Zoekwoorden:
Police, Cybercrime
Type:
Vast dienstverband
Locatie:
Breda
Opleiding:
Associate degree (EQF 5)
Gepubliceerd:
26/04/2022
Status:
Open
Reageer voor:
17/05/2022
Uur p/wk:
36

Beschrijving:

Heb jij de drive om je analytische skills in te zetten voor cybercrime-onderzoeken? De politie heeft de afgelopen jaren mooie successen geboekt in de aanpak van cybercrime. De verwachting is dat deze vorm van criminaliteit in de toekomst alleen maar zal toenemen. We zoeken daarom een dossiervormer ter uitbreiding van ons team. Door jouw onderzoeks-/procesdossier lever je een belangrijke bijdrage aan de berechting van een verdachte.

 

Wat ga je doen?

Als dossiervormer ben je de spin in het web in onze opsporingsonderzoeken. Je zorgt voor de totstandkoming van het onderzoeks-/procesdossier. Dit dossier zal uiteindelijk, ten behoeve van de berechting van een verdachte, tijdens een terechtzitting worden gebruikt. In dit dossier worden op logische en overzichtelijke wijze de bewijsmiddelen gepresenteerd en de ingezette opsporingsmiddelen juridisch verantwoord. In het informatieproces bewaak en beoordeel je de voortgang en de kwaliteit van de werkzaamheden die je (digitale) collega’s verrichten en je coacht hen, bijvoorbeeld bij het schrijven van de processen-verbaal.

 

Je ziet toe op een tijdige, administratief zorgvuldige en complete inzending van het procesdossier naar het Openbaar Ministerie. In samenspraak met de teamleiding adviseer en rapporteer je aan de officier van justitie. Je signaleert en analyseert knelpunten in de afstemming van politiële en justitiële (administratieve) werkprocessen en je informeert en adviseert de teamleiding en het Openbaar Ministerie hierover. Daarbij adviseer je over nieuwe instrumenten, methoden en technieken binnen het vakgebied dossiervorming en je begeleidt je collega’s bij de toepassing hiervan, onder andere door het geven van voorlichting. Je laat je niet afschrikken door een onderzoek dat soms wel één tot twee jaar kan duren. Je werkt niet aan één onderzoek maar aan meerdere onderzoeken tegelijkertijd, met diverse flexibele teamsamenstellingen op regionaal en landelijk niveau.

 

Waar ga je werken?

Je komt te werken bij het Cybercrimeteam in Breda. Voor de aanpak van cybercrime zijn er in elke eenheid cybercrimeteams binnen de Dienst Regionale Recherche (DRR) gepositioneerd. De DRR bestaat uit de afdelingen Generieke Opsporing, Thematische Opsporing, Vreemdelingenpolitie en Specialistische Ondersteuning. In deze unieke constructie wordt op basis van gelijkwaardigheid samengewerkt vanuit een gezamenlijke opdracht en met wisselend leiderschap.

 

Het Cybercrimeteam is hét team van de toekomst! In nauwe samenwerking met de tien cybercrimeteams van de overige eenheden en het Team High Tech Crime (THTC) van de Landelijke Eenheid maakt het deel uit van een uniek nationaal netwerk op het vakgebied en bede bestrijding van cybercrime. Onderzoeken naar betaalverzoekfraude, phishing, ransomware, BEC-fraude, DDoS aanvallen enzovoort zijn de core business van het Cybercrimeteam. Het team fungeert daarnaast ook als motorblok in het cybercrimenetwerk van de eenheid waarbij het in nauwe verbinding staat met basisteams, districtelijke rechercheteams en opsporingsteams van de DRR. Het Cybercrimeteam is een multidisciplinair operationeel team met expertise op digitaal, intelligence, tactiek en financieel gebied. Wij werken nauw samen zonder schotten tussen de werkvelden. Vanuit nationale samenhang en gezamenlijke aanpak verricht dit team op offensieve en creatieve wijze projectmatige en complexe (fenomeen)onderzoeken en interventies naar nationale en internationale vormen van cybercrime. Dit doen we door middel van opsporingsonderzoeken met een ondermijnend karakter. Ook het aan de voorkant, veelal samen met publiek-private partners, verstoren of stoppen van criminele processen of het nemen van preventieve maatregelen hoort bij onze aanpak.

