Zoekwoorden:
data management
Type:
Tijdelijk dienstverband
Locatie:
Leiden
Opleiding:
Master (EQF 7)
Gepubliceerd:
12/10/2021
Status:
Open
Reageer voor:
29/10/2021
Uur p/wk:
32

Beschrijving:

De afdeling Beleids- en Bestuursondersteuning (BBO) van de Faculteit Geesteswetenschappen heeft een vacature voor een

 

Beleidsmedewerker onderzoeksdata , 0,8 - 1,0 fte (kleinere aanstelling bespreekbaar)

Datamanagement en ondersteuning van onderzoek op het gebied van databeheer, -opslag en – hergebruik is van toenemend belang in wetenschappelijk onderzoek. Ook bij de Faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Leiden hebben onderzoekers hulp nodig bij het managen van hun data. Hierbij kan het gaan om de veilige opslag van (grote) databestanden, het regelen van veilige toegang tot data, het anonimiseren van persoonsgegevens, het veilig archiveren en het herbruikbaar maken van onderzoeksdata.


Als beleidsmedewerker onderzoeksdata lever je een plan op om datamanagementondersteuning structureel vorm te geven binnen de faculteit, gebaseerd op de door jou geïnventariseerde behoefte. Daarnaast bied je waar mogelijk directe ondersteuning aan onderzoekers die dat nodig hebben. Omdat het om een nieuwe functie gaat, stel je je proactief op en leg je zelf actief contact met onderzoekers. Hierdoor worden FGW-onderzoekers ‘ontzorgd’ en tegelijk opgeleid in het omgaan met data.

De beleidsmedewerker onderzoeksdata werkt in het enthousiaste team van de sectie Onderzoeksbeleid van de afdeling Beleids- en Bestuursondersteuning. Naast je directe collega’s werk je nauw samen met de facultaire Privacy Officer, Security Officer en Informatiemanager van de afdeling Informatisering en Facilitaire Zaken (IFZ). Ook zoek je aansluiting bij collega’s van centrale diensten en de Universiteitsbibliotheek), alsmede andere beleidsmedewerkers en data stewards binnen de universiteit. 

 

De werkzaamheden

De beleidsmedewerker onderzoeksdata vervult de volgende taken: 

 • Inventariseren van de behoefte van de onderzoekers van de Faculteit Geesteswetenschappen op het gebied van datamanagement.
 • Opbouwen van kennis en ervaring omtrent datamanagement binnen de geesteswetenschappen en zorgdragen voor borging hiervan.
 • Adviseren van het Faculteitsbestuur over de ontwikkeling/verbetering, implementatie en handhaving van strategie en beleid met als doel het optimaliseren van research data management en de daarbij horende ondersteuning en infrastructuur.
 • Bijdragen aan centrale beleidsontwikkeling, onder meer door het leveren van input en door het bewaken van de realiseerbaarheid en implementatietermijn binnen de faculteit.
 • Beantwoording van onderzoeksdata-gerelateerde vragen van medewerkers van de faculteit
 • Verzamelen, interpreteren en bewerken van informatie over relevante (inter)nationale beleidsontwikkelingen op het gebied van (ondersteuning van) datamanagement en voorbereiden van bestuurlijke standpunten hierover.
 • Het voorzien van het Faculteitsbestuur en de instituten van bestuurlijke managementinformatie op het gebied van (ondersteuning van) datamanagement.
 • Deelnemen in universiteits- en faculteit brede projecten en overlegstructuren op het gebied van (ondersteuning van) datamanagement. 
 • Versterken en coördineren van het netwerk van medewerkers binnen de faculteit die zich bezighouden met ondersteuning van datamanagement, zoals lab-assistenten. 

