Zoekwoorden:
Policy Advise, Advisor
Type:
Vast dienstverband
Locatie:
Amsterdam
Opleiding:
Bachelor (EQF 6), Master (EQF 7)
Gepubliceerd:
24/02/2022
Status:
Open
Reageer voor:
14/03/2022
Uur p/wk:
36

Beschrijving:

Bij het Functioneel Parket (FP) leveren we samen met ruim 450 collega’s een bijdrage aan de stabiliteit en veiligheid van onze samenleving. Geen moord en doodslag, wel elke dag de instituten waar onze samenleving op draait beschermen. Als landelijk onderdeel van het Openbaar Ministerie (OM) specialiseren wij ons in complexe zaken rondom fraude, milieu en afpakken. We doen opsporingsonderzoeken, behandelen strafzaken en leveren expertise aan andere onderdelen van het OM. Ons doel?  Gepleegde interventies zichtbaar, merkbaar en herkenbaar maken voor slachtoffers, daders en hun omgeving. Wij richten ons op het doen van zaken met effect. Zo dragen we bij aan het oplossen van maatschappelijke misstanden, het straffen van criminelen en het afpakken van verdiend crimineel geld.

 

Wat ga je doen ?
Als beleidsadviseur ben je onderdeel van het team Beleid en Strategie. Een jonge dynamische afdeling die midden in de organisatie staat. We vertalen politieke en maatschappelijke ontwikkelingen naar strategieën en actielijnen voor het primaire proces om optimaal effect te kunnen bereiken. We verbinden de in- en externe omgeving (van het FP) en hebben een belangrijke rol bij het positioneren van het FP op de beleidsportefeuilles rondom fraudebestrijding, milieucriminaliteit en afpakken.

Het team is initiatiefrijk en wil anticiperen op ontwikkelingen en de actualiteit binnen de verschillende beleidsonderwerpen en operationele actualiteit, waarbij samenwerken en omgevingsbewustzijn een belangrijke rol spelen.

Zo ziet de functie er uit:
Je hebt als beleidsadviseur een sleutelpositie bij het vergroten van het effect van onze strafzaken. Je zorgt voor verbinding van het FP met andere instanties en organisaties in de bredere aanpak tegen ondermijning. Specifiek doe je dit op het gebied van de aanpak van milieucriminaliteit in de regio en op het gebied van vuurwerk.

 

Milieucriminaliteit in samenwerking met regionale ketenpartners
Een goed functionerend stelsel van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) is essentieel voor het voorkomen van schade aan het milieu. Binnen dit VTH-stelsel wordt milieucriminaliteit echter nog onvoldoende aangepakt in samenwerking tussen bestuursrecht en strafrecht. Jouw taak is om daar verandering in te brengen door aan het netwerk te bouwen van de regionale ketenpartners. Denk hierbij in het bijzonder aan de Omgevingsdiensten, milieupolitie bij de basiseenheden, gemeenten en provinciën. Daartoe onderhoud je een regionaal netwerk, ontwikkel je beleid en bent waar nodig betrokken bij de afstemming van operationele kwesties. Denk bijvoorbeeld aan overleg over welke zaken strafrechtelijk en bestuurlijk worden aangepakt.

Vuurwerk
In het ingewikkelde, maar uitdagende vuurwerkdossier ben je verantwoordelijk voor alle beleidsmatige aangelegenheden op vuurwerkgebied. Je bent ook verantwoordelijk voor het up-to-date houden van de bestuurlijke aanpak. Daartoe ben  je vanuit het FP de verbindende kracht naar buiten. Je onderhoudt onder meer de contacten met de arrondissementsparketten, de beleidsafdeling van het Parket-Generaal (PaG), de portefeuillehouder jaarwisseling (de Hoofdofficier van het FP), het ministerie van Justitie en Veiligheid en externen zoals de ILT, het NFI en vuurwerkcoördinatoren van de politie. Dit dossier houdt je het hele jaar bezig. Je werkt nauw samen met de vuurwerkofficieren van het FP. De grootste drukte is in het vuurwerkseizoen (vanaf september tot januari) met onder meer de voorbereiding op de jaarwisseling. Dan is dit dossier je hoogste prioriteit.

