Zoekwoorden:
information technology
Type:
Tijdelijk dienstverband
Locatie:
Den Haag
Opleiding:
Bachelor (EQF 6), Master (EQF 7)
Gepubliceerd:
11/11/2021
Status:
Open
Reageer voor:
23/11/2021
Uur p/wk:
36

Beschrijving:

VNG Realisatie zoekt een slagvaardige Coördinator team ENSIA

Den Haag, 32-36 uur per week

Vacaturenummer 21.11

 

Interessante uitdagingen? Bij ons vind je ze volop! De VNG is een vereniging en netwerkverband van 352 grote en kleine gemeenten, evenzoveel burgemeesters, ruim 1.000 wethouders en nog veel meer ambtenaren. Die werken samen in koepels, regionetwerken, vakgroepen en verenigingen. Kortom: we bewegen ons in een complex netwerk van partners.

 

De organisatie bestaat uit het VNG-Bureau en  bedrijven. VNG Realisatie is één van die bedrijven. VNG Realisatie ondersteunt gemeenten bij het bundelen van kennis en expertise, zodat zij gezamenlijk hun gemeentelijke uitvoering kunnen verbeteren.

 

VNG Realisatie: samen werken aan een sterke uitvoering 

VNG Realisatie werkt aan steeds betere ontwikkel- en uitvoeringsondersteuning op het raakvlak van maatschappelijke opgaven, dienstverlening, uitvoering en ICT. Door decentralisatie van taken, ketensamenwerking en digitalisering is de gemeentelijke uitvoering en dienstverlening een flinke opgave waarin we samen op willen trekken. VNG Realisatie werkt samen met en vóór onze leden, de gemeenten, aan een krachtige, lokale uitvoeringspraktijk.

 

Tevredenheid over de kwaliteit van onze dienstverlening is leidend in alles wat we doen. Samen Organiseren is de rode draad in onze werkwijze: VNG Realisatie werkt met en voor onze leden. We geven uitvoering aan onze projecten, programma’s en structurele diensten vanuit de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU). De belangrijke vraagstukken en uitgangspunten hiervan zijn door gemeenten vastgelegd in een meerjarenplan. Common Ground is daarbij de informatiekundige visie op een nieuwe informatievoorziening voor gemeenten en hun partners. Deze visie geeft richting aan alle projecten en programma’s die VNG Realisatie uitvoert en biedt kansen om nieuwe technologie en innovatieve vormen van dienstverlening in de praktijk te beproeven.

 

VNG Realisatie werkt ontwikkelgericht. We zijn georganiseerd volgens de stappen in de ontwikkelcyclus van weten, proberen, maken en beheren. Op die manier werken we stap voor stap van goede ideeën naar staande dienstverlening voor alle gemeenten. Dat doen we transparant; de betrokkenheid van de leden bij projecten en programma’s is daarbij essentieel.

 

Het basisteam Beheren

Het team Beheren (ongeveer 90 medewerkers) bestaat uit de volgende onderdelen:

 • de Informatiebeveiligingsdienst als dé collectieve schakel in de gemeentelijke keten van informatieveiligheid;
 • het Ketenbureau iSociaal Domein;
 • het Service Centrum Gemeenten;
 • het Kenniscentrum collectieve Inkoop;
 • En ENSIA.  

 

Wat is ENSIA?

ENSIA staat voor Eenduidige Normatiek Single Information Audit en betekent eenmalig informatieverstrekking en eenmalige IT-audit. ENSIA heef tot doel om een zo effectief en efficiënt mogelijk ingericht verantwoordingsstelsel voor informatiebeveiliging te leveren. ENSIA helpt gemeenten in één keer slim verantwoording af te leggen over informatieveiligheid gebaseerd op de BIO. Uitgangspunt is het interne verantwoordingsproces aan de gemeenteraad. Dit vormt de basis voor het externe verantwoordingsproces aan centrale overheidspartijen die een rol hebben in het toezicht op informatiebeveiliging. De verantwoordingssystematiek over de Basisregistratie Personen (BRP), Reisdocumenten (PUN/PNIK), Digitale persoonsidentificatie (DigiD), Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), Basisregistratie Ondergrond (BRO), Werk & Inkomen (SUWInet) en Wet Onroerende Zaken (WOZ) is samengevoegd en gestroomlijnd. ENSIA is een initiatief van de VNG en de ministeries van BZK en SZW.

 

In 2020 is een nieuwe tool aanbesteed voor ENSIA. Deze is dit jaar ontwikkeld en geïmplementeerd. Daarmee komt nu de focus weer te liggen op een goede ondersteuning aan gemeenten, zorgvuldige afstemming binnen het ENSIA proces en het beheer van de tooling. De komende jaren zijn er ook nog uitbreidingen te verwachten, zoals het opnemen van nieuwe stelsels binnen ENSIA en het uitbreiden van de procesbegeleiding naar waterschappen en provincies.

 

Wat ga je doen als coördinator van het team ENSIA? 

Team ENSIA is een klein, maar slagvaardig team. Het ENSIA-kernteam bestaat uit een coördinator, twee procesbegeleiders en een projectmedewerker.

