Type:
Vast dienstverband
Locatie:
Zoetermeer
Opleiding:
Associate degree (EQF 5)
Gepubliceerd:
28/08/2023
Status:
Open
Reageer voor:
18/09/2023
Uur p/wk:
36

Beschrijving:

Wil jij met jouw kennis en expertise op nationaal en internationaal niveau ondersteunen bij de bestrijding van witwassen en financiering van terrorisme? De Financial Intelligence Unit Nederland zoekt een data scientist. Kom werken in een team van experts en specialisten en lever jouw bijdrage aan het signaleren en vaststellen van voor de unit relevante ontwikkelingen!

 
Wat ga je doen?

Als data scientist werk je actief mee in het ontwikkelteam. Jij draagt bij aan het signaleren en vaststellen van voor de unit relevante ontwikkelingen. Data scientists genereren uit big data de juiste informatie, brengen het samen en leveren onder andere door het maken van modellen een bijdrage aan het komen tot voorspellingen. Of het nu gaat om witwassen, cybercrime, georganiseerde criminaliteit op het Darkweb, hooligans of terroristen.

 

Je bent verantwoordelijk voor het gehele proces, je stelt de juiste vragen, je bepaalt welke data het team nodig heeft. Je denkt buiten bestaande kaders en experimenteert met innovatieve methodieken. Je bedenkt echte oplossingen voor vraagstukken vanuit de beschikbare data. Uiteindelijk zorg je voor de daadwerkelijke implementatie zodat je product geborgd wordt binnen de FIU-Nederland. Samen met het ontwikkelteam zul je voornamelijk werken op het ontwikkelplatform van de Politie.

 

Als het aankomt op data analyse heb je te maken met data die wellicht niet volledig, gedocumenteerd, exact of schoon is. Jij gaat de uitdaging aan en doet daarbij geen aannames. Je begrijpt de sterke en zwakke kanten van verschillende modellen en bent in staat de juiste afweging te maken met betrekking tot welk model jij inzet. Je bent dus zeker niet voor een gat te vangen. De FIU-Nederland ontsluit verschillende open en gesloten bronnen, maakt gebruik van verschillende datastructuren en is dan ook op zoek naar mensen die sterk zijn op verschillende gebieden. Denk daarbij naast gestructureerde data aan ongestructureerde teksten, audio/visuele data, graph, simulatie en visualisatie.

 

De FIU-Nederland bevindt zich in een complex speelveld met zowel nationale als internationale partners. Als expert lead bouw je een netwerk op met alle partners en weet die te navigeren om de doelstellingen van het ontwikkelteam, en daarbij de belangen van de FIU-Nederland, te kunnen behartigen.

 

Waar ga je werken?

De Landelijke Eenheid zal in 2024 gesplitst worden in twee zelfstandige eenheden, elk met een duidelijke taakstelling. Deze functie zal worden ingericht binnen de eenheid Landelijke Expertise en Operaties.

 

De FIU-Nederland levert op nationaal en internationaal niveau een belangrijke bijdrage aan de bestrijding van witwassen en financiering van terrorisme. Op basis van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is FIU-Nederland de aangewezen organisatie waar meldingsplichtige instellingen ongebruikelijke transacties dienen te melden. Jaarlijks ontvangt de FIU-Nederland inmiddels meer dan 1 miljoen meldingen van ongebruikelijke transacties die zij verwerkt in een streng beveiligde database. Uitsluitend onder verantwoordelijkheid van het hoofd FIU werkende en geautoriseerde medewerkers hebben toegang tot deze afgeschermde database. FIU-Nederland onderzoekt en analyseert de ongebruikelijke transacties om bij te dragen aan het voorkomen en opsporen van witwassen, onderliggende delicten en financiering van terrorisme. De onderzoeksresultaten worden als financiële intelligence in verschillende vormen beschikbaar gesteld aan de daartoe bevoegde netwerkpartners van de FIU. Dit kunnen bijvoorbeeld kansen of inzichten voor de opsporing zijn, rapportages over meldgedrag voor Wwft toezichthouders en/of opsporingsdiensten, of analyses ten behoeve van buitenlandse FIU’s.

 

FIU-Nederland is als zelfstandig orgaan van de Staat der Nederlanden beheersmatig ondergebracht bij de politie. Medewerkers zijn aangesteld binnen de Landelijke Eenheid en worden gedetacheerd bij FIU-Nederland. De FIU-Nederland is tevens FIU voor Caribisch Nederland.