Profiel
De kandidaat die wij zoeken:

 • Heeft een afgeronde universitaire master-studie, bij voorkeur binnen de geestes- of sociale wetenschappen. Ervaring met het doen van onderzoek is een pre. 
 • Heeft aantoonbare ervaring met het  formuleren van (beleids)adviezen.
 • Is aantoonbaar in staat om zich de gangbare software-oplossingen en platforms die gebruikt worden voor het tijdelijk opslaan, beveiligen en archiveren van onderzoeksdata eigen te maken. 
 • Is proactief en neemt initiatief voor het contact met onderzoekers. 
 • Kan informatie helder en op de doelgroep afgestemd op schrift stellen (zowel in het Nederlands als in het Engels).
 • Is gericht op het realiseren van doelstellingen en het behalen van resultaten.
 • Werkt collegiaal samen, stelt zich proactief op en werkt resultaatgericht.
 • Weet op een organisatie-sensitieve manier in een complexe en grote organisatie, met oog voor de verschillende stakeholders en belangen, anderen te winnen voor ideeën en plannen..
 • Is analytisch sterk. 

Beschrijving organisatie

De Faculteit Geesteswetenschappen is rijk aan expertise op het terrein van de filosofie, geschiedenis, kunstgeschiedenis, kunsten, letterkunde, taalkunde, religiestudies en regiostudies van vrijwel de gehele wereld. Ons universitaire motto ‘In Leiden leer je de wereld kennen’ brengen wij dagelijks in praktijk met hoogwaardig onderwijs door gepassioneerde docenten en onderzoek van internationaal erkend hoog niveau. Hierin wordt de organisatie ondersteund door een professionele staf. Met 930 medewerkers verzorgt de faculteit 27 master- en 25 bacheloropleidingen voor circa 7.000 studenten. De faculteit is gevestigd in het historische hart van Leiden en eigentijdse locaties in Den Haag. Zij biedt een inspirerende, internationale werkomgeving en ruimte voor diversiteit en vernieuwing aan medewerkers en studenten uit binnen-en buitenland. Zie voor meer informatie de website van de Faculteit Geesteswetenschappen.

De afdeling Beleids- en Bestuursondersteuning (BBO) ondersteunt het faculteitsbestuur zowel beleids- als procesmatig. De afdeling bestaat uit verschillende beleids- en projectmedewerkers en staat onder leiding van de bestuurssecretaris. De afdeling ondersteunt het bestuurlijke proces van de faculteit en draagt zorg voor de ambtelijke ondersteuning van de facultaire overleggen en de adviescommissies. Ook coördineert de afdeling de ontwikkeling en uitvoering van het facultaire onderwijs-, onderzoeks-, -impact en diversiteitsbeleid. 

 

Wat bieden wij?

Je wordt deel van een enthousiast team. Aanstelling vindt plaats conform de cao Nederlandse Universiteiten. 

 

Het betreft een tijdelijke aanstelling voor de periode van een jaar, met een omvang van 0,8 - 1,0 fte (kleinere aanstelling bespreekbaar). De startdatum is 1 november of zoveel eerder als mogelijk. Het salaris bedraagt, mede afhankelijk van opleiding en ervaring, minimaal € 3.807,- en maximaal € 5.211,- bruto per maand bij een fulltime aanstelling (salarisschaal 11). Het bijbehorende UFO-profiel is Beleidsmedewerker 3/Data steward 3/2.

Daarnaast kent de Universiteit Leiden goede arbeidsvoorwaarden. Zo is er sprake van een eindejaarsuitkering (8,3%), vakantietoeslag (8%), uitstekende opleidingsfaciliteiten, betaald ouderschapsverlof, sabbatical leave en de mogelijkheid om via een keuzemodel arbeidsvoorwaarden op maat te kiezen. Alle informatie hierover kun je nalezen op de website.

 

Diversiteit
De Universiteit Leiden hecht groot belang aan diversiteit en verwelkomt daarom graag sollicitaties van mensen die nu in haar instelling ondervertegenwoordigd zijn.

 

Meer informatie

Voor meer informatie over de inhoud van deze functie kun je contact opnemen met Marcel Belderbos, senior beleidsmedewerker onderzoek, email: m.c.belderbos@hum.leidenuniv.nl.

 

Solliciteren

Wil je solliciteren? 

Wij verwelkomen sollicitaties via ons online sollicitatiesysteem. Gebruik hiervoor de blauwe button bovenaan deze pagina. Sollicitaties vergezeld van een motivatiebrief en cv, kunnen tot en met vrijdag 29 oktober 2021 ingezonden worden. Sollicitatiegesprekken met hiervoor uitgenodigde kandidaten vinden plaats op donderdag 4 november.