Type:
Vast dienstverband
Locatie:
Den Haag
Opleiding:
Associate degree (EQF 5)
Gepubliceerd:
22/12/2021
Status:
Open
Reageer voor:
19/01/2022
Uur p/wk:
36

Beschrijving:

Ontwikkelen en formuleren van beleid, normstelling en kaders ten aanzien van duurzaam digitaal informatiebeheer en documentaire informatievoorziening (DIV). Dat is één van de kerntaken van de Afdeling Strategisch Beleid Services van de Directie Facility Management. Kom jij ons versterken als beleidsadviseur duurzaam informatiebeheer/documentaire informatievoorziening (DIV)?

 

Wat ga je doen?

Als beleidsadviseur DIV werk je binnen een klein team mee aan de beleidsvoorbereiding, -vorming en -evaluatie op het terrein van de duurzame toegankelijkheid en het duurzaam beheer van politie- informatie. Je draagt daarmee bij aan een betrouwbare politie, want door informatie duurzaam toegankelijk te maken en te houden, kan de politie haar informatiehuishouding efficiënt inrichten en verantwoording afleggen over haar handelen. Het belang van een informatiehuishouding op orde en transparant kunnen zijn over het eigen handelen staat voor de hele overheid in de spotlight door de komst van de Wet open overheid (2022) en het rapport Ongekend Onrecht (Kindertoeslagaffaire).

 

Op basis van wet- en regelgeving, rijksbrede en politiebrede kaders op het gebied van informatiebeheer ga je, in nauwe samenwerking met de senior adviseur binnen het team, aan de slag met vraagstukken op het gebied van duurzaam informatiebeheer. Het creëren van bewustwording over het belang van duurzaam informatiebeheer en het zoeken van verbinding met de IV-organisatie daarover zijn daarbij belangrijke aspecten. Immers, voor het bereiken van de gewenste resultaten is samenwerking met de overige informatiedisciplines binnen de politie essentieel. Speerpunt binnen het team is het initiëren en stimuleren van de verschuiving van de verantwoordelijkheid voor een goede, geordende en toegankelijke informatiehuishouding van de achterkant naar de voorkant van een proces: Toegankelijkheid en bewaartermijnen moeten waar mogelijk meteen bij het ontstaan van (digitale) informatie geregeld worden.

 

Als beleidsadviseur werk je onder andere samen met Politiedienstencentrum (PDC), de directies van de staf korpsleiding (vooral met de Directie Informatievoorziening) en de eenheden van de politie. Ook onderhoud je contacten met externe organisaties, zoals onze partners in de strafrecht- en de archiefketen.

 

Waar ga je werken?

Je komt te werken bij de staf korpsleiding en daarbinnen bij de Directie Facility Management (FM). De directie is verantwoordelijk voor een FM-visie, -strategie en -beleid die de organisatie in staat stellen om zowel op de korte als de lange termijn te beschikken over de juiste huisvesting, middelen en diensten om de politieoperatie maximaal te ondersteunen. Kernwoorden van het profiel van de directie FM zijn: Gezaghebbend, Strategisch, Professioneel, Integraal, Flexibel en Robuust.

 

Wie ben jij?

Je bent een adviseur in hart en nieren, staat stevig in je schoenen en gaat een lastige discussie niet uit de weg. De naleving van de in de wetgeving gestelde eisen weet je te borgen vanuit je beleidswerkzaamheden. Je bent je ervan bewust dat je werkzaam bent in een politiek-bestuurlijke omgeving, hebt een scherp analytisch vermogen en sterke communicatieve vaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling. Je hebt affiniteit met het opstellen van strategisch beleid en besluitvormingsprocessen. Daarnaast heb je een natuurlijke manier van samenwerken. Je kent de positie van anderen, weet ook bij fundamentele verschillen de ander te overtuigen en kunt collega's coachen in hun werk. Tot slot is het belangrijk dat je door verschillende vakgebieden met elkaar te verbinden vanuit een integrale visie kunt adviseren.

 

Verder beschik je over:

  • hbo diploma en bij voorkeur een afgeronde opleiding op het gebied van informatiemanagement;
  • recente kennis van (internationale) ontwikkelingen op het terrein van informatie- en archiefbeheer en Enterprise Content Management, vooral die in relatie tot de snelle ontwikkelingen naar een digitale informatiehuishouding;
  • kennis van de archiefwetgeving, kennis van en ervaring met de DIV- en archiefwereld van nu en de toekomst, en je begrijpt wat de digitale transformatie van een organisatie en informatiebeheer vraagt;
  • bij voorkeur ook kennis van de AVG en de relatie met de archiefwetgeving.

 

Wat wij bieden

De standplaats is Den Haag. Er is ruimte voor 1 fte. Het betreft een functie voor 36 uur per week. Omdat goede mensen belangrijk zijn binnen de politie investeren we in jouw toekomst. We bieden uitgebreide ontwikkelingsmogelijkheden en een aanstelling in tijdelijke dienst voor een proeftijd van een jaar. Bij voldoende functioneren wordt de aanstelling na een jaar omgezet in een vaste aanstelling.

 

Verder kun je het volgende van ons verwachten:

  • een bruto maandsalaris van minimaal € 2.903,- en maximaal € 4.685,- (schaal 10 Bbp) op basis van een 36-urige werkweek;
  • 8% vakantie- en 8,33% eindejaarsuitkering;
  • goede pensioenregeling en betaald ouderschapsverlof.

De formele functie binnen het functiegebouw van de politie is bedrijfsvoeringspecialist B, werkterrein facilitair.

 

Wat verder belangrijk is

  • Een betrouwbaarheids- en geschiktheidsonderzoek en eventueel een assessment maken deel uit van de selectieprocedure.
  • De politie zet in op vernieuwing en cultuurverschillen binnen teams. Divers samengestelde teams presteren beter. Daarom werken we hard aan een open en veilige cultuur waarin divers talent tot bloei komt.