Type:
Vast dienstverband
Locatie:
Zoetermeer
Opleiding:
Associate degree (EQF 5)
Gepubliceerd:
17/08/2021
Status:
Open
Reageer voor:
25/08/2021
Uur p/wk:
36

Beschrijving:

Wil jij met jouw kennis en expertise op nationaal en internationaal niveau ondersteunen bij de bestrijding van witwassen en financiering van terrorisme? Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU) zoekt ter versterking een expert witwassen!

 

Wat ga je doen?

Jij gaat als expert werken op het taakveld witwassen, een andere expert richt zich specifiek op het taakveld terrorismefinanciering. Vanuit jouw functie lever je een bijdrage aan de versterking van de interne professie. Je draagt bij aan de kennis over witwassen van de operationele FIU-medewerkers die als vertegenwoordigers van FIU-Nederland optreden in samenwerkingsverbanden op nationaal en internationaal niveau. Van de expert-functies (taakveld terrorismefinanciering en taakveld witwassen) wordt verwacht dat zij zowel de interne professie versterken als de externe voorlichtings- en adviestaak van FIU-Nederland organiseren, coördineren en mede uitvoeren. Hierbij onderhoud je goede afstemming met beleid, de techontwikkeling en de frontoffice (die bestaat uit: financieel onderzoek, de strategische analyse, voorlichting en het relatiemanagement). Jouw takenpakket omvat ook het borgen van de terugkoppeling van operationele inzichten aan de meldingsplichtige instellingen. Dit doe je in de vorm van casuïstiekbeschrijvingen die zowel intern - als bijdrage aan de FIU-professie - als extern kan worden gedeeld, bijvoorbeeld via sociale media.

 

Waar ga je werken?

De FIU-Nederland levert op nationaal en internationaal niveau een belangrijke bijdrage aan de bestrijding van witwassen en financiering van terrorisme. Op basis van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is FIU de aangewezen organisatie waar meldingsplichtige instellingen ongebruikelijke transacties dienen te melden. Jaarlijks worden zo’n 500.000 meldingen van ongebruikelijke transacties opgenomen in een streng beveiligde database. FIU-Nederland onderzoekt en analyseert deze gegevens om misdrijven in het algemeen en witwassen en financiering van terrorisme in het bijzonder te voorkomen. De meldingen worden zeer vertrouwelijk behandeld en alleen geautoriseerde FIU medewerkers hebben toegang tot deze afgeschermde database.

FIU-Nederland is als zelfstandig orgaan van de Staat der Nederlanden beheersmatig ondergebracht bij de politie. Medewerkers zijn aangesteld binnen de Landelijke Eenheid en worden gedetacheerd bij FIU-Nederland. De FIU-Nederland is tevens FIU voor Caribisch Nederland.

 

Wie ben jij?

Als specialist binnen het domein van witwassen ben je bekend met het werkveld openbare orde en veiligheid, de opsporing en/of intelligence en de Wwft. Je bent nieuwsgierig, innovatief en leergierig naar de laatste trends en fenomenen op dit gebied. Je ziet jouw kennisverdieping als een iteratief proces en omschrijft jezelf als een echte verbinder. Als verbinder draag je jouw kennis op het gebied van witwassen - frequent, naar eigen inzicht en indien nodig ongevraagd - intern over ten behoeve van de ontwikkeling van je collega’s en FIU-Nederland. Internationaal weet je een goede verbinding te maken met jouw evenknieën bij andere FIU’s en extern aan meldingsplichtige instellingen. Hierbij kun je je goed verplaatsen in de belangen van de diverse partners in het speelveld en weet deze via verschillende kanalen, zoals social media, te bereiken. Je kunt helder, pakkend en vanuit een voorlichtingstaak rapporteren. Nieuwe ontwikkelingen - zoals trends en fenomenen - maak je je snel eigen en je beschikt over een goed analysegevoel van (cijfermatige) intelligence.

 

Door jouw nauwe samenwerking en verbinding met netwerkpartners pakt de FIU-Nederland uitdagingen op, maakt keuzes en genereert oplossingen. Hiermee draag jij bij aan het vergroten van de effectiviteit van de FIU-Nederland, waarmee eveneens de internationale samenwerking verder wordt vormgegeven.

Verder beschik je over:

 • een hbo-diploma;
 • kennis van de Wwft, straf(proces)recht, WPG en BPG;
 • uitstekende beheersing van de Engelse taal, zowel in woord als in geschrift;
 • een gedegen achtergrond op het gebied van (financieel) rechercheren dan wel financiële intelligence.

Wat wij bieden

Tijdens de interne specifieke politieopleiding word je tijdelijk aangesteld als ambtenaar in opleiding. Na het voltooien van de opleiding bieden we je een tijdelijke aanstelling aan, waarbij een proeftijd van één jaar van toepassing is. Na deze proeftijd volgt zo snel mogelijk een vaste aanstelling.

Binnen de politie investeren we in jouw toekomst. We bieden uitgebreide ontwikkelingsmogelijkheden en een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden. Denk hierbij aan:

 • een bruto maandsalaris van minimaal € 3.547,- en maximaal € 5.296,- (schaal 11 Bbp) op basis van een 36-urige werkweek;
 • 8% vakantie- en 8,33% eindejaarsuitkering;
 • goede pensioenregeling en betaald ouderschapsverlof (meer info over verlof, regelingen en mogelijkheden).

De formele functie binnen het functiegebouw van de politie is operationeel specialist C, werktrerrein financieel-economisch.

 

Wat verder belangrijk is 

 • Een veiligheidsonderzoek maakt deel uit van de selectieprocedure.
 • De selectiegesprekken vinden eind september/begin oktober plaats.
 • Je hebt de Nederlandse nationaliteit (dit mag ook je tweede nationaliteit zijn).
 • De politie zet in op vernieuwing en cultuurverschillen binnen teams. Divers samengestelde teams presteren beter. Daarom werken we hard aan een open en veilige cultuur waarin divers talent tot bloei komt.