Zoekwoorden:
Intelligence products, Intelligence.
Type:
Vast dienstverband
Locatie:
Den Haag
Opleiding:
Doctorate/PhD (EQF 8)
Gepubliceerd:
24/04/2017
Status:
Open
Reageer voor:
27/04/2017
Uur p/wk:
16

Beschrijving:

De Stichting Intelligence Studies zoekt een

 

Bijzonder Hoogleraar (0.2 fte) voor de leerstoel

GOVERNANCE OF INTELLIGENCE AND SECURITY SERVICES

Vacaturenummer 17-125

 

De leerstoel is met ingang van 1 september 2017 gevestigd aan de Universiteit Leiden, Faculty of Governance and Global Affairs bij het Institute of Security and Global Affairs.

 

Aard en inhoud van de leerstoel

De leeropdracht bij de leerstoel Governance of Intelligence and Security Services (0,2 fte) bestaat erin een academische bijdrage te kunnen leveren aan het wetenschappelijke en maatschappelijke debat over de positionering en het functioneren van inlichtingen- en veiligheidsdiensten en van nieuwe private en publieke actoren op het terrein van inlichtingen- en veiligheid (zoals bedrijven en contra-terrorisme coördinatoren en inlichtingenafdelingen van de politie) binnen de Nederlandse en (inter)nationale politieke en bestuurlijke context.

 

De meerwaarde wordt gevormd door een diepgaande kennis van het functioneren van inlichtingen- en veiligheidsdiensten in theorie en praktijk. Dit alles geplaatst in het perspectief van nationale veiligheid en de uitdagingen en dilemma’s bij het bevorderen van de democratische rechtsorde door genoemde diensten en opkomende nieuwe private en publieke actoren. De leeropdracht valt binnen het brede en multidisciplinaire onderzoeksveld security studies.

 

positionering leerstoel

De bijzondere leerstoel valt, mede vanwege de beoogde samenhang in dit nieuw te vormen onderzoeksterrein, onder de onderzoeksgroep Intelligence in ontwikkeling van het Institute of Security and Global Affairs van de FGGA. Samenwerking met relevante onderzoeksgroepen binnen en buiten de Universiteit Leiden is opportuun.

 

De werkzaamheden

De leeropdracht kent zowel een onderzoeks- als een onderwijskant.

 • Het zelfstandig en in samenwerking met anderen verrichten van nationaal en internationaal georiënteerd wetenschappelijk onderzoek dat aansluit bij een van de onderzoeksprogramma’s van de Universiteit Leiden (in het bijzonder bij onderzoek aan de Faculteit Governance and Global Affairs en de Faculteit der Rechtsgeleerdheid) en de EU zoals Secure Societies - Protecting freedom and Security of Europe and its Citizens en Effective Protection of Fundamental Rights in a Pluralist World;
 • Deelname aan het publiek en wetenschappelijk debat en het houden van presentaties op nationale en internationale conferenties op het gebied van inlichtingenstudies en nationale veiligheid en aan nationale en internationale wetenschappelijke publicaties.;
 • Het ontplooien van valorisatie activiteiten;
 • Het verzorgen van bachelor en masteronderwijs en (gast)lezingen over Intelligence;
 • Het verwerven van 2e en 3e geldstroomonderzoek en promovendi in het domein van Intelligence Studies;
 • Het proactief bijdragen aan de opbouw van de onderzoeksgroep Intelligence binnen ISGA;
 • Het begeleiden van lopend onderzoek en promotietrajecten van PhD’s.

Uw profiel

 • Gepromoveerd met een aantoonbare reputatie als expert op het gebied van veiligheidsstudies in het algemeen en inlichtingenstudies in het bijzonder;
 • Actuele en diepgaande kennis van (de ontwikkelingen m.b.t.) het functioneren van Nederlandse en buitenlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten en hun politieke en bestuurlijke context;
 • Onderzoekservaring en wetenschappelijke publicaties m.b.t. het (politiek en bestuurlijk) functioneren van Nederlandse en internationale inlichtingen- en veiligheidsdiensten en andere publieke en private actoren en hun politieke en bestuurlijke context;
 • Aantoonbare bijdragen aan het wetenschappelijke en maatschappelijke debat over politieke en bestuurlijke aspecten rond inlichtingen- en veiligheidsdiensten bijvoorbeeld in de vorm van bv. presentaties op seminars en/of conferenties;
 • Parate en actuele kennis van het functioneren van de AIVD en de MIVD en van de Nederlandse toezichthouder CTIVD en toegang tot het kennisnetwerk zoals buitenlandse wetenschappers en internationale instituten;
 • Ervaring met het begeleiden van (promotie)onderzoek is een pré;
 • Affiniteit met onderwijs en bij voorkeur aantoonbare didactische kwaliteiten;
 • Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.

Aanstelling

Aanstelling geschiedt bij de Stichting Intelligence Studies als Bijzonder Hoogleraar. De aanstelling is voor 0.2 fte en is voor de duur van vijf jaar.

 

Financiering

 • Eigen financiering salariëring en (nader overeen te komen) overige kosten (bv. reiskosten, boeken) van beoogd kandidaat.
 • Financiering van een PhD kandidaat (nader overeen te komen).

Informatie

Voor inlichtingen over deze functie kunt u contact opnemen met de Wetenschappelijk Directeur van het Institute of Security and Global Affairs, prof. dr. E. Bakker of met de secretaris van de benoemingscommissie, Marieke Liem, e-mail m.c.a.liem@fgga.leidenuniv.nl.

 

Solliciteren

Uw sollicitatie kunt u tot en met 27 april 2017 onder vermelding van ‘vacature bijzonder hoogleraar’ kunt u vergezeld met een motivatiebrief, cv en een lijst van publicaties per e-mail richten aan prof. dr. Edwin Bakker, naar het e-mailadres n.r.mahboeb@fgga.leidenuniv.nl.