Type:
Vast dienstverband
Locatie:
Huizen
Opleiding:
MBO-3 (EQF 3)
Gepubliceerd:
16/08/2021
Status:
Open
Reageer voor:
30/08/2021
Uur p/wk:
36

Beschrijving:

Voor de 1e lijn forensische opsporing zoekt Team Forensische Opsporing van Eenheid Midden-Nederland vier nauwkeurige en analytische generalisten forensische opsporing plaats delict verkeer. Jij gaat uiterst zorgvuldig de puzzel van waarheidsvinding oplossen met behulp van sporenonderzoek bij verkeerdelicten. De forensische techniek krijgt een steeds prominentere rol in opsporingsonderzoeken, waardoor je als onderzoeker plaats delict verkeer direct aan de voorkant betrokken bent bij het werk. Heb jij oog voor detail? Lees dan verder!

 

Wat ga je doen?

Als forensisch onderzoeker plaats delict verkeer voer je zelfstandig forensisch onderzoek uit op plaatsen delict (PD) of plaatsen incident (PI). Bij ernstige delicten/ongevallen en complexe of grote onderzoeken voer je, in teamverband, (deel)onderzoek uit. Je schakelt met (onder andere digitaal) specialisten op de PD wanneer nodig. Je levert een (deel)product af, zoals verkregen data, sporen, foto’s en dergelijke, op basis waarvan vervolgonderzoek plaatsvindt. Ter illustratie volgt een voorbeeld van hoe een werkdag als forensisch onderzoeker plaats delict verkeer kan verlopen.

 

Zodra je dienst start, volg je de briefing van Forensische Opsporing, waarin de zaken van de afgelopen avond en nacht worden besproken. Dan komt het verzoek van de coördinator om samen met je collega naar een ernstig verkeersongeval te gaan, waarbij een personenauto tegen een boom terecht gekomen is. Eenmaal aangekomen staat er een personenauto frontaal tegen een boom; je ziet brokstukken en sporen op het wegdek. Naast de auto, aan de bestuurderskant, ligt een persoon die kennelijk is overleden.

 

De vragen die in dit onderzoek moeten worden beantwoord komen al bij je op. Is de overleden persoon de bestuurder van de auto? Is het wel een ongeval, of is de auto door een ander voertuig van de weg gedrukt bij misschien een verkeersruzie? Was de bestuurder met hele andere dingen bezig dan met autorijden (bellen, appen of sms’en)? Is de auto, die tegen de boom staat, technisch wel in goede staat, of is het voertuig verongelukt doordat er aan het voertuig wat mankeert? Is er een probleem aan de weg, waardoor de auto tegen de boom botste? Kortom, je denkt in scenario’s om de juiste toedracht van dit incident te kunnen vaststellen. Je markeert de aangetroffen sporen en legt de situatie beeldend vast. Je neemt kennis van eventuele verkeersregelsystemen die aanwezig zijn (VRI). Je meet de plaats incident volledig in met behulp van moderne landmeetapparatuur. De data van deze metingen worden op het bureau omgezet in overzichttekeningen zoals Autocad en een bewegingsimulatieprogramma. Je zorgt dat eventuele camerabeelden op en rondom de PD/ PI worden veiliggesteld door een tactisch collega. Deze beelden zullen jullie later op het bureau forensisch analyseren. Het voertuig gaat naar de forensische onderzoeksruimte, waar jullie verder onderzoek kunnen verrichten.

 

Nu de plaats incident kan worden vrijgegeven voor het verkeer, ga je met de collega naar het mortuarium, waar je samen met de forensisch arts en een tactische collega de schouw doet op het lichaam van het slachtoffer. Jullie stellen de identiteit van het slachtoffer vast. Jullie onderzoeken of het slachtoffer letsel heeft dat niet past bij dit verkeersincident.

