Type:
Vast dienstverband
Locatie:
Den Haag
Opleiding:
Master (EQF 7)
Gepubliceerd:
20/12/2023
Status:
Open
Reageer voor:
24/12/2023
Uur p/wk:
38

Beschrijving:

Je stempel drukken op de ontwikkeling van beleid bij het ministerie van Defensie? Bij de directie Strategie en Kennis krijg je hiervoor alle kansen. Als beleidsadviseur bij het cluster Kennis en Innovatie houd jij vanuit Den Haag onder meer toezicht op plannen en de begroting en geef je (mede) vorm aan onderzoeksprogramma’s. Met jouw werk oefen je invloed uit op de beleidskoers die Defensie vaart.

 

Binnen het cluster Kennis en Innovatie ben je verantwoordelijk voor het ontwikkelen en vormgeven van beleid. Jouw belangrijkste werkvelden? Governance (toezicht op plannen en begroting), het ontplooien van initiatieven met publieke en private partners en het (mede) vormgeven van onderzoeksprogramma’s.

 

Het realiseren van interne en interdepartementale afstemming is een belangrijk onderdeel van je functie. Verder ben je verantwoordelijk voor parlementaire aangelegenheden, schrijf je Kamerbrieven en bereid je debatten voor. Ook de ondersteuning van de bewindslieden, bijvoorbeeld bij de voorbereiding van de ministerraad en beleidsinhoudelijke toespraken, behoort tot jouw gevarieerde takenpakket.

 

Als beleidsadviseur vertegenwoordig je het ministerie van Defensie in kennis- en innovatiewerken, maar ook in interdepartementale, bestuurlijke, maatschappelijke en internationale gremia. Zo is jouw directie Strategie en Kennis (DSK) verantwoordelijk voor internationale beleidsontwikkeling en governance op het terrein van onderzoek en technologieontwikkeling (NAVO, EU en bilaterale samenwerking). Namens DSK onderhoud je bijvoorbeeld frequente contacten met TNO, het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum, Maritiem Research Instituut Nederland, Clingendael, The Hague Centre for Strategic Studies, de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek en universiteiten. Defensie financiert onderzoek bij en werkt nauw samen met deze kennispartners.

 

Functie-eisen

* Je hebt ervaring met het coördineren van beleidsmatige, bestuurlijke en/of programmatische processen, bij voorkeur op het terrein van kennis en/of innovatie.


* Je hebt een academisch denk- en werkniveau en je beschikt over uitstekende schriftelijke en mondelinge vaardigheden.


* Je herkent je in sleutelcompetenties als zelfstandigheid, netwerken en samenwerken, omgevings- en organisatiebewustzijn, politiek-bestuurlijke sensitiviteit en creativiteit.

 

Ervaring met het coördineren van beleidsmatige, bestuurlijke en/of programmatische processen, bij voorkeur op het terrein van kennis en/of innovatie. Academisch werk- en denkniveau, uitstekende uitdrukkingsvaardigheden, mondeling en schriftelijk.

 

Competenties:
Zelfstandigheid, creativiteit, netwerken en samenwerken, omgevings- en organisatiebewustzijn, politiek-bestuurlijke sensitiviteit, creativiteit.

 

Arbeids­voorwaarden

  • Salaris­niveauschaal 13
  • Salaris­omschrijving Het salaris is gebaseerd op een 38-urige werkweek.
  • Maand­salaris Min €5.626 – Max. €7.040 (bruto)
  • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
  • Contract­duur 2 jaar
  • Minimaal aantal uren per week 38
  • Maximaal aantal uren per week 38

Overige arbeids­voorwaarden

Bovenop het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 8,3%. Het Ministerie van Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer.

 

Bijzonderheden

Het cluster K&I heeft hybride werken als uitgangspunt.

Hebt u nog niet het juiste veiligheidsscreeningsniveau, houd er dan rekening mee dat een veiligheidsonderzoek onderdeel uitmaakt van de selectieprocedure.


Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

 

De vacature wordt zowel intern als extern defensie gepubliceerd. Eventuele interne kandidaten worden in de selectieprocedure eerst behandeld alvorens de selectie wordt uitgebreid met externe kandidaten.

 

Defensie is een organisatie waarin integriteit en professionaliteit voorop staan. De manier waarop de medewerkers van Defensie met elkaar behoren om te gaan staat omschreven in de Gedragscode Defensie. De gedragscode vormt de basis van wat Defensie onder integriteit verstaat. Als organisatie vinden wij het belangrijk dat nieuwe medewerkers op de hoogte zijn van de gedragscode Defensie. Meer informatie hierover is te vinden via: https://www.defensie.nl/onderwerpen/integriteit

Het ministerie van Defensie zet zich in om medewerkers in dienst te nemen die onder de doelgroep van de Wet Banenafspraak vallen. Val je in deze doelgroep en sta je in het doelgroepenregister? Dan nodigen we ook jou uit om te reageren! Samen met jou kijken we of en hoe je eventueel invulling kunt geven aan deze functie.

 

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Strategie en Kennis (DSK) is onderdeel van het directoraat-generaal Beleid (DGB), dat verantwoordelijk is voor de beleidsontwikkeling van het ministerie van Defensie. Het werkveld van de DGB omvat alle zaken met maatschappelijke en politiek-bestuurlijke relevantie en beleid waarvoor een integrale afweging wenselijk is. De medewerkers van DGB werken dagelijks aan het vormgeven van defensiebeleid op een breed en divers terrein, aan het afstemmen van verschillende (inter)nationale belangen en aan een politieke en bestuurlijke koers die binnen en buiten Defensie op draagvlak kan rekenen. We zijn verantwoordelijk voor beleidsterreinen als materieel, veiligheid, internationale zaken, personeel en defensieplannen. DSK richt zich op de beleidsterreinen strategie, kennis en innovatie.