Type:
Tijdelijk dienstverband
Locatie:
Leiden
Opleiding:
Associate degree (EQF 5)
Gepubliceerd:
06/07/2021
Status:
Open
Reageer voor:
15/07/2021
Uur p/wk:
40

Beschrijving:

De Universiteit van Leiden, Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen (FWN), afdeling Arbo- en Milieu Dienst (AMD), zoekt een Arbeidshygiënist en Veiligheidskundige

 

Werkzaamheden
Binnen de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen wordt onderzoek gedaan naar de grootste getallen, de kleinste deeltjes, ecosystemen, nieuwe medicijnen en de oudste sterrenstelsels. Om dit te doen zijn er diverse laboratoria waar met gevaarlijke stoffen en gassen, uiteenlopende lasers, diverse microscopen, sterke magneten, micro-organismen en genetisch gemodificeerde organismen (GGO) en ioniserende straling wordt gewerkt.

Een veilig werkklimaat voor medewerkers en studenten is essentieel. De Arbo- en Milieu Dienst van de faculteit geeft advies aan het faculteitsbestuur en de wetenschappelijke instituten, zowel het management als medewerkers en studenten, om dit veilige werkklimaat te realiseren. De advisering betreft onder andere het veilig werken, het geven van instructies en trainingen, het ondersteunen bij het opstellen van de RI&E’s en het toezicht houden op de veilige uitvoering van de werkzaamheden zoals in het veiligheidsbeleid van de Faculteit is afgesproken. Daarnaast organiseert de AMD de BHV-organisatie, doet incidentenonderzoek en ondersteunt in het verkrijgen van de juiste vergunningen of ontheffingen bij diverse instanties.

 

De Arbo- en Milieudeskundige AMD wordt gezien als de teamleider van de afdeling AMD en wordt bij andere organisaties vaak de Manager HSE genoemd. De Arbo- en Milieucoördinator is het teamlid welke zich op tactisch niveau bezig houdt met het Arbo- en Milieubeleid van de Faculteit. Naast de deskundige en de coördinator kent het team ook nog de Arbo-consulent welke zich voor namelijk op operationeel vlak bezig houdt met Arbo en Milieu. Het AMD team bestaat uit in totaal zeven AH en VK professionals verdeeld binnen de drie genoemde functies. De teamleider legt verantwoording af aan het Hoofd Facilitaire Zaken FWN. De andere A&M professionals leggen verantwoording af aan de teamleider.

 

De functie A&M coördinator omvat op hoofdlijnen de volgende taken:

 • Uitwerken van A&M-(deel)beleidsplannen op het niveau van de faculteit;
 • Signaleren van onregelmatigheden en achterhalen van oorzaken van incidenten en ongevallen;
 • (Doen) uitvoeren van periodieke inspecties naar de wijze van uitvoering van het A&M-jaarplan en de naleving van A&M-vergunningen en -voorschriften;
 • Beheren van het inspectie-, registratie- en rapportagesysteem;
 • Initiëren en uitvoeren van voorlichting/voorlichtingsprogramma’s ten aanzien van A&M-vraagstukken;
 • Adviseren van leidinggevenden, medewerkers en andere betrokkenen binnen de faculteit of dienst inzake praktische en technische vragen op A&M-terrein.

 

De functie A&M deskundige omvat op hoofdlijnen de volgende taken:

 • Bijdragen aan de ontwikkeling en het in stand houden van het A&M-beleid;
 • Leveren van een bijdrage aan de opstelling van de RIE en doen van aanbevelingen voor het plan van aanpak;
 • Toetsen en controleren van activiteiten binnen de instelling met een risico en het zo nodig adviseren inzake het nemen van acute/dwingende maatregelen;
 • Adviseren van andere A&M-deskundigen, leidinggevenden en andere betrokkenen binnen de instelling ten aanzien van vraagstukken op het eigen vakgebied;
 • Bijdragen aan de ontwikkeling van A&M-trainingen en uitvoeren daarvan c.q. daarin participeren, op het niveau van de instelling, faculteit en/of dienst, alsmede formuleren en uitvoeren van voorlichtingsprogramma’s;
 • Functioneel aansturen en coachen van A&M-coördinatoren, Arbo-consulenten en/of derden;
 • Onderhouden en uitbouwen van contacten op alle niveaus binnen de organisatie, alsmede externe contacten, zoals beroepsorganisaties en overheidsinstellingen.