 

Bij ons is vertrouwen in elkaar de basis en is een veilige werkomgeving een kernwaarde. We gaan uit van de kennis en kunde van de teamleden. Daarin ligt de kracht van het team. Ieder draagt vanuit zijn eigen vakgebied bij aan het resultaat en wordt naar waarde geschat. We zijn een divers, dynamisch en creatief team met een hoog werktempo en een grote drive om van betekenis te zijn en door te ontwikkelen op het vakgebied.

 

Wie ben jij?

Wij zoeken een creatieve, analytische collega die beschikt over uitstekende schrijfvaardigheid. Je bent in staat om grote hoeveelheden (digitale) informatie krachtig, kort en bondig samen te vatten. Door je enthousiasme krijg je mensen mee, waarbij je gevraagd en ongevraagd advies geeft. Gezien de internationale context van het werk heb je naast het Nederlands ook een goede beheersing van de Engelse taal.

 

Bij de politie moet je snel in actie kunnen komen. Het werk is onvoorspelbaar en soms werk je onder druk met strakke deadlines, met een flexibele 24/7 mentaliteit. Omdat we werken in een snel digitaliserende wereld is het van belang om constant op zoek te blijven naar nieuwe werkwijzen, procedures, methoden en technieken en deze direct in je werk toe te passen. Met het oog op de toekomst verwachten we dat je binnen het team verschillende rollen kunt aannemen. We geven onze mensen alle ruimte voor vernieuwende ideeën en oplossingen en willen op die manier inspelen op de behoefte vanuit de samenleving om in een sterk digitaliserende maatschappij de criminaliteit het hoofd te blijven bieden.

Daarnaast beschik je over:

 • een hbo-diploma
 • aantoonbare affiniteit met digitale opsporing en/of ICT;
 • ervaring met (complexe) dossieropbouw;
 • relevante juridische kennis
 • een rijbewijs B;

Wat wij bieden

De standplaats is Breda. Er is ruimte voor 1 fte. Het betreft een functie voor 36 uur per week.

Afhankelijk van je achtergrond volg je aan de Politieacademie een 14-weekse opleiding voor specifieke inzetbaarheid (36 uur per week), met eventueel aansluitend een voor de functie benodigd aanvullend opleidingsprogramma. Tijdens deze opleiding(en) ontvang je al het met jou overeengekomen salaris. Het positief afronden van het verplichte assessment is voorwaarde om aan de opleiding te kunnen beginnen. Het behalen van de opleiding is een vereiste om deze functie uit te kunnen oefenen. Hier vind je alle informatie met betrekking tot de selectieprocedure, het assessment en de opleiding.

Tijdens de interne specifieke politieopleiding word je tijdelijk aangesteld als ambtenaar in opleiding. Na het voltooien van de opleiding bieden we je een tijdelijke aanstelling aan, waarbij een proeftijd van één jaar van toepassing is. Na deze proeftijd volgt zo snel mogelijk een vaste aanstelling.

Binnen de politie investeren we in jouw toekomst. We bieden uitgebreide ontwikkelingsmogelijkheden en een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden. Denk hier bij aan:

 • een bruto maandsalaris van minimaal € 2.595,- en maximaal € 4.299,- (schaal 9 Bbp) op basis van een 36-urige werkweek;
 • 8% vakantie- en 8,33% eindejaarsuitkering;
 • goede pensioenregeling en betaald ouderschapsverlof (meer info over verlof, regelingen en mogelijkheden).

De formele functie binnen het functiegebouw van de politie is operationeel specialist A.

  

Wat verder belangrijk is

 • Een veiligheidsonderzoek P en een assessment maken deel uit van de selectieprocedure.
 • Je hebt de Nederlandse nationaliteit (dit mag ook je tweede nationaliteit zijn).
 • De politie zet in op vernieuwing en cultuurverschillen binnen teams. Divers samengestelde teams presteren beter. Daarom werken we hard aan een open en veilige cultuur waarin divers talent tot bloei komt.