Zoekwoorden:
Public Safety
Type:
Tijdelijk dienstverband
Locatie:
Amsterdam
Opleiding:
Associate degree (EQF 5)
Gepubliceerd:
29/11/2021
Status:
Open
Reageer voor:
15/12/2021
Uur p/wk:
32

Beschrijving:

In het kort 

 • Meewerken aan procedures en werkwijzen op het gebied van sociale veiligheid in het Openbaar vervoer van de regio Amsterdam en de inzet van de handhavers hierin. 
 • Bijdragen aan de sociale veiligheid en leefbaarheid van reizigers rondom het openbaar vervoer in Amsterdam. 

 

Zo draag je bij aan de gemeente Amsterdam 

Binnen de afdeling vindt wekelijks het Operationeel Overleg (vanaf 1 januari 2022: Integraal Veiligheidsoverleg) plaats. In dit overleg zijn politie, gemeente Amsterdam (THOR), GVB, NS, Keolis en Connexxion (ketenpartners) vertegenwoordigd. Onderwerp van dit overleg zijn de procedures en werkwijzen op het gebied van sociale veiligheid in het Openbaar vervoer van de regio Amsterdam en de inzet van de handhavers hierin. Als coördinator veiligheid openbaar vervoer ben je verantwoordelijk voor het organiseren, voorzitten en verwerken van alle informatie voor en uit het Integraal Veiligheidsoverleg. 

Elke week haal je bij de betrokken ketenpartners gegevens op voor het overleg. Daarbij interpreteer en onderzoek je of de aangeleverde gegevens voldoen aan de kwaliteitseisen: wordt de wet gerespecteerd, worden de interne regels van de betreffende organisatie gerespecteerd, zijn de stukken gebaseerd op de laatste kabinetsregels met betrekking tot mondkapjes? Of: voldoen ze aan de wet met betrekking tot arrestantenvervoer? Daarvoor heb je geregeld contact met de juristen van de gemeente Amsterdam en met de analisten van de eigen afdeling. 

Samen met de partners in het Openbaar Vervoer bepaal je de prioriteiten en belangen en geef je uitvoering aan het jaarlijks vastgesteld Actieplan. Van jou verwachten we dat je op basis van jouw kennis en ervaring in staat bent om zelfstandig regie te voeren bij de afhandeling van deze acties. 

Dit doe je op een gemiddelde werkdag 

 • Zorgdragen voor tijdige levering van de stukken voor het Integraal Veiligheidsoverleg; 
 • Opstellen van een korte actielijst en deze lijst terugkoppelen aan de ketenpartners. Op basis van deze lijst baseren de ketenpartners de inzet van uitvoerende medewerkers voor de komende week; 
 • Opdracht geven aan de analisten om met behulp van het instrument Informatie Gestuurde Handhaving (IGH) rapportages te draaien; 
 • Volgen van de actualiteiten (media en bij de ketenpartners) op het vakgebied (sociale veiligheid). Zijn er incidenten? Dan verwachten wij van jou dat je deze direct inbrengt in het overleg en vertaalt naar acties voor de ketenpartners; 
 • Wekelijks contact met veel verschillende stakeholders over de afspraken die gemaakt zijn in het overleg. Indien nodig schakel je ook met vertegenwoordigers van de organisaties (wijk- en basisteams) die niet direct betrokken zijn bij het overleg; 
 • Zorgen dat acties door de betrokken partijen uitgevoerd worden (najagen). Je koppelt hierover terug aan de manager THOR en aan het Operationeel Overleg; 
 • Je stelt het jaarlijkse evaluatie- en actiejaarplan op en maakt contact met het gemeentelijke onderzoeksbureau Onderzoek, Informatie & Statistiek over opdrachtverlening voor de jaarlijkse monitor op het gebied van het Sociale Veiligheid Openbaar Vervoer. 

Daar komt bij dat je aan de ene kant de voorzitter bent van het overleg en aan de andere kant interpreteert, verwerkt en alle gegevens archiveert die het overleg oplevert. Daarnaast ben je ook voorzitter van het beleidsoverleg waar de ketenpartners op tactisch/strategisch niveau afspraken maken. 

 

Dicht bij de Amsterdammers 

Werken voor Amsterdam betekent werken voor ruim 850.000 Amsterdammers. We zorgen ervoor dat Amsterdam een aantrekkelijke hoofdstad is en blijft. Waar het fijn is om te wonen, te werken en naar school te gaan. Met ruimte voor ondernemers en bezoekers. Werken voor Amsterdam doen we met zo’n 19.000 verschillende collega’s. Die zichzelf steeds weer uitdagen en zich ontwikkelen, om samen met de Amsterdammers het beste voor de stad te doen. Samen, met trots en vooral met hart voor de stad. 

Het team Veiligheid Openbaar Vervoer (VOV) bestaat uit, 3 teamleiders VOV en 80 fte handhavers domein 4. Ons team zet zich in om de sociale veiligheid en leefbaarheid van reizigers Openbaar Vervoer te verbeteren. Je valt hiërarchisch direct onder de manager Specials Buiten van THOR, maar je wordt ook aangestuurd door de 3 teamleiders VOV. 

