Type:
Vast dienstverband
Locatie:
Brunssum
Opleiding:
Associate degree (EQF 5)
Gepubliceerd:
25/08/2021
Status:
Open
Reageer voor:
10/09/2021
Uur p/wk:
38

Beschrijving:

Wat ga je doen?

Defensie zet zich wereldwijd in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. Spreekt onze organisatie jou aan en wil je daar als burgermedewerker aan bijdragen? Ben jij een enthousiaste en gedreven leidinggevende? Als commandant patrouillegebied versterk je het team van beveiligingspersoneel van het patrouillegebied Brunssum.

Je bent als leidinggevende verantwoordelijk voor de beveiligingstaken en het inzetten van daarvoor benodigd personeel en materieel. De beveiligingslocatie Brunssum telt in totaal ongeveer honderd man personeel. De aan jou toegewezen medewerkers rekenen op jou voor personele en administratieve ondersteuning.

Kun jij je vinden in de Gedragscode Defensie - verbondenheid, veiligheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid - én voldoe je aan onderstaande functie-eisen, dan wacht jou een uitdagende functie in een grotendeels internationale omgeving.

 

Wie zoeken we

 • Je hebt aantoonbaar hbo-niveau.
 • Je hebt aantoonbaar ervaring als leidinggevende.
 • Je spreekt en schrijft uitstekend Engels.
 • Je woont bij voorkeur binnen een straal van zeventig kilometer of je reistijd bedraagt maximaal een uur.

Overige arbeidsvoorwaarden

Defensie hecht daarnaast sterk aan persoonlijke groei en kent goede studiefaciliteiten, hierdoor sta je nooit stil. Je krijgt alle ruimte om jezelf te ontwikkelen en door te groeien.

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 8,33%, de zogeheten dertiende maand. Daarnaast ontvangen burgermedewerkers maandelijks een brutotegemoetkoming voor de ziektekostenverzekering.

 

Hoe leuk het werken bij Defensie ook is, wij vinden het ook belangrijk dat je dit met jouw privéleven kunt combineren. Diverse verlofregelingen (bijvoorbeeld 75% betaald ouderschapsverlof) en flexibele werktijden dragen bij aan een goede balans. En als dat niet genoeg is, dan is het ook nog mogelijk je werktijd (tijdelijk) enkele uren per week te verkorten en extra verlofuren en/of adv-uren op te bouwen.

 

De organisatie Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

 

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 62.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

 

Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de DMO lijken op werkmaatschappijen.

 

Defensie Ondersteuningscommando
Het DOSCO is de overkoepelende dienstverlener voor de gehele defensieorganisatie. Elk dienstencentrum heeft zijn eigen expertise. Het DOSCO streeft ernaar de klantgerichtheid te versterken, de dienstverlening te professionaliseren en de doelmatigheid te vergroten.

 

De afdeling Divisie Facilitair, Logistiek en Beveiliging, Defensie Bewakings- en Beveiligingsorganisatie

Binnen het Defensie Ondersteuningscommando is de divisie Facilitair, Logistiek en Beveiliging gepositioneerd. Het organisatieonderdeel Defensie Bewakings- en Beveiligingsorganisatie (DBBO) ondersteunt de gevechtskracht van de defensieorganisatie.

 

De DBBO verzorgt dag en nacht de fysieke beveiliging van de defensieonderdelen binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Daarin willen we een gewaardeerde, bewapende beveiligingsorganisatie zijn. Wij zijn onderverdeeld in de drie regio's Noord, West en Zuid. Daarnaast hebben wij een stafafdeling. De regio Zuid is vervolgens onderverdeeld in een aantal beveiligingsgebieden. Het patrouillegebied Brunssum maakt deel uit van beveiligingsgebied Oirschot.

 

Bijzonderheden

 • Wij zijn wereldwijd inzetbaar voor vrede en veiligheid. Een diversiteit in denkwijzen, perspectieven en kwaliteiten draagt bij aan het behalen van onze missie: ‘Beschermen wat ons dierbaar is’. Daarom streven we er als Defensie naar om een werkgever te zijn bij wie iedereen zicht thuis voelt. Werken aan onze missie in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.
 • Defensie zet zich ook in om mensen in dienst te nemen die in de doelgroep van de Wet banenafspraak vallen. Sta jij geregistreerd in het doelgroepenregister, dan nodigen we jou van harte uit om te reageren! Samen met jou kijken we of en hoe je eventueel invulling kunt geven aan deze functie.
 • Een assessment en een psychologisch onderzoek zijn onderdeel van de selectieprocedure.
 • Voor deze functie moet je een verklaring van geen bezwaar, niveau B, kunnen overleggen. Daarom zal vóór aanstelling een veiligheidsonderzoek worden opgestart.
 • Mogelijk is een initiële opleiding van DBBO van toepassing.
 • Wij zetten deze vacature zowel intern uit voor burgermedewerkers en militairen, als extern voor geïnteresseerden van buiten Defensie. Gezien de vastgestelde procedure Werving en Selectie Defensie geven wij bij gelijke geschiktheid de voorkeur aan een burgermedewerker van Defensie.
 • Jouw sollicitatiegegevens worden uiterlijk drie maanden na afronding van de selectieprocedure vernietigd. Deze termijn is langer dan de standaardtermijn die de Algemene verordening gegevensbescherming voorschrijft. Deze langere termijn is nodig voor het geval er door een interne kandidaat een bezwaar- en/of beroepsprocedure wordt gestart.