Type:
Vast dienstverband
Locatie:
Den Haag
Opleiding:
Associate degree (EQF 5), Bachelor (EQF 6)
Gepubliceerd:
20/07/2023
Status:
Open
Reageer voor:
24/07/2023
Uur p/wk:
36

Beschrijving:

Kun jij een team begeleiden van medewerkers die zich nog volop ontwikkelen om specialist te worden op het gebied van de Wet open overheid (Woo) en zo bijdragen aan de kwaliteit van de juridische functie van de politie? De Afdeling Juridische Zaken van de Staf korpsleiding van de politie zoekt een juridisch adviseur die dit team coördineert. Het team behandelt door de korpschef te nemen besluiten op grond van de Wet open overheid. Het gaat altijd om politiek of bestuurlijk gevoelig geoordeelde onderwerpen. Daarnaast bieden medewerkers ondersteuning aan juridische projecten van uiteenlopende aard. Iets voor jou?

 

Wat ga je doen?

Als juridisch coördinator ben je het eerste aanspreekpunt voor de juridische medewerkers van de ‘Woo desk’. We werken deels met (vaste) krachten maar ook voor een belangrijk gedeelte met hbo studenten die een leer-werktraject van 14 maanden volgen. Hen de kneepjes van het vak bijbrengen is een belangrijk deel van je taak. Als je medewerkers graag begeleidt te groeien in hun rol en vakgebied dan ben je hier op de goede plaats. Je bent verantwoordelijk voor de afhandeling van de Woo verzoeken die bestuurlijk of politiek gevoelig zijn geoordeeld. Dat doe je in hoofdzaak samen met communicatie- en bestuursadviseurs. Natuurlijk onderhoud je ook contacten met Woo medewerkers elders in het korps en extern met ketenpartners zoals het Openbaar Ministerie en het ministerie van J&V. Je volgt en maakt jurisprudentie en je treedt soms op als gemachtigde van de korpschef bij de behandeling van bezwaar en beroep tegen besluiten die zijn voorbereid door de Woo desk medewerkers. Zo draag je samen met de senior beleidsadviseur Woo bij aan juridische kwaliteit van het korps. Vanzelfsprekend heb je een heel goed gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen en ben je doortastend en oplossingsgericht en weet je effectief om te gaan met tegengestelde belangen.

 

Het werkpakket kan al naar gelang je interesses ook uitgebreid worden met juridische werkzaamheden op actuele politieke en bestuurlijke thema’s. Je bent verzekerd van een interessant en veelzijdig werkpakket.

 

Waar ga je werken?

Je gaat werken bij de Afdeling Juridische Zaken van de Staf korpsleiding. De staf ondersteunt de korpsleiding in de sturing van de organisatie, zowel op het gebied van de (uitvoering van de) politietaak als ook de bedrijfsvoering en gegevenshuishouding. Er bestaan veel samenwerkingsrelaties met partners in en buiten het veiligheidsdomein. Juridische Zaken is verantwoordelijk voor de coördinatie van de juridische functie in het korps als geheel. Dat is gericht op alle juridische vakgebieden met een operationeel of bedrijfsvoering karakter. We richten ons op kwaliteit van processen en besluitvorming. We ontwikkelen en beheren mandaten, werken aan uniformiteit van juridische processen en stellen kaders. Daarnaast stimuleren we rechtsvorming en begeleiden bijzondere (inter)nationale rechtsgangen.

 

Wie ben jij?

Je bent een ervaren jurist en adviseur en bent bekend met het politiek en bestuurlijk krachtenveld waarin wordt gewerkt. Je analytisch vermogen is aantoonbaar goed ontwikkeld. Je beschikt over ruime kennis van en relevante werkervaring met de Algemene wet bestuursrecht, wetgeving op het gebied van openbaarheid en gegevensbescherming. Kennis van de Wet politiegegevens is een pre, maar belangrijker nog is je ervaring in een coachende stijl van aansturing. Je schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheden zijn uitstekend. Je hebt zicht op actuele maar ook lange termijn ontwikkelingen op het gebied van privacy en openbaarheid. Je kunt je snel aanpassen aan veranderde omstandigheden en blijft daarbij effectief in handelen en met behoud van verbinding met anderen binnen en buiten de organisatie. Je hebt overtuigingskracht en organisatievermogen. Je bent klantgericht, netwerkvaardig en creatief.

 

Verder heb je:

  • een hbo werk- en denk niveau* en een juridische achtergrond;
  • aantoonbare relevante ervaring in het bestuursrecht en wetgeving op het terrein van openbaarheid (Wob / Woo);
  • ervaring met het werken voor een organisatie in het veiligheidsdomein of in een bestuurlijke of politieke context.

Wat wij bieden

De standplaats is Den Haag, maar er is gelegenheid tot plaats ongebonden werken, ondersteund door uitstekende ICT-voorzieningen. Er is ruimte voor 1 fte. Het betreft een functie voor 36 uur per week, maar minder uren is bespreekbaar.

 

De functie is opengesteld voor medewerkers werkzaam bij de politie met een vaste aanstelling, voor medewerkers, uitzend-/detacheringskrachten die twee jaar of langer zonder onderbreking in tijdelijke dienst zijn, voor medewerkers die een tijdelijke aanstelling, uitzend- of detacheringsovereenkomst hebben en waarvan de contractduur (conform Barp), twee jaar of langer is en voor politievrijwilligers. Bij meerdere geschikte kandidaten heeft een beroepsmedewerker (in vaste of tijdelijke dienst) en voornoemde uitzend-/detacheringskracht voorrang op een politievrijwilliger. Eventuele preferente kandidaten binnen de politie worden eerst geplaatst. Medewerkers die bij de matching tijdens de overgang naar een LFNP-functie of door een eerdere reorganisatie bij plaatsing in een functie met een lagere schaal terecht zijn gekomen hebben een voorrangspositie.

 

Het betreft de LFNP-functie bedrijfsvoeringspecialist C, gewaardeerd in schaal 11 Bbp. Bij aanstelling accepteer je de rechtspositie die bij de functie hoort.

 

Wat verder belangrijk is

  • Een betrouwbaarheidsonderzoek kan deel uitmaken van de selectieprocedure.
  • De politie zet in op vernieuwing en cultuurverschillen binnen teams. Divers samengestelde teams presteren beter. Daarom werken we hard aan een open en veilige cultuur waarin divers talent tot bloei komt.

* Je hebt een diploma op hbo-niveau (bachelor)of je bent daaraan gelijkgesteld via EVC. Of je toont op een van de volgende manieren aan dat je hbo werk- en denkniveau hebt:

  • Je bent aangesteld op een functie op het gevraagde werk- en denkniveau.
  • Je hebt een functie op het gevraagde werk- en denkniveau minimaal twee jaar formeel waargenomen.
  • Je bent minimaal 2 jaar tijdelijk tewerkgesteld op een functie op het gevraagde werk- en denkniveau.
  • Je hebt een formele beoordeling waaruit blijkt dat je een functie op het gevraagde werk- en denkniveau minimaal 2 jaar uitgeoefend hebt.

Dit moet je met een aanstellings-, waarnemings- of tewerkstellingsbesluit dan wel een beoordeling schriftelijk aantonen.