Type:
Tijdelijk dienstverband
Locatie:
Den Haag
Opleiding:
Doctorate/PhD (EQF 8), Master (EQF 7)
Gepubliceerd:
03/11/2021
Status:
Open
Reageer voor:
22/11/2021
Uur p/wk:
38

Beschrijving:

Wat ga je doen?

Als AVG-coördinator ben je een veelzijdige spin in het web, midden in een dynamische organisatie. Je werkt met diverse spelers binnen en buiten de organisatie samen, en je bent goed in staat de soms gecompliceerde- stof uit te leggen en het voortouw te nemen in het implementeren van wijzigingen binnen de organisatie. Kortom: jij bent een gedreven jurist en een veelzijdige teamplayer!

 

Je bent verantwoordelijk voor het adviseren over AVG gerelateerde vraagstukken en inhoudelijk uitvoeren en begeleiden van privacy impact assessments. Ook zal je, samen met een door jou samen te stellen netwerk, wijzigingen in de wetgeving implementeren binnen de organisatie en collega’s voorlichten/opleiden. Tevens vervul je de rol van casemanager bij de afhandeling van vermoedelijke datalekken.

 • Je onderzoekt, meldt, handelt af en registreert datalekken. Indien nodig overleg je met de FG, de melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens en de melding aan betrokkenen;
 • Je signaleert verwerkingen van persoonsgegevens en houdt een register van verwerkingen bij;
 • Je behandelt privacy gerelateerde klachten, vragen en verzoeken af van betrokkenen;
 • Samen met het Cluster Juridische Zaken(CJZ) adviseer je op alle AVG-gerelateerde juridische vraagstukken uit de operatie (Grensbewaking, Vreemdelingentaken, Beveiliging Burgerluchtvaart, Afgifte Noodpaspoort, Korpscheftaken);
 • Samen met CJZ adviseer je op alle AVG-gerelateerde juridische vraagstukken i.h.k.v. projecten (IT, nieuw beleid, nieuwe wet- en regelgeving). In dat kader: de review van alle AVG-gerelateerde PIA’s, convenanten, gegevensleveringsovereenkomsten, verwerkersovereenkomsten;
 • Je adviseert zelfstandig op alle AVG-gerelateerde vraagstukken m.b.t. personeel en bedrijfsvoering, zowel bij de Staf als bij het Landelijk Tactisch Commando, Opleidings- en Trainingscentrum en in het land bij de Brigades;
 • Bij bredere AVG-vraagstukken zoek je afstemming met de Bestuursstaf, andere Defensieonderdelen en/of Interdepartementaal;
 • Je adviseert de projectleiders van Inkoop (JIVC) ter borging van AVG-compliancy van het op te leveren product (/systeem);
 • Je geeft presentaties en gaat op werkbezoek in het land;
 • Namens AVG-beheerder (CKMar) stel je jaarlijks een AVG-rapportage op voor de FG.

Wie zoeken we

 • Je hebt een academische studie Nederlands recht afgerond.
 • Je hebt bij voorkeur een specialisatie privacy recht.
 • Je hebt kennis en werkervaring op het gebied van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, dan wel op het gebied van andere (speciale) wetgeving m.b.t. privacy en persoonsgegevens.
 • Je kunt in korte tijd de wet- en regelgeving doorgronden en jezelf eigen maken.
 • Je bent in staat om zelfstandig te werken.
 • Je bent analytisch, neemt initiatief en hebt overtuigingskracht.
 • Je bent organisatiesensitief, creatief, flexibel en netwerkvaardig.
 • Je presteert goed onder (tijds)druk.
 • Je hebt uitstekende schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheden.

 

Wat heeft een Pré:

 • In het bezit van een CIPP/E;
 • Kennis van de Politiewet en de vreemdelingenwetgeving.

Arbeidsvoorwaarden

Salarisniveau: schaal 11
Minimum salaris: €3.750 bruto per maand
Maximum salaris: €5.100 bruto per maand
Contractduur: ten hoogste 2 jaar
Aantal uren per week: 38
Plaats: Den Haag, Zuid-Holland

 

Overige arbeidsvoorwaarden

Als je kiest voor een baan bij Defensie, dan kies je voor maatschappelijk relevant werk. Je draagt echt iets bij aan een veilig Nederland.

