Type:
Vast dienstverband
Locatie:
Rotterdam
Opleiding:
Associate degree (EQF 5)
Gepubliceerd:
09/08/2022
Status:
Open
Reageer voor:
11/09/2022
Uur p/wk:
36

Beschrijving:

Beveiligingscoördinator (BVC) voor het Landelijk- en Functioneel Parket

Het Landelijk Parket houdt zich bezig met de aanpak van internationale vormen van georganiseerde misdaad, ondermijnende criminaliteit - die maatschappelijke structuren of het vertrouwen daarin schaadt - en de coördinatie van de aanpak van zaken als terrorisme en mensensmokkel. Het Landelijk Parket houdt zich dus bezig met zware criminaliteit die de grens van een arrondissement of ressort overschrijdt. Het Landelijk Parket voert het gezag over de Landelijke Eenheid van de Nationale Politie die deze vormen van criminaliteit onderzoekt.

 

Het Functioneel Parket is belast met de bestrijding van fraude en milieucriminaliteit en behandelt de complexe ontnemingszaken. Het afpakken van crimineel geld is een belangrijk onderdeel van de strijd tegen de georganiseerde misdaad en de kleinere, veelvoorkomende criminaliteit. Daartoe voert het Functioneel Parket het gezag over de Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst en Economische Controledienst (FIOD-ECD) en over de bijzondere opsporingsdiensten van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA), de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW) en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). De opsporing van de milieucriminaliteit door de politie geschiedt ook onder het gezag van het Functioneel Parket. Daarnaast is het Functioneel Parket het expertisecentrum voor ontnemingswetgeving binnen het OM.

 

Het OM heeft een verantwoordelijkheid op het gebied van het borgen van de betrouwbaarheid en continuïteit van de hiervoor genoemde bedrijfsprocessen. Integrale beveiliging draagt bij aan het realiseren van deze betrouwbaarheid en continuïteit. Binnen het OM wordt de oprichting van het Bureau BVA voorbereid. Daarbij bevordert en bewaakt de Beveiligingsambtenaar (BVA), met ondersteuning van het Bureau BVA als expertisecentrum, de integraliteit van de beveiliging. De BVA ziet hierbij toe op alle aspecten van veiligheid, beveiliging en bedrijfscontinuïteit, , waaronder personele-, gebouwelijke- en informatiebeveiliging vanuit werkgeversverantwoordelijkheid. In de toekomst heeft daarnaast ieder parket een Beveiligingscoördinator (BVC). In de nieuwe situatie stuurt de BVA de BVC’s zowel hiërarchisch als functioneel aan, maar inhoudelijk legt een BVC ook verantwoording af aan de leiding van zijn dienstonderdelen. 

Wat ga je doen?
Als BVC heb je in beginsel hetzelfde takenpakket als de BVA, waarbij jij als BVC verantwoordelijk bent voor de vertaling daarvan naar de context van het Landelijk- en Functioneel Parket. Invulling hiervan zal aan de hand van risicomanagement plaatsvinden om de te beschermen belangen vast te kunnen stellen. Hierbij werk je nauw samen met de collega’s van het Bureau BVA en de collega’s van het Landelijk- en Functioneel Parket die mede bepalend zijn voor het niveau van de integrale beveiliging. Je ondersteunt de parketleidingen in de invulling van hun eerstelijns werkgeversverantwoordelijkheid voor integrale beveiliging op de deelgebieden, fysieke beveiliging en veiligheid, informatiebeveiliging en personele beveiliging. De OM- kaders en (beleids-) richtlijnen zijn daarbij jouw vertrekpunt.

Fysieke beveiliging en veiligheid
Fysieke beveiliging en veiligheid omvat het beveiligen van gebouwen, locaties, goederen en de veiligheid van personen in de OM gebouwen. Je realiseert en onderhoudt hierbij een samenhangend pakket van maatregelen om:

 

·         Te bemoeilijken en/of te verhinderen c.q. te detecteren dat schade aan locaties, goederen, installaties, informatie(systemen) en/of personen wordt toegebracht.

·         Te voorkomen dat het arbeidsproces verstoord wordt.

·         Te voorkomen dat ongewenste personen locaties waar het OM werkzaamheden verricht binnendringen of zich daar ongewenst bevinden.

·         De bedrijfscontinuïteit (BCM) te borgen/continueren van OM locaties, goederen, installaties en systemen.

·         Te komen tot een goed ingerichte BHV- en crisis-organisatie op onderdeelniveau met bijhorende plannen.

·         Agressie tegen personeel te voorkomen.

·         De fysieke veiligheid van medewerkers en bezoekers tegen gevaren en fysieke ongevallen (o.a. brandpreventie, ongevallen, pandemie) te borgen.

·         Informatie- beveiligingsincidenten te signaleren en rapporteren.