 

Samen met je team draag je zorg dat alles op rolletjes loopt. Als coördinator ben je niet alleen spin in het web voor alle participanten binnen ENSIA, maar zorg je ook voor de coördinatie van alle ENSIA-werkzaamheden bij VNG Realisatie en help je het team bij de uitvoering van de taken waar nodig. Dit betekent dat je op het ene moment op operationeel niveau een gemeente aan het ondersteunen bent bij de uitvoering van het ENSIA-proces, het volgende moment in het strategisch overleg ENSIA zit om mee te denken over het toekomstperspectief van ENSIA, om vervolgens alle werkzaamheden weer af te stemmen met je team. Dit vereist dat je je continu bewust bent van de rol die je inneemt ten opzichte van je gesprekspartner, goed kunt schakelen tussen alle niveaus, signalen oppakt uit de omgeving en verbeteringen initieert. Hiervoor is het noodzakelijk dat je communicatief zeer vaardig bent.

 

VNG Realisatie vervult voor ENSIA de rol van ketenregisseur. Dat betekent dat belangen van alle partijen afgewogen moeten worden en de governance van ENSIA in staat moet worden gesteld om de juiste besluiten te nemen. Dit is niet altijd een even gemakkelijke opgave. De betrokken partijen hebben uiteenlopende belangen.

 

Verantwoordelijkheden

Als coördinator van het ENSIA-team draag je er zorg voor dat:

 • gemeenten worden ondersteund bij het organiseren van de interne en externe verantwoordingsproces, d.w.z het invullen van de zelfevaluatie informatieveiligheid en domeinspecifieke vragenlijsten in ENSIA en het aanleveren van verantwoordingsinformatie aan college, raad en specifieke toezichthouders
 • je team goed functioneert;
 • binnen VNG Realisatie en VNG Beleid over ontwikkelingen die gerelateerd zijn aan ENSIA wordt afgestemd;
 • ketenpartners (ministeries, RvIG, Logius, BKWI, NOREA, Waarderingskamer) op zodanige wijze worden betrokken dat er breed draagvlak blijft en wordt verdiept voor het ENSIA-verantwoordingsstelsel;
 • het ENSIA-stelsel wordt doorontwikkeld;
 • de ondersteunende tooling goed werkt, wordt doorontwikkeld waar nodig en de juiste contacten met de leverancier worden onderhouden.

 

Wat neem je mee?

 • WO werk- en denkniveau
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk
 • Aantoonbare kennis van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid
 • Aantoonbare meerjarige ervaring met verantwoording over informatiebeveiliging, bij voorkeur concreet met ENSIA
 • Aantoonbare kennis van informatiebeveiliging bij gemeenten    
 • Aantoonbare kennis van gemeentelijke verantwoordings- en assuranceprocessen rond informatiebeveiliging
 • Kennis (inhoudelijk en actueel) van de gemeentelijke beleidsterreinen en werkprocessen, bij voorkeur op het terrein van informatievoorziening
 • Aantoonbare ervaring met het verbinden van gemeenten en spreekt de taal van gemeenten
 • Is de afgelopen vijf jaar verantwoordelijk geweest voor de organisatie van complexe projecten en het coördineren van de communicatie daarover
 • Ervaring in coördinerende/aansturende rollen
 • Globale kennis van DigiD, Suwi, BRP, PUN, WOZ, BRO, BAG en BGT is een pré.

 

Competenties

 • Resultaatgerichtheid
 • Klantgerichtheid
 • Omgevingsbewustzijn
 • Samenwerken
 • Integriteit
 • Netwerken
 • Zelfontwikkeling
 • Overtuigingskracht 

 

Wat bieden wij? 

Wij bieden een contract voor 32-36 uur per week met de mogelijkheid om wekelijks (maximaal 4) compensatie-uren op te bouwen (in eerste instantie voor een jaar, met uitzicht op een vast dienstverband), goede secundaire arbeidsvoorwaarden (wij volgen grotendeels de cao van het Rijk) en een maximum bruto salaris van € 6419,14 per maand (maximum van schaal 13 BBRA). Je krijgt daarbij in de vorm van een Individueel Keuzebudget 8% vakantiegeld en 8,3% eindejaarsuitkering.

 

Nadere informatie of direct solliciteren

Wij kunnen ons voorstellen dat je na het lezen van deze vacature vragen hebt. Als er vragen zijn over de functie coördinator ENSIA, neem dan contact op met Rianne Zivali . Zij is bereikbaar op 06 – 5025 4242 of via rianne.zivali@vng.nl.

 

Als je wilt solliciteren op deze vacature stuur dan je sollicitatiebrief of, als je dat prettig vindt, een filmpje met je CV naar: peno.realisatie@vng.nl met het vacaturenummer 21.11. Dit kan tot en met 23 november voor 12:00 uur.

 

Goed om te weten

 • Gezien de huidige omstandigheden ziet de sollicitatieprocedure er mogelijk anders uit. Wij volgen de richtlijnen van het RIVM. 
 • Wij willen er zijn voor alle gemeenten van Nederland en geloven dat we dit pas echt goed kunnen als we een reële afspiegeling vormen van de beroepsbevolking. Door verschillende achtergronden, perspectieven en inzichten toe te voegen aan onze organisatie, versterken wij onze denkkracht én ons werk voor de samenleving. Kandidaten die hieraan kunnen bijdragen, nodigen wij van harte uit te reageren.
 • Wij doen onze werving graag zelf. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen we daarom niet op prijs.