Dit breng je mee 

Al onze collega’s verschillen. In functie, leeftijd, afkomst, karakter, dromen en hobby’s. Daar zijn we trots op, want al die verschillen zorgen voor betere resultaten voor onze stad. Dus wie jij ook bent: je bent welkom binnen onze gemeente. Voor deze functie coördinator sociale veiligheid openbaar vervoer zien we ook graag: 

 • hbo-werk- en denkniveau; 
 • ervaring als coördinator of ervaring in een soortgelijke functie; 
 • dat je beschikt over tactisch en operationeel denkvermogen. Je bent nieuwsgierig naar verschillende oplossingen en zet jouw ervaring in om de ingebrachte stukken te beoordelen en te verwerken tot nieuwe notities; 
 • dat je snel kunt schakelen. Soms zijn er incidenten en als coördinator moet je dan snel kunnen handelen. Je switcht makkelijk tussen verschillende taken die snel na elkaar om aandacht vragen; 
 • uitstekende sociale en communicatieve (mondelinge en schriftelijke)vaardigheden; 
 • plannen: Je denkt planmatig en bent organisatorisch sterk; 
 • omgevingsbewustzijn. Als coördinator opereer je in het veld van sociale veiligheid en weet je wat er speelt in het Openbaar Vervoer in Amsterdam. Je zet je politieke antennes in om je bewust te zijn van wat er gebeurd in de omgeving; 
 • klantgerichtheid; Je bent in staat om in een complexe omgeving om te gaan met verschillende en tegengestelde belangen en weet te schakelen op verschillende niveaus; 
 • stressbestendigheid; Je houdt overzicht en inzicht ook als er tijdsdruk ontstaat; 
 • samenwerken; Je werkt goed samen en kunt omgaan met verschillende belangen. Je fungeert namelijk als vertegenwoordiger en representant van de burger richting alle betrokken partijen;
 • verantwoordelijkheid; Belangrijk is dat je over doorzettingsvermogen en daadkracht beschikt zodat je zaken in gang kan zetten binnen alle betrokken organisaties. Je toont zelf initiatief om de juiste koers te varen. 

 

Goed voor Amsterdam. Goed voor jou. 

Als coördinator sociale veiligheid openbaar vervoer kom je ons 32 - 36 uur per week versterken en kun je rekenen op: 

 • een functie met veel verantwoordelijkheid en de mogelijkheid om jezelf te ontplooien; 
 • een bruto maandsalaris tussen € 3.277,-en € 4.831,- (schaal 10A) op basis van een 36-urige werkweek. Het exacte salaris wordt afgestemd op de opleiding, kennis en ervaring die je meebrengt; 
 • een arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar met de mogelijkheid op een vast contract indien je nog niet in dienst bent bij gemeente Amsterdam; 
 • een arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar met de mogelijkheid op een vast contract indien je reeds werkzaam bent bij gemeente Amsterdam en je hebt nog geen vast contract; 
 • het behouden van je huidige arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd binnen gemeente Amsterdam en daarbij overplaatsing, indien je reeds werkzaam bent bij gemeente Amsterdam en een vast contract hebt. 
 • ontwikkel- en opleidingsmogelijkheden. Met onze interne expertise voor algemene opleidingen, maatwerkontwikkeltrajecten en begeleiding in het werk kan je jezelf blijven uitdagen; 
 • een individueel keuzebudget (IKB) van 17,05% van jouw salaris dat je kunt gebruiken voor bijvoorbeeld extra pensioenopbouw, extra verlofdagen; 
 • een pensioenregeling bij ABP, het pensioenfonds voor overheid en onderwijs; 
 • een reiskostenvergoeding van € 0,10 per kilometer, tot 45 kilometer enkele reis woon-werkafstand voor het aantal dagen dat je op kantoor werkt; 
 • flexibiliteit als het gaat om je werktijden en -plek. Met de Amsterdamse Digitale Werkplek kan je inloggen waar én wanneer je wilt; 
 • een maandelijkse bijdrage in de ziektekostenverzekering en een mobiele telefoon; 
 • Hy­bri­de wer­ken: de ge­meen­te Am­ster­dam is gestart met hy­bri­de wer­ken. Dit be­te­kent voor jou dat je des­ge­wenst deels thuis en deels op kan­toor werkt, af­han­ke­lijk van je werk­zaam­he­den. Je mag thuis­werk­mid­de­len aan­vra­gen om je werk­plek thuis arbo con­form in te rich­ten. Reis­kos­ten wor­den deels ver­goed in­dien je reist naar je werk­lo­ca­tie. Een thuis­werk­ver­goe­ding is on­der­deel van de lo­pen­de cao-on­der­han­de­lin­gen. 

 

Heb je nog vragen? 

Over de functie en sollicitatieprocedure kun je: Sjef Mannaart benaderen, Manager Specials Buiten van THOR via s.mannaart@amsterdam.nl of 06-51092146. 

Solliciteren naar deze baan 

 • De selectieprocedure start meteen na de sluitingstermijn van 15 december en duurt gemiddeld 3 tot 6 weken; 
 • Heb je onze interesse gewekt, dan ontvang je een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek. We plannen dan een (video)gesprek met je in. Eventueel volgt een tweede gesprek. 
 • Zien we onvoldoende raakvlakken, dan ontvang je een e-mail; 
 • Deze vacature staat gelijktijdig intern en extern uit. Medewerkers van de gemeente Amsterdam hebben voorrang in de procedure; 
 • Elke collega die ons komt versterken moet een recente Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanleveren; 
 • Wil je de vacaturetekst nog eens nalezen? Sla deze dan op want na de sluitingstermijn is de tekst niet meer zichtbaar. 

We willen een diverse en inclusieve organisatie zijn, die ruimte biedt aan iedereen. Diversiteit is een kracht die we gebruiken om betere resultaten te halen voor de stad. We streven naar een personeelsbestand dat een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam, met alle verschillen. Onze vacatures staan open voor iedereen, tenzij in de tekst iets anders staat.