Zoekwoorden:
Cyber Security, Management, Staff
Type:
Vast dienstverband
Locatie:
Den Haag
Opleiding:
Bachelor (EQF 6), Master (EQF 7)
Gepubliceerd:
29/10/2020
Status:
Open
Reageer voor:
04/11/2020
Uur p/wk:
40

Beschrijving:

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Zonder recht voelt niemand zich veilig, zonder veiligheid zijn je rechten onbeschermd. Het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) zorgt voor de rechtsstaat in Nederland, zodat mensen in vrijheid kunnen samenleven, met respect voor ieders levensstijl of opvattingen. Eveneens werkt JenV aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving door mensen rechtsbescherming te bieden en, waar nodig, in te grijpen.

 

Lees meer over het ministerie van Justitie en Veiligheid.

 

 

Het Nationaal Cyber Security Centrum

Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) heeft een missie: de Nederlandse samenleving weerbaarder maken in het digitale domein. Het NCSC is een jonge uitvoeringorganisatie die is onderverdeeld in vier units. Dit zijn de units Operatie, Informatievoorziening, Samenwerking & Kennisuitwisseling (S&K) en Staf. Iedere unit wordt aangestuurd door een unithoofd. De directeur is de hiërarchisch eindverantwoordelijke binnen het NCSC. In totaal werken ruim honderzestig hoog opgeleide professionals met zeer brede achtergronden aan het digitaal veilig houden van de Nederlandse vitale infrastrcutuur. 

 

Het NCSC heeft als opdrachtgever de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en de Plaatsvervangend Secretaris Generaal (PSG) als Eigenaar. In deze driehoeksverhouding stellen wij samen ten doel de weerbaarheid van de Nederlandse samenleving in het digitale domein verbeteren. Dat doen we via samenwerkingen tussen bedrijfsleven, overheid en wetenschap. Het NCSC ondersteunt de Rijksoverheid en organisaties met een vitale functie met expertise en advies, response op dreigingen en het versterken van de crisisbeheersing. Daarnaast voorzien we burger, overheid en bedrijfsleven van informatie en advies voor bewustwording en preventie. Het NCSC is daarmee het nationale meld- en informatiepunt voor ICT-dreigingen en -veiligheidsincidenten.

 

Het NCSC is een technisch gedreven uitvoeringsorganisatie die producten en diensten levert in een sterk veranderlijke omgeving. Het NCSC kenmerkt zich door de talentvolle, ambitieuze en betrokken mensen die er werken. Zij zetten zich dagelijks 24/7 in om Nederland digitaal veiliger te maken. Werken in het hart van cyber security Nederland is zeer dynamisch en uitdagend. 

 

Lees meer over het Nationaal Cyber Security Centrum.

 

 

De opgave

Als plaatsvervangend directeur fungeer je als rechterhand van de directeur en maak je deel uit van het managementteam (MT). Samen met het MT werk je aan de realisatie van de beleids- en bedrijfsvoering doelstellingen die met de opdrachtgever en eigenaar zijn overeengekomen. Jij hebt hierin een verbindende en sturende rol. Waar de directeur zich voornamelijk richt op de externe positionering, representatie en lange termijn doelstellingen van het NCSC ben jij er verantwoordelijk voor dat de interne organisatie adequaat functioneert. Dit doe je door met de MT-leden te sturen op een efficiënte en effectieve inzet van mensen en middelen, rekening houdend met de vigerende wet- en regelgeving en binnen het vastgestelde financiële kader. Het is daarbij jouw specifieke verantwoordelijkheid om organisatie breed het overzicht te bewaken, daar waar nodig tijdig te signaleren en in nauw overleg met jouw collega MT-leden bij te sturen. 

 

Naast plaatsvervangend directeur ben je unithoofd staf (30 fte) en geef je leiding aan de teams Bestuurlijk Advies en Bedrijfsvoering, welke ieder door een coördinator worden aangestuurd.

Je denkt actief mee over strategische vraagstukken binnen het NCSC. De missie, visie en de verdere doorontwikkeling naar toekomstbestendig uitvoeringsbeleid zijn daar onderdeel van. Je bent medeverantwoordelijk voor de door-ontwikkelopgave van het NCSC. Waar de borging en opvolging hiervan een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van het MT, heb jij als plaatsvervangend directeur een belangrijke aanjagende en verbindende rol.

 

 Je zorgt voor de continuïteit van het NCSC als geheel wanneer er sprake is van een nationale crisis en een deel van de organisatie een rol speelt in de nationale crisisstructuur. Dit vraagt om afstemming met partners in het veiligheidsdomein, zowel publiek als privaat. Je bent dan ook goed in het aangaan van functionele relaties en het onderhouden ervan.

Je vervult een belangrijke rol in de driehoek opdrachtnemer – opdrachtgever – eigenaar. In nauwe afstemming met de directeur behartig jij op verschillende momenten de belangen van het NCSC vanuit de rol als opdrachtnemer, of vanuit de expertrol bij politiek/bestuurlijke ontwikkelingen. Het is jouw kracht om in de driehoek standpunten te kunnen innemen of erover te onderhandelen, met behoud van een goede relatie met (vertegenwoordigers) van de opdrachtgever en eigenaar. Je beschikt dus over een hoge mate van bestuurlijke sensitiviteit om de verschillende belangen te onderkennen, en bent heel goed in staat om deze samen te brengen. 

