Zoekwoorden:
Cyber Security
Type:
Vast dienstverband
Locatie:
Den Haag
Opleiding:
Doctorate/PhD (EQF 8), Master (EQF 7)
Gepubliceerd:
08/06/2018
Status:
Open
Reageer voor:
19/06/2018
Uur p/wk:
36

Beschrijving:

Functieomschrijving

 

Bij de afdeling Cybersecuritybeleid van de NCTV is een vacature voor een senior beleidsmedewerker. De senior beleidsmedewerker draagt bij aan de verbetering van de weerbaarheid van Nederland tegen cyberaanvallen. Het cybersecuritybeleid hiertoe is in ontwikkeling. De senior beleidsmedewerker heeft daarom een brede rol in de beleidsontwikkeling en -implementatie van de Nederlandse Cybersecurity Agenda, die in het regeerakkoord 2017 is aangekondigd. Daarnaast is recent de Cybersecuritywet aan de Tweede Kamer aangeboden. Ook heeft de Europese Commissie in september van 2017 een cyberpackage aangeboden. De senior beleidsmedewerker levert thematisch een bijdrage aan deze dossiers en zorgt er zo voor dat op thema's als veilige hard- en software, cybersecurity-informatieuitwisseling, -onderzoek, -awareness, -onderwijs, cybersecuritycrisisbeheersing en certificering van professionals, dienstverleners of vitale processen voortgang in de samenleving wordt geboekt. Dit gebeurt met het oog op het voorkomen of beperken van maatschappijontwrichtende schade. De functie is inhoudelijk, coordinerend van aard en het werk is veelal in samenwerking met een veelheid van partners publiek, privaat en wetenschap.  Dit in een jong team van enthousiaste professionals in de context van een dynamisch, groeiend en maatschappelijk relevant werkveld. De afdeling cybersecuritybeleid werkt op dagelijkse basis nauw samen met het Nationaal Cyber Security Centrum.

De senior beleidsmedewerker:

 • Is verantwoordelijk voor de inhoudelijke voorbereiding en afstemming van producten ten behoeve van de politiek-bestuurlijke verantwoording en de strategische positionering en communicatie mbt cyber security
 • Het doorontwikkelen en bestaffen van (nieuwe) coördinatiestructuren om tot zichtbare resultaten bij het bereiken van strategische doelen te komen.

Gerelateerd aan deze werkzaamheden ziet de (senior) beleidsmedewerker toe op het onderhoud van relevante politiek-bestuurlijke, interdepartementale, publiek-private en civiel-militaire netwerken.

 • Signaleert tijdig risico’s en neemt passende maatregelen.
 • Hij/zij bereid werkbezoeken en bijeenkomsten op onderwerpen die binnen het bereik van zijn/haar dossiers vallen voor.
 • Hij/zij wordt geacht tijdens cybercrisis actief deel te nemen in de crisisorganisatie.

Functie-eisen

 • Meerdere jaren werkzaam geweest binnen de Nederlandse Rijksoverheid, bij voorkeur binnen het veiligheidsdomein.
 • Kennis en ervaring op het beleidsterrein van cyber security strekt tot aanbeveling
 • Kennis van de juridische kaders ten aanzien van cyber security strekt tot aanbeveling  
 • Kennis van de Nederlandse crisisstructuren strekt tot aanbeveling

Competenties:

 • Resultaatgerichtheid
 • Onafhankelijkheid
 • Overtuigingskracht
 • Bestuurssensitiviteit
 • Organisatiesensitiviteit
 • Creativiteit
 • Samenwerken

Arbeidsvoorwaarden

 

 • Salaris­niveau: schaal 12
 • Maand­salaris: Min €3.560 – Max. €5.292 (bruto)
 • Dienst­verband: Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
 • Minimaal aantal uren per week: 36
 • Maximaal aantal uren per week:36
 • Veiligheidsniveau: Een veiligheidsonderzoek op niveau B maakt onderdeel uit van de aanstellingsprocedure.
  Kijk voor informatie over het (niveau van het) veiligheidsonderzoek op de site van de AIVD. (https://www.aivd.nl/onderwerpen/veiligheidsonderzoeken/inhoud/het-veiligheidsonderzoek)

Overige arbeidsvoorwaarden

 

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 55% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

 

Bijzonderheden

 

In situaties van crisis of bij opschaling van incidenten verwachten we dat je 24/7 beschikbaar bent en in een rooster van onregelmatige diensten meedraait.