 

Preventieve personeelsbeveiliging
Preventieve personeelsbeveiliging vanuit werkgeversverantwoordelijkheid is gericht op integriteit, veiligheid en de preventieve beveiliging van personeel. Je realiseert en onderhoudt hierbij een samenhangend pakket van maatregelen om:

 

·         De persoonlijke veiligheid en preventieve beveiliging van medewerkers vanuit werkgeversverantwoordelijkheid te borgen.

·         Aan de hand van het voeren van veiligheidsgesprekken met (groepen) medewerkers en het opstellen van risicobeoordelingen zicht te krijgen op voorstelbare dreigingen.

·         De bewustwording en weerbaarheid van medewerkers te vergroten.

·         Te voorkomen dat mensen die een veiligheidsrisico opleveren in dienst komen (screening) en/of toegang tot informatie kunnen krijgen en/of het OM schade kunnen toebrengen.

·         Integer en bewust handelen van medewerkers bij het uitoefenen van hun functie te bevorderen.

·         De veiligheid en beveiliging van personeel, tevens gericht op privacyaspecten, te borgen.

 

Informatiebeveiliging
De centrale kaders voor de beveiliging van IT-systemen, applicaties en bedrijfsmiddelen wordt door de informatiebeveiligingsorganisatie (IB) beheerd. In afstemming met het Bureau BVA en IB- organisatie realiseer en onderhoud je een samenhangend pakket van maatregelen om:

 

·                Preventief (informatie-) beveiligingsincidenten te voorkomen.

·                (Informatie-) beveiligingsincidenten te signaleren en te rapporteren.

·                Naar aanleiding van incidenten repressieve maatregelen te initiëren.

·                De bewustwording van medewerkers te vergroten.

·                Jezelf te profileren als aanspreekpunt (loket) en vraagbaak voor medewerkers.

·                Advies te geven over (fysieke) informatiebeveiligingsmiddelen en het initiëren daarvan.

 

Wie ben jij ?
Je beschikt over een afgeronde HBO- opleiding op het gebied van Integrale Veiligheidskunde en/of Security Management (DHM/SOBA). Daarnaast heb je aantoonbare werkervaring in een vergelijkbare functie.

Wij zoeken een krachtig, initiatiefrijk en creatief adviseur, die - in verbinding met anderen - sterk is in het ontwikkelen, uitdragen en implementeren van het integraal beveiligingsbeleid. Je bent enthousiast om bij  operationele incidenten zelf de handen uit de mouwen te steken.

 

Waar kom je te werken ?
Namens het bureau BVA (in oprichting) word je in eerste instantie geplaatst binnen het Landelijk Parket, afdeling Bedrijfsvoering, met als standplaats Rotterdam. Vanwege de beoogde oprichting van het bureau BVA kan dit wijzigen.  De hoofdvestiging van het Functioneel Parket bevindt zich in Amsterdam. Dat betekent dat je ook met regelmaat aldaar aanwezig zult zijn net als op de nevenvestigingen van het Landelijk Parket en Functioneel Parket in Zwolle en Den Bosch.

 

De ondersteuning van de Parketleiding van het Landelijk Parket en Functioneel Parket doe je onder regie van de directeur bedrijfsvoering van het betreffende parket. De verdeling tussen landelijke taken en taken voor het LP en FP zal ongeveer 50-50% bedragen. De koppeling aan een parket en de verdeling van tijd over de parketten die je bedient kunnen wijzigen bij definitieve inrichting van het Bureau BVA.

 

Overige arbeidsvoorwaarden:

·         Een uitdagende baan in een unieke werkomgeving waarin je veel ruimte krijgt voor eigen initiatieven en waarin je wordt  gestimuleerd om je te blijven ontwikkelen.

·         Een professioneel werkklimaat waarin je samenwerkt met veelal ervaren en gedreven collega’s in een collegiale sfeer.

·         Tijdelijk contract van een jaar met uitzicht op een vast dienstverband.

·         Een salaris gewaardeerd op functieschaal 11 van de Rijksoverheid op basis van 36 uur.

·         Een goed en flexibel pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een reiskostenvergoeding, goede verlofregelingen en studiefaciliteiten.

 

Rijksambtenaar
Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Dit bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Die tijd zijn bovenwettelijke uren, naar rato omvang dienstverband en leeftijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van het budget te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in extra verlof en andersom, of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

 

Werken bij het Openbaar Ministerie
Het Openbaar Ministerie (OM) zorgt voor opsporing en vervolging van strafbare feiten. Bij het OM werken ruim vijfduizend medewerkers met diverse (culturele) achtergronden, opleidingen en kwaliteiten. Het is belangrijk dat alle collega’s zich bij het OM thuis voelen en gerespecteerd en gewaardeerd worden. Ook in talent en groei. Lees hier meer. 

 

Sollicitatiewijze 

Je kan je sollicitatiebrief en cv uploaden tot en met 11-9-2022 o.v.v. vacaturenummer OM-684 via de knop solliciteer hieronder.