 

Wie ben jij?

Jij onderscheidt gemakkelijk hoofd- en bijzaken en brengt informatie uit diverse bronnen met elkaar in verband. Analyses kun je omzetten in concrete oplossingen. Je handelt en communiceert tactvol en feiten kun je helder en gestructureerd vastleggen en presenteren. Je signaleert kansen en bent alert op trends, ontwikkelingen en jurisprudentie. Je rapporteert helder en kunt je verplaatsen in de belangen van de diverse partners in het speelveld die we vanuit de unit van informatie voorzien. Je kunt zowel kortdurende als langere trajecten doorlopen en weet de nodige diepgang in je werk te leggen. Je bent in staat om buiten de kaders te denken en hebt een goed gevoel voor cijfers.

 

Je bent instaat om de voor jou relevante data op te halen uit verschillende soorten databases (relationeel, NoSQL, Graph). Vervolgens ben je instaat om deze data op te schonen zodat je er analyses op kunt uitvoeren. Bij voorkeur heb je ervaring op het gebied van Natural Language Processing aangezien de data veel tekst bevat. Je vindt het leuk om nieuwe technologieën (bijv. LLM’s) praktisch toe te passen. Je wordt er blij van als je de eindgebruikers kan helpen hun werk beter uit te voeren. Je vindt het dan ook leuk om regelmatig met eindgebruikers te praten om onze data producten beter aan te laten sluiten op hun wensen.

 

Bij voorkeur heb je ervaring op het terrein van openbare orde en veiligheid, specifiek het voorkomen en bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering. Je bent bekend met de FIU-Nederland en haar ketenpartners. Gezien de internationale positie van FIU-Nederland is het van belang dat je de Engelse taal, in woord en geschrift, uitstekend beheerst.

 

Verder beschik je over: 

 • een hbo-diploma;
 • ervaring met het gebruik van Linux, inclusief Bash scripts;
 • kennis van Python, Machine Learning en een analysetaal zoals Matlab en R;
 • kennis van zowel relationele als NoSQL databases;
 • bij voorkeur ervaring met het ontwikkelen met containers.

Wat wij bieden

De standplaats is Zoetermeer. Er is ruimte voor 1 fte. Het betreft een functie voor 36 uur per week.

 

Afhankelijk van je achtergrond volg je aan de Politieacademie een 14-weekse opleiding voor specifieke inzetbaarheid (36 uur per week), met eventueel aansluitend een voor de functie benodigd aanvullend opleidingsprogramma. Tijdens deze opleiding(en) ontvang je al het met jou overeengekomen salaris. Het positief afronden van het verplichte assessment is voorwaarde om aan de opleiding te kunnen beginnen. Het behalen van de opleiding is een vereiste om deze functie uit te kunnen oefenen. Hier vind je alle informatie met betrekking tot de selectieprocedure, het assessment en de opleiding.

Tijdens de interne specifieke politieopleiding word je tijdelijk aangesteld als ambtenaar in opleiding. Na het voltooien van de opleiding bieden we je een tijdelijke aanstelling aan, waarbij een proeftijd van één jaar van toepassing is. Na deze proeftijd volgt zo snel mogelijk een vaste aanstelling.

 

Binnen de politie investeren we in jouw toekomst. We bieden uitgebreide ontwikkelingsmogelijkheden en een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden. Denk hier bij aan:

 • een bruto maandsalaris van minimaal € 3.832,- en maximaal € 5.669,- (schaal 11 Bbp) op basis van een 36-urige werkweek;
 • 8% vakantie- en 8,33% eindejaarsuitkering;
 • goede pensioenregeling en betaald ouderschapsverlof. 

De formele functie binnen het functiegebouw van de politie is operationeel specialist C.

 

Wat verder belangrijk is

 • Een betrouwbaarheids- en omgevingsonderzoek en een assessment kunnen deel uitmaken van de selectieprocedure.
 • Je hebt de Nederlandse nationaliteit (dit mag ook je tweede nationaliteit zijn).
 • De politie zet in op vernieuwing en cultuurverschillen binnen teams. Divers samengestelde teams presteren beter. Daarom werken we hard aan een open en veilige cultuur waarin divers talent tot bloei komt.