Type:
Vast dienstverband
Locatie:
Breda
Opleiding:
MBO-3 (EQF 3)
Gepubliceerd:
25/07/2023
Status:
Open
Reageer voor:
16/08/2023
Uur p/wk:
36

Beschrijving:

Ben jij een flexibele en sportieve teamplayer met goede sociale vaardigheden? Team Bewaken en Beveiligen in Oosterhout zoekt beveiligingsmedewerkers!

 

Wat ga je doen?

Als beveiligingsmedewerker voer je grotendeels statische en dynamische veiligheidsmaatregelen uit. Dit kan zijn op locaties binnen de eenheid maar ook elders in het land als er extra beveiligingsmaatregelen worden genomen en daarvoor meer capaciteit nodig is.

 

Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit het:

 • uitvoeren van statisch en dynamisch toezicht op (de omgeving van) het te beveiligen object/subject, zodat de veiligheid wordt bewaakt en in de voorbereidingsfase dreiging gerelateerde activiteiten worden onderkend;
 • signaleren en registreren van onregelmatigheden en verdachte omstandigheden, en het inschatten van veiligheidsrisico's;
 • vastleggen van de verkregen informatie en adresseren/beleggen bij de direct betrokken partijen/diensten;
 • anticiperen op situaties zodat incidenten rondom de te beveiligen persoon kunnen worden voorkomen;
 • geven van aanwijzingen of het verwijderen van onbevoegden van (privé)terrein, zodat de orde en veiligheid wordt bewaard of hersteld en de te beveiligen persoon niet wordt aangetast in zijn/haar veiligheid of privacy;
 • uitvoeren van eenvoudige onderzoeken naar meldingen/incidenten die direct of indirect een risico vormen voor objecten/personen binnen een beveiligingsopdracht.

Je werkzaamheden voer je uit in uniform, tenzij voor de uitvoering van de werkzaamheden burgerkleding noodzakelijk is. Je gaat werken in een team dat in opbouw is, dus veel zaken moeten nog worden geregeld of uitgezocht. Dat betekent dat je gevraagd wordt om actief en constructief mee te denken in de verdere ontwikkeling van dit nieuwe organisatieonderdeel en het bijbehorende takenpakket. Daarbij zal je intensief gaan samenwerken met andere organisatieonderdelen die betrokken zijn bij de uit te voeren beveiligingsopdrachten.

 

Waar ga je werken?

Bewaken & Beveiligen neemt een steeds dominantere positie in binnen de taakuitvoering van de politie. Om in de toekomst uitvoering te kunnen geven aan een toenemend aantal beveiligingsopdrachten is meer capaciteit in de eenheden voor bewaken & beveiligen nodig. Daarom is bij de Afdeling Regionale Conflict en Crisisbeheersing (RCCB) als experiment en voor een periode van nog twee jaar een Team Bewaken en Beveiligen (TBB) ondergebracht. Plaatsing bij het TBB is daarom tot uiterlijk 1 april 2025, waarna het TBB mogelijk een plek krijgt in de formatie van het korps. Als dat niet het geval is, zal inzet en plaatsing bij een ander team/afdeling binnen het vakgebied beveiliging mogelijk worden. Het TBB is een nieuw concept en borgt de operationele flexibiliteit en slagkracht van de politie bij de uitvoering van beveiligingsmaatregelen zonder dat deze ingrijpen op de reguliere politietaken van de basisteams. Het team werkt vanuit Oosterhout. Je wordt zowel binnen de eigen eenheid als daarbuiten ingezet. Het TBB wordt alleen ingezet ten behoeve van bewaken & beveiligen en opereert uitsluitend in het publieke domein ten behoeve van die taakstelling.

 

Wie ben jij?

Je bent een flexibele en sportieve teamplayer met goede sociale vaardigheden. Je kunt scherp waarnemen, veiligheidsrisico's goed inschatten en snel in actie komen als dat nodig is. Naast het optreden in risicovolle situaties kunnen er ook (langere) periodes zijn dat er weinig actie is; ook dan ben je in staat om scherp en alert te blijven. Je straalt gezag uit, hebt een professionele houding, bent representatief in je voorkomen en stressbestendig. In het uitvoeren van je taken binnen het domein bewaken en beveiligen zijn deze kwaliteiten onmisbaar!

 

Daarnaast heb je:

 • een mbo 3-diploma;
 • een boa-certificaat (of de bereidheid dit te behalen);
 • een rijbewijs B;
 • geen bezwaar tegen onregelmatig werken en consignatiediensten;
 • interesse in actualiteiten over radicalisering/extremisme, de aanpak van ondermijning en de bestrijding van georganiseerde criminaliteit, vanwege de objecten en personen die je beveiligt.

Wat wij bieden

Er is ruimte voor 2 fte. Je standplaats wordt Oosterhout. Je formele plaats van tewerkstelling is Breda. Je bent flexibel inzetbaar in het hele land. Het betreft een functie voor 36 uur per week.

 

Omdat goede mensen belangrijk zijn binnen de politie investeren we in jouw toekomst. We bieden uitgebreide ontwikkelingsmogelijkheden en een aanstelling in tijdelijke dienst voor een proeftijd van een jaar. Bij voldoende functioneren wordt de aanstelling na een jaar omgezet in een vaste aanstelling.

Verder kun je het volgende van ons verwachten:

 • een bruto maandsalaris van minimaal € 2.209,- en maximaal € 3.468,- (schaal 6 Bbp) op basis van een 36-urige werkweek;
 • 8% vakantie- en 8,33% eindejaarsuitkering;
 • goede pensioenregeling en betaald ouderschapsverlof (meer info over verlof, regelingen en mogelijkheden).

De formele functie binnen het functiegebouw van de politie is medewerker beveiliging.

 

Wat verder belangrijk is

 • Na de briefselectie vindt op donderdag 21 of donderdag 28 september 2023 op een nader te bepalen locatie een kennismakingsdag over deze functie plaats. Het doel van deze dag is om jou kennis te laten maken met een aantal facetten die terugkomen in de opleiding en het werk. Daarnaast geeft jouw deelname ons de gelegenheid om jouw brief en cv in een breder perspectief te plaatsen. Deze dag is onderdeel van het selectieproces. Iedereen die wordt uitgenodigd voor de kennismakingsdag, zal ook worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.
 • Het is van belang dat als je solliciteert je beschikbaar bent op de dag waarop de kennismakingsdag gepland wordt.
 • Een betrouwbaarheids- en omgevingsonderzoek maakt deel uit van de selectieprocedure.
 • Om uitgerust te worden met geweldsmiddelen moet je voldoen aan de Regeling Toetsing Geweldbeheersing Buitengewoon Opsporingsambtenaar (RTGB). Ook maakt een stabiliteitstoets deel uit van de selectieprocedure. Heb je deze toets al gedaan? Voeg dan het resultaat toe aan je brief of cv bij het uploaden van je sollicitatie.
 • De politie zet in op vernieuwing en cultuurverschillen binnen teams. Divers samengestelde teams presteren beter. Daarom werken we hard aan een open en veilige cultuur waarin divers talent tot bloei komt.