Type:
Vast dienstverband
Locatie:
Apeldoorn
Opleiding:
Associate degree (EQF 5)
Gepubliceerd:
24/11/2023
Status:
Open
Reageer voor:
05/12/2023
Uur p/wk:
36

Beschrijving:

Wil jij zichtbaar van betekenis zijn voor de politie? Team Veiligheid, Integriteit en Klachten (VIK) van de Politieacademie zoekt een coördinator interne onderzoeken die de ambitie heeft met het team verder te bouwen aan een toekomstbestendig VIK. Samen met de teamchef VIK is de coördinator interne onderzoeken verantwoordelijk voor het geheel van interne onderzoeken en de ontwikkeling van de afdeling. Integriteit staat voorop. Heb je genoeg in je rugzak en herken je jezelf in deze vacature? En wil je bijdragen aan het vertrouwen van de burger in goed politiewerk? Kom dan ons team versterken!

 

Wat ga je doen?

Je coördineert oriënterende, disciplinaire en strafrechtelijke onderzoeken naar medewerkers. In je rol geef je sturing en faciliteert het team in de professionele behoefte. Je verzorgt de planning en bewaakt het proces. Je bent verantwoordelijk voor de kwaliteitscontrole en de evaluatie van onderzoeken. Daarbij zoek je afstemming met leidinggevenden en heb je een sterke adviesrol naar het management. Ook ben je gesprekspartner van bijvoorbeeld het Openbaar Ministerie of de Rijksrecherche. Je stimuleert doorontwikkeling van het vak en verdere professionalisering en je formuleert voorstellen tot verbetering. Je bewaakt de voortgang van de (individuele) werkafspraken van collega’s en bent informant ten behoeve van de voortgangsgesprekken en R&O-gesprekken.

 

Het werkterrein van interne onderzoeken is in beweging. We zitten midden in een aantal ontwikkelingen die verder bijdragen aan een toekomstbestendig VIK. Deze uitdaging pakken we landelijk in gezamenlijkheid op. Jij pakt je rol hierin door deel te nemen aan regionale en landelijke structuren en door actief bij te dragen aan beleidsontwikkeling, zowel binnen ons eigen VIK als met je collega’s in het land. De kennis die VIK heeft op het gebied van integriteitsschendingen willen we in toenemende mate vertalen in preventieve activiteiten. Samen met de coördinatoren van de andere VIK-processen binnen het team bouw jij dit uit en draag jij hier op actieve wijze aan bij. Je zoekt met je collega-coördinatoren naar de mogelijkheden van flexibele inzet en samenwerking.

 

Waar ga je werken?

De integriteit van de politie en het vertrouwen dat de burger heeft in de professionaliteit en onpartijdigheid van elke politieambtenaar, is van groot belang voor de plaats van de politie in de samenleving. Vanuit de kernwaarden: moedig, integer, betrouwbaar en verbindend wil VIK Politieacademie een bijdrage leveren aan goed en betrouwbaar politiewerk. Niet alleen in repressieve zin, maar juist door preventie en het leren van fouten willen we meer aan de voorkant komen. De preventieve aanpak en de bijdrage die VIK levert aan het met elkaar (door)ontwikkelen van ons moreel kompas, sluit aan bij het landelijke integriteitsbeleid en de ambities van de politie.

Je komt te werken bij het Team Veiligheid, Integriteit en Klachten van de Politieacademie, onderdeel van de staf van de Politieacademie. Het team (10 fte) bestaat uit professionals die zeer zelfstandig maar ook in teamverband hun werk verrichten. We houden ons onder andere bezig met het uitvoeren van interne en strafrechtelijke onderzoeken, de behandeling van klachten, screeningen en integrale beveiliging. Preventie is een belangrijk onderdeel dat door de verschillende takken heen loopt.

 

Binnen de Politieacademie  zijn integriteit, diversiteit en inclusie belangrijke onderwerpen die voortdurend onze aandacht vragen. Team VIK is in ontwikkeling waarbij professionaliteit en vakontwikkeling centraal staan. Vanuit onze expertise dragen wij bij aan de missie van de Politieacademie. We hebben oog voor de menselijke maat en we richten ons op een goede samenwerking binnen de academie en daarbuiten. We ondersteunen elkaar op professionele wijze en dragen zelf in woord en daad bij aan een integere Politieacademie.

 

Wie ben jij?

Integriteit is voor jou een kernwaarde. Je bent je bewust van de politiek-bestuurlijke omgeving waarin je werkt en de impact van onderzoeken op collega’s en de organisatie. Het maken van verbinding gaat jou goed af; je bent een echte netwerker. Enerzijds ben je zelfstandig; anderzijds ben je een teamspeler. Voor collega's ben je een vraagbaak. Ook ben je analytisch onderlegd en adviesvaardig. Je kunt situaties zowel schriftelijk als mondeling helder verwoorden, waarbij hoofd- en bijzaken duidelijk van elkaar worden onderscheiden. Je bent in staat stukken te schrijven ten behoeve van beleidsvorming. Met de wettelijke kaders van het bestuursrecht en de rechtspositionering van politieambtenaren ben je bekend of kun je snel bekend raken. Je levert graag een actieve bijdrage aan het optimaliseren van de professionaliteit van je collega’s en je weet met je coachende vaardigheden het beste uit medewerkers te halen Tot slot ben je flexibel inzetbaar als de situatie daarom vraagt, kun je goed multitasken en ben je in staat om jouw werkzaamheden efficiënt in te richten. En, het allerbelangrijkste, je moet er zin in hebben!

 

Verder beschik je over:

  • een hbo-diploma (bachelor) en een politiediploma op minimaal niveau 3;
  • ruime ervaring in relatie tot het coördineren van onderzoeken en Summit;
  • de voorwaarden van je IBT-verplichting;
  • de bereidheid om functiegerichte opleidingen te volgen;
  • bij voorkeur werkervaring op het gebied van integriteit en interne onderzoeken.

Wat wij bieden

De standplaats is Apeldoorn, maar we werken conform de richtlijnen van Het Nieuwe Werken waarbij er dus voldoende ruimte is voor een goede werk-privé balans. Er is ruimte voor 1 fte. Het betreft een functie voor 36 uur per week. Omdat goede mensen belangrijk zijn binnen de politie investeren we in jouw toekomst. We bieden uitgebreide ontwikkelingsmogelijkheden en een aanstelling in tijdelijke dienst voor een proeftijd van een jaar. Bij voldoende functioneren wordt de aanstelling na een jaar omgezet in een vaste aanstelling.

 

Verder kun je het volgende van ons verwachten:

  • een bruto maandsalaris van minimaal € 3155,- en maximaal € 5027,- (schaal 10 Bbp) op basis van een 36-urige werkweek;
  • 8% vakantie- en 8,33% eindejaarsuitkering;
  • goede pensioenregeling en betaald ouderschapsverlof.

De formele functie binnen het functiegebouw van de politie is operationeel specialist B.

 

Wat verder belangrijk is

  • Een betrouwbaarheids- en omgevingsonderzoek maakt deel uit van de selectieprocedure.
  • De politie zet in op vernieuwing en cultuurverschillen binnen teams. Divers samengestelde teams presteren beter. Daarom werken we hard aan een open en veilige cultuur waarin divers talent tot bloei komt.