Wie van uitdagende opdrachten in een dynamische omgeving houdt, is bij Defensie aan het juiste adres. Wij geven je het vertrouwen en de vrijheid om zelfstandig te werken. Er is ruimte voor eigen inbreng, zo draag je bij aan de verdere professionalisering van onze organisatie.
Defensie hecht daarnaast sterk aan persoonlijke groei en kent goede studiefaciliteiten, hierdoor sta je nooit stil. Je krijgt alle ruimte om jezelf te ontwikkelen en door te groeien.

Buiten het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 8,33%, de zogeheten dertiende maand.  Daarnaast ontvangen burgermedewerkers maandelijks een bruto tegemoetkoming voor de ziektekostenverzekering.

Hoe leuk het werken bij Defensie ook is, wij vinden het ook belangrijk dat je dit met jouw privéleven kunt combineren. Diverse verlofregelingen (bijvoorbeeld 75% betaald ouderschapsverlof) en flexibele werktijden dragen bij aan een goede balans. En als dat niet genoeg is, dan is het ook nog mogelijk je werktijd (tijdelijk) enkele uren per week te verkorten en extra verlofuren en/of ADV-uren op te bouwen.
Naast een pensioenregeling bij het ABP ontvang je maandelijks een vergoeding woon-werkverkeer of kun je onder gunstige voorwaarden kiezen voor een OV-abonnement met  onbeperkt reizen door heel Nederland.

 

De organisatie Defensie

Over Defensie
Het Ministerie van Defensie bestaat uit de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando en de Defensie Materieel Organisatie. De minister van Defensie heeft de politieke leiding. Defensie is dagelijks actief in Nederland en het buitenland voor de belangen van ons land en haar inwoners. Hiermee dragen wij, nu en in de toekomst, bij aan de welvaart en veiligheid van ons land.

De Koninklijke Marechaussee (KMar), onderdeel van het Ministerie van Defensie, is een politieorganisatie met een militaire status, die wereldwijd inzetbaar is voor vrede en veiligheid. Het werk van de KMar bestaat grotendeels uit het uitvoering geven aan de taken in artikel 4 van de Politiewet 2012. Dit zijn in grote lijnen: de grenspolitietaak, bewaken & beveiligen en internationale en militaire politietaken.

 

De afdeling Kabinet Staf Commandant Koninklijke Marechaussee, cluster Juridische Zaken

Het Cluster Juridische Zaken vormt een onderdeel van het Kabinet van de Staf Koninklijke Marechaussee van de Commandant Koninklijke Marechaussee (CKMar). Het Cluster Juridische Zaken is belast met het adviseren en ondersteunen van CKMar, zijn staf en zijn ondercommandanten ten aanzien van alle voorkomende juridische aangelegenheden welke voortvloeien uit het operationele proces en het bedrijfsvoeringsproces. Het Cluster Juridische Zaken adviseert en ondersteunt vorengenoemde commandanten en staffunctionarissen onder meer ten aanzien van wettelijke verantwoordelijkheden, bevoegdheden en knelpunten tijdens de uitoefening van de politietaak, de vreemdelingentaak, bij inzet ten behoeve van vredesoperaties, dan wel inzet onder buitengewone omstandigheden (crisisbeheersing, rampenbestrijding). Binnen het Cluster Juridische Zaken zijn tevens de privacyfunctionarissen van de KMar ondergebracht. Daarnaast wordt door het Cluster Juridische Zaken de secretarisrol ingevuld voor de onafhankelijke Klachtencommissie politietaken KMar, Krijgsmacht, de commissie van Toezicht Detentieplaatsen KMar en de Commissie geweldsaanwending KMar.

 

Bijzonderheden

Veiligheidsonderzoek
Een veiligheidsonderzoek maakt deel uit van de selectieprocedure.

 

Assessment
Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

 

Uitvoering van een interessante functie!