 

Profiel

 • Functionerend op minimaal hbo-niveau met een afgeronde HVK of AH opleiding, certificering is een pré;
 • Minimaal 5 jaar ervaring als HVK en/of AH professional; ervaring binnen laboratoria, een universiteit of academisch ziekenhuis is een pré;
 • De dubbel opgeleide professional (HVK én AH) is een pré;
 • In het bezit van certificaat laser safety officer (LSO) of bereid deze te halen;
 • Bereid het certificaat Biologische Veiligheidsfunctionaris te halen;
 • Goede uitdrukkingsvaardigheden in het Nederlands én Engels, zowel gesproken als geschreven;
 • Teamplayer, zelfstandig, resultaat- en klantgericht, kwaliteitsbewust, communicatief vaardig, integer en creatief.

 

Aanvullend profiel voor teamleider

 • Gecertificeerd HVK of AH zijn of bereid zijn te certificeren bij Hobeon SKO;
 • Minimaal 3 jaar ervaring als leidinggevende;
 • Binnen het team op gelijkwaardig niveau kunnen communiceren en niet hiërarchisch ingesteld.

 

De organisatie is op zoek naar één HVK en één AH verdeeld over de twee genoemde functies. Dit impliceert dat als één van de functies reeds gevuld is dat het gewenste profiel van de resterende vacature zich nog beperkt tot of een HVK òf een AH.

 

Beschrijving organisatie
De Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen is een van de faculteiten vallende onder de Universiteit van Leiden en is een toonaangevende faculteit waarin medewerkers en studenten werken in een dynamische, internationale omgeving, waar persoonlijke en academische ontwikkeling hoog in het vaandel staan. Onze mensen worden gedreven door nieuwsgierigheid, om zo fundamentele kennis te vergroten en over grenzen heen te kijken. Voor de wetenschap én om een bijdrage te leveren aan de grote maatschappelijke uitdagingen van morgen.

Het onderzoek binnen de faculteit varieert van wiskunde, informatica, sterrenkunde, natuurkunde, scheikunde en biofarmaceutische wetenschappen tot aan biologie en milieuwetenschappen en is belegd bij acht instituten. Die verzorgen tevens acht bachelor en dertien masteropleidingen. De faculteit is de afgelopen jaren sterk gegroeid en telt meer dan 2300 medewerkers en meer dan 5000 studenten.

De faculteit is gehuisvest in zeven verschillende gebouwen die dicht bij elkaar zijn gelegen op het Bio Science Park. Het betreft hier onder meer 20.000 m2 kantoorhuisvesting en 23.000 m2 (chemische en biochemische) laboratoria. Op dit moment loopt de voorbereiding voor fase twee van grootschalige nieuwbouw voor onze faculteit. In 2024 hopen wij gebruik te mogen maken van circa 30.000 m2 nieuw opgeleverde kantoren, onderwijsruimten en laboratoria. De AMD is betrokken bij deze ontwikkeling.

 

Wij bieden
Aanstelling voor één jaar met uitzicht op een vast dienstverband bij goed functioneren. De aanstelling vindt plaats conform de CAO Nederlandse universiteiten (VSNU). Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding, aanvullende opleidingen, certificering en werkervaring:

 

 • Teamlid VK of AH, € 2.790,- tot en met € 4.402,- bruto/maand bij een fulltime aanstelling (schaal 10).
 • Teamleider VK of AH, € 3.746,- tot en met € 5.127,- bruto/maand bij een fulltime aanstelling (schaal 11)

 

Daarnaast kent de Universiteit Leiden goede arbeidsvoorwaarden. Zo is er sprake van een eindejaarsuitkering (8,3%), vakantietoeslag (8%), uitstekende opleidingsfaciliteiten, betaald ouderschapsverlof, sabbatical leave en de mogelijkheid om via een keuzemodel arbeidsvoorwaarden op maat te kiezen. De kosten voor het behoud of behalen van de certificeringen zijn voor rekening van de Universiteit van Leiden, inclusief benodigde studie dagen en kosten. 

 

Informatie
Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Roberto Schuurman, Teamleider AMD a.i., telefoon 06 5110 8366, e-mail r.schuurman@science.leidenuniv.nl.