 • Je ontwikkelt, organiseert en onderhoudt het netwerk met de regionale ketenpartners. Het gaat hier in het bijzonder om de Omgevingsdiensten, milieupolitie bij de basiseenheden, gemeenten en provinciën.
 • Je stimuleert innovatie op het gebied van opsporing en vervolging van milieucriminaliteit (denk aan ontwikkeling van inzet alternatieve interventies, integrale aanpak etc.). Dit doe je in samenwerking met regionale partners.
 • Je organiseert, agendeert en coördineert diverse overleggen zoals de adviesgroep vuurwerk en de kenniskring vuurwerk en neemt deel aan het vakgroep overleg van de politie.
 • Je zorgt ervoor dat je kennis op vuurwerkgebied up to date is door het volgen van cursussen e.d. Je houdt diverse kennissites bij en zorgt ervoor dat deze up actueel blijven.
 • Je evalueert jaarlijks beleidsstukken zoals de Handreiking bestuurlijke aanpak illegaal vuurwerk. Je schrijft zelfstandig notities en beleidsstukken en legt contacten met bestuurlijke ketenpartners, zoals VNG.
 • Je levert beleidsmatige input voor de jaarlijkse vuurwerkbrief van de portefeuillehouder jaarwisseling en voor het kader voor vuurwerk inleveracties.
 • Je adviseert bij vragen van het PaG op vuurwerkgebied.

Wie ben je ?

 • Je bent WO-afgestudeerd en je hebt meerdere jaren relevante ervaring op meerdere beleidsterreinen.
 • Je bent proactief en toont eigenaarschap op de dossiers waar je verantwoordelijk voor bent.
 • Daarbij heb je ervaring in de adviesrollen in verschillende van alle fases van het adviesproces; idealiter in samenwerking met meerdere partners, zoals gemeenten, omgevingsdiensten en politie.
 • Je hebt aantoonbare ervaring met bestuurlijk-juridische vraagstukken en bewaak je effectief juridische randvoorwaarden.
 • Kennis van de WPG is bijvoorbeeld een pre.
 • Ook beschik je over uitstekende schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid. Verder kun je goed analyseren, ben je organisatiesensitief, heb je overtuigingskracht en toon je ondernemerschap. Ook flexibiliteit en creativiteit zijn competenties waarover jij beschikt.
 • En verder beschik je over de competenties flexibiliteit en creativiteit.

Waar kom je te werken?
Je komt te werken bij het Functioneel Parket op de afdeling Beleid en Strategie.

De zaken van het Functioneel Parket staan vol in de schijnwerpers. Onze zaken zijn bij uitstek ondermijningszaken. Grootschalig misbruik van het milieu? Illegale offshore-constructies? Criminele erfenissen? De aanpak van de vermenging van boven- en onderwereld is onze core business. Bestuurlijke aandacht voor onze zaken, vanuit de regio of vanuit de Tweede Kamer, hoort daarbij. Evenals (grote) mediabelangstelling: soms als onderdeel van de strategie, vaak vanwege de impact van onze zaken.

Overige arbeidsvoorwaarden
Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Dit bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Die tijd zijn bovenwettelijke uren, naar rato omvang dienstverband en leeftijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van het budget te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in extra verlof en andersom, of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Werken bij het Openbaar Ministerie
Het Openbaar Ministerie (OM) zorgt voor opsporing en vervolging van strafbare feiten. Bij het OM werken ruim vijfduizend medewerkers met diverse (culturele) achtergronden, opleidingen en kwaliteiten. Het is belangrijk dat alle collega’s zich bij het OM thuis voelen en gerespecteerd en gewaardeerd worden. Ook in talent en groei.

Onze medewerkers houden zich dagelijks bezig met (straf) zaken die een grote invloed hebben op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor het OM zo bijzonder. Bekijk hier onze corporate film, of lees één van de verhalen van onze medewerkers.

Bijzonderheden
Bij het OM werken ruim vijfduizend medewerkers met diverse (culturele) achtergronden, opleidingen en kwaliteiten. Als FP geloven wij in de kracht van diversiteit en inclusie, in alle lagen van de organisatie. Denk bij diversiteit niet alleen aan bijvoorbeeld geslacht, culturele achtergrond of seksuele geaardheid, maar ook aan een arbeidsbeperking en verscheidenheid in opleiding en werkervaring. Daarnaast streven wij naar een inclusieve organisatiecultuur. Iedereen telt mee. Het is belangrijk dat alle collega’s zich bij ons thuis voelen en gerespecteerd en gewaardeerd worden.

Meer informatie
Wil je meer weten? Dan kun je contact opnemen met mevrouw T. Visscher, wnd. afdelingshoofd Beleid & Strategie tel. 06 50 127 36 25.

Sollicitatieprocedure
Voor vragen over de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met de heer M.M. Sättler, HR-adviseur tel. 06 275 33 110.

Sollicitatiewijze
“Upload je sollicitatiebrief en CV voor 14 maart 2022 en o.v.v. vacaturenummer OM-5320 via de knop “solliciteer” hieronder”.