 

Je staat met twee benen in de organisatie. Je kent de medewerkers en weet een goede balans te vinden tussen mensgerichtheid en resultaatgerichtheid. Jouw stijl van leidinggeven kenmerkt zich door het sturen op het ‘wat’ en ‘waarom’, waarbij je de professionals voldoende ruimte geeft voor het ‘hoe’. Je bent integer, betrouwbaar en een voorbeeld in houding en gedrag. Waar nodig coach, motiveer en stimuleer je medewerkers van het NCSC. 

 

 

Wat vraagt dit van jou?

Je bent een ervaren manager die al verschillende teams heeft aangestuurd en energie krijgt van team- en organisatieontwikkeling. Je bent resultaat- en verandergericht en hebt ervaring met het uitwerken van strategische ontwikkelopgaven en de effectieve realisatie daarvan. Je weet hierin goed de balans te houden tussen enerzijds het creëren van rust en continuïteit en anderzijds het komen tot de veranderingen die nodig zijn. Ook begrijp je wat het vraagt van een organisatie om adequaat mee te kunnen bewegen binnen een sterk dynamische omgeving. Door je goed ontwikkelde gevoel voor de bestuurlijke context, herken je verschillende belangen en ben je in staat deze samen te brengen.  

Je beschikt over goede contactuele en sociale eigenschappen, je hebt een scherp oog voor de mensen binnen de organisatie en ook voor hun ontwikkeling. Je geeft richting en sturing aan medewerkers en collega’s door te verbinden en te inspireren. Tegelijk weet je te sturen op resultaten en prestaties door het taakzelfstandig vermogen van medewerkers te versterken. Je beheersing van de Nederlandse en Engelse taal is uitstekend.

Verder breng je het volgende mee:

  • een academisch werk- en denkniveau;
  • aantoonbare ervaring in een vergelijkbare functie waarin de nadruk ligt op bedrijfsvoering, aansturing en organisatieontwikkeling;
  • ervaring in het managen van ingewikkelde processen in een complex krachtenveld, waarbij politiek bestuurlijke verhoudingen en belangen een rol spelen;
  • ervaring met het leidinggeven, coachen, verbinden en ontwikkelen van professionals;
  • brede kennis van dan wel affiniteit met de technische, beleidsmatige en maatschappelijke aspecten van cybersecurity en aanpalende vakgebieden zoals ICT- en informatiemanagement, vanuit sociaal-cultureel, juridisch en economisch perspectief is een pre;
  • bij voorkeur heb je ervaring opgedaan met werken in de driehoek inrichting (eigenaar – opdrachtgever – opdrachtnemer). 

 

Wat bieden we?

Een functie waarin geen dag hetzelfde is. De snelheid van de ontwikkelingen en omvang van de impact die wij hebben is enorm. Je krijgt veel vertrouwen, vrijheden en verantwoordelijkheden om je werkzaamheden conform je eigen werkwijze uit te voeren. De opdracht ‘zorgdragen voor draagvlak, continuïteit en verandering, doorontwikkeling” bieden je voldoende uitdaging voor de komende jaren.

Een zeer dynamische werkomgeving met gepassioneerde collega’s die dagdagelijks alles op alles zetten om Nederland digitaal veilig te houden. Je komt te werken in een unit die bestaat uit spontane, gedreven en kundige collega’s die zelfstandig werken. 

Een salaris tussen de € 5.447,34 en €7.682,93 bruto per maand (schaal 15). Daarbovenop ontvang je 16,37% van je salaris als individueel keuzebudget (IKB). Onderdeel daarvan is 8% vakantiegeld. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen.
Meer informatie over de uitgebreide secundaire arbeidsvoorwaarden vind je in de cao Rijk.

 

 

Anders kijken. Meer zien. Een divers en inclusief JenV

Wij geloven dat medewerkers het beste tot hun recht komen in een inclusieve werkomgeving waar respect, samenwerking en aandacht voor individuele kwaliteiten en ontwikkelmogelijkheden voorop staan. Wij willen dat iedereen bij JenV zich welkom en gewaardeerd voelt, ongeacht zijn of haar achtergrond of voorkeur. We bevorderen het werken in divers samengestelde teams en inclusieve leiderschapsvaardigheden. Hiermee houden we rekening tijdens de selectieprocedure.

Dit is een van de hogere leidinggevende functies binnen de Rijksoverheid en maakt daarom onderdeel uit van de Algemene Bestuursdienst (ABD). Als ABD'er ben je manager, leidinggevende en publiek leider. Dat maakt ABD-functies heel aantrekkelijk, maar het stelt ook de nodige eisen.

Lees voor meer informatie over de ABD en publiek leiderschap:

Een AIVD-onderzoek maakt deel uit van de selectieprocedure. Een selectieassessment kan deel uitmaken van de procedure en ook kunnen referenties worden opgevraagd.

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur uw motivatiebrief en CV als PDF onder vermelding van vacaturenummer BABD 315-20 naar:

E-mailadres: wervingenselectieABD-JenV@minjenv.nl