligere, rechtvaardigere samenleving door mensen rechtsbescherming te bieden en waar nodig in te grijpen in hun leven. Soms moeten we radicale maatregelen nemen: bijvoorbeeld het afstoten van de ouderlijke verantwoordelijkheid van ouders of het opsluiten van veroordeelde criminelen. We geven mensen ook nieuwe perspectieven: we helpen bijvoorbeeld gevangenen terug te keren binnen de maatschappij en bieden steun aan slachtoffers van misdrijven. Dit zijn allemaal maatregelen die alleen het ministerie van Justitie en Veiligheid mag nemen. De wet gaat over mensen.

Gesloten Vacatures & Stages van Ministerie van Justitie en Veiligheid