Type:
Tijdelijk dienstverband
Locatie:
Amsterdam
Opleiding:
Bachelor (EQF 6), Master (EQF 7)
Gepubliceerd:
03/01/2022
Status:
Open
Reageer voor:
10/01/2022
Uur p/wk:
32

Beschrijving:

Binnen de directie Openbare Orde en Veiligheid (OOV), afdeling Bestuurlijke Maatregelen en Gebieden, is een vacature voor een ervaren beleidsadviseur op het gebied van openbare orde en veiligheid in relatie tot horeca.

 

De functie 

In deze functie adviseer je de burgemeester en portefeuillehouders over de veiligheidsaspecten van het horecabeleid van de gemeente Amsterdam. Je maakt onderdeel uit van een gedreven team adviseurs, die zich bezighouden met beleid op het gebied van horeca, coffeeshops en kansspelen. 

Je bent breed inzetbaar op deze verschillende onderwerpen en hierbij komt je juridische achtergrond goed van pas. Je voert regie op ontwikkeling en uitvoering van stedelijke kaders en complexe projecten op het raakvlak van horeca en veiligheid. Thema’s waarmee je aan de slag zult gaan: kaders vergunningverlening kansspelbeleid, toezicht en handhaving horeca, implementatie nieuw horecabeleid, beleidsadvisering over de bevoegdheden uit de Alcoholwet en (handhavings)casuïstiek op het gebied van horeca, coffeeshops en kansspelen. 

Dit ga je doen 

 • Volgen van de (wettelijke) ontwikkelingen en trends rondom het vakgebied horeca en deze vertalen naar de Amsterdamse situatie; 
 • Regie voeren op stedelijke projecten op het gebied van horeca en kansspelen; 
 • Ontwikkelen van stedelijke kaders op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van horeca en kansspelen; 
 • Adviseren van het bestuur over aan horeca, alcohol, drugs en kansspelen gerelateerd beleid en casuïstiek; 
 • Opbouwen en onderhouden van een netwerk met partners zoals politie, openbaar ministerie, horeca vertegenwoordigers, preventie-instellingen, interne afdelingen binnen de gemeente Amsterdam, de G4 en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). 

 

Wij vragen 

 • Wo werk- en denkniveau (een afgeronde juridische academische opleiding is een pre); 
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden; 
 • Minimaal 3 jaar ervaring binnen een politiek-bestuurlijke omgeving en inzicht in politieke, bestuurlijke en maatschappelijke verhoudingen; 
 • Ervaring met het op strategisch niveau adviseren van het bestuur, in het bijzonder op het terrein van horeca en de openbare orde en veiligheid; 
 • Kennis van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), Wet op de Kansspelen, Alcoholwet, Wet Bibob, Algemene Wet Bestuursrecht; 
 • Ervaring met projectmatig werken en besluitvormingsprocessen bij de overheid; 
 • Goed analytisch vermogen; 
 • Uitstekend kunnen samenwerken met interne en externe partners; 
 • Het vermogen om te schakelen tussen verschillende belangen en niveaus binnen een complexe organisatie en een natuurlijk talent voor het creëren van draagvlak; 
 • Ervaring met het maken van de vertaalslag tussen beleidsadvisering en beleidsuitvoering. 

 

Competenties 

 • Omgevingsbewustzijn 
 • Stressbestendig 
 • Inventiviteit 
 • Samenwerken 
 • Analytisch vermogen 
 • Besluitvaardig 

 

Wij bieden 

 • Een arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar met de mogelijkheid op een vast contract bij goed functioneren; 
 • Je salaris is minimaal € 3.561,- en maximaal € 5.169,- bruto per maand (salarisschaal 11) op basis van 36 uren per week. 
 • Werken in een diverse stad met goede bereikbare locaties in Amsterdam en de kans je te blijven ontwikkelen. 
 • Een reiskostenvergoeding van € 0,10 per kilometer, tot 45 kilometer enkele reis woon-werkafstand voor het aantal dagen dat je op kantoor werkt. 
 • Een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, o.a. opname in het ABP-pensioenfonds, een maandelijkse bijdrage in de ziektekostenverzekering en een Individueel Keuzebudget van 17,05% van jouw jaarsalaris. Je kunt dit inzetten om bijvoorbeeld extra verlofuren te kopen.
 • Hybride werken: de gemeente Amsterdam start zodra dit mogelijk wordt met hybride werken. Dit betekent voor jou dat je desgewenst deels thuis en deels op kantoor werkt, afhankelijk van je werkzaamheden. Je mag thuiswerkmiddelen aanvragen om je werkplek thuis arbo conform in te richten. Reiskosten worden deels vergoed indien je reist naar je werklocatie. Een thuiswerkvergoeding is onderdeel van de lopende cao-onderhandelingen. 

 

De organisatie 

De directie Openbare Orde en Veiligheid (OOV) vormt het middelpunt van het veiligheidsbeleid voor de metropoolregio Amsterdam. De medewerkers van OOV werken in een boeiende en complexe omgeving; geen dag is hetzelfde. 

OOV adviseert het stadsbestuur over alle veiligheidsonderwerpen en ondersteunt de burgemeester in het driehoeksoverleg. De directie voert de regie binnen de gemeente als er grote manifestaties plaatsvinden of zich incidenten voordoen. De directie werkt daarbij nauw samen met de belangrijkste partners in de veiligheidsketen binnen de stad, de regio en het rijk. De directie is beheersmatig ook verantwoordelijk voor het beleid op langere termijn t.a.v. onder andere radicalisering en terrorisme, de aanpak drugs en ondermijning, de ‘top600’, en andere veiligheidsonderwerpen die een directe impact hebben op de leefwereld van de burgers van de stad. De directie heeft als belangrijkste taak de burgemeester professioneel te bedienen door ondersteuning en advies te geven op deze onderwerpen. 

De vier afdelingen binnen de directie zijn Bestuurlijke Maatregelen en Gebieden (BMG), Amsterdamse Aanpak Ondermijning (AAO), Crisis- en Incidentbeheersing en Integrale Persoonsgerichte Aanpak/het Actiecentrum Veiligheid en Zorg (AcVZ). 

Sollicitatieprocedure 

Heb je belangstelling voor deze functie? Reageer dan uiterlijk 10 januari 2022 via de sollicitatiebutton. 
Deze vacature staat gelijktijdig intern en extern uit. Medewerkers van de gemeente Amsterdam hebben voorrang in de procedure. 


In verband met de richtlijnen van het RIVM werken onze collega’s zoveel mogelijk thuis. Als je uitgenodigd wordt voor een eerste gesprek, dan plannen we een videogesprek met je in. 

We willen een diverse en inclusieve organisatie zijn, die ruimte biedt aan iedereen. Diversiteit is een kracht die we gebruiken om betere resultaten te halen voor de stad. We streven naar een personeelsbestand dat een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam, met alle verschillen. Onze vacatures staan open voor iedereen, tenzij in de tekst iets anders staat.