Dan zit de inzet voor wat betreft deze zaak erop. Op het politiebureau ga je verder met het onderzoek aan het voertuig. Het volledig uitgevoerde toedrachtonderzoek, het meest waarschijnlijke scenario en het forensisch technisch bewijs moeten in begrijpelijke heldere taal in rapportagevorm (proces-verbaal) worden opgesteld. Jouw gedegen forensisch onderzoek is van groot belang in de rechtsgang en aan hand van jouw bevindingen zal de officier van justitie een eventuele verdachte gaan vervolgen en voor de rechter brengen.

 

Waar ga je werken?

De Forensische Opsporing van Eenheid Midden-Nederland is een team dat samen met Observatie & Techniek, de Interceptiedesk, de Ondersteuningsdesk, de Financiële Opsporing en de Digitale Opsporing valt onder de Afdeling Specialistische Opsporing. Team Forensische Opsporing heeft een totale formatie van ongeveer 143 fte. De samenstelling van het team is zeer divers. Enerzijds heb je te maken met doorgewinterde collega's met een flinke dosis ervaring en anderzijds met nieuwe collega's met een frisse blik.

 

Het team is opgedeeld in verschillende specialismen te weten:

 • 1e lijns-onderzoek op de plaats delict of plaats incident;
 • 2e lijns-onderzoek door laboranten en experts;
 • een frontdesk waarbinnen planning en prioritering van de inzetten gebeurt, evenals advisering met betrekking tot forensisch onderzoek, Forensische informatie en sporenbeheer;
 • het platform beleid, onderzoek en kwaliteitsverbetering van de forensische opsporing.

Je werkt samen met uiteenlopende partners; van collega-specialisten uit de teams forensische opsporing elders in het land tot bijvoorbeeld een zedenrechercheur. Maar je krijgt bijvoorbeeld ook te maken met het Openbaar Ministerie en het Nederlands Forensisch Instituut.

 

Wie ben jij?

Wij zoeken collega's die oog hebben voor detail, nauwkeurig werken, die analytisch zijn en waakzaam voor tunnelvisie. Je hebt een goed wiskundig inzicht en affiniteit met het uitvoeren van metingen en berekeningen. Tevens heb je interesse in (digitale) technologische ontwikkeling. Je toont initiatief en werkt actief mee aan kennisontwikkeling binnen de Forensische Opsporing. Voor goede dossiervorming ben je in staat heldere en begrijpelijke teksten te schrijven. Je kunt werken volgens gestandaardiseerde methoden en kunt ook op administratief gebied gedisciplineerd een generieke werkwijze aanhouden. Je kunt op je eigen werk reflecteren, durft fouten toe te geven en bent in staat feedback te geven aan collega's. Natuurlijk ben je mentaal sterk en stel jij je transparant op. Je bent je bewust van je gevoelens en weet deze te uiten.

Daarnaast vragen wij voor de functie:

 • een mbo 3-diploma, bijvoorbeeld richting elektrotechniek, bouwkunde, mechanical engineering, automotive, ICT en/of audio visueel;
 • kennis van/of ervaring met één of meerdere van de volgende gebieden werkt in je voordeel: verkeerskunde, voertuigen, materiaal, gereedschappen, natuurkunde, wiskunde, krachtenleer/dynamica;
 • affiniteit met forensische opsporingsmethoden en -technieken;
 • een rijbewijs B.

Wat wij bieden

De standplaats is Huizen. Er is ruimte voor 5 fte. Het betreft een functie voor 36 uur per week.

 

Afhankelijk van je achtergrond volg je aan de Politieacademie een 14-weekse opleiding voor specifieke inzetbaarheid (36 uur per week), met eventueel aansluitend een voor de functie benodigd aanvullend opleidingsprogramma. Tijdens deze opleiding(en) ontvang je al het met jou overeengekomen salaris. Het positief afronden van het verplichte assessment is voorwaarde om aan de opleiding te kunnen beginnen. Het behalen van de opleiding is een vereiste om deze functie uit te kunnen oefenen. Hier vind je alle informatie met betrekking tot de selectieprocedure, het assessment en de opleiding.

 

Tijdens de interne specifieke politieopleiding word je tijdelijk aangesteld als ambtenaar in opleiding. Na het voltooien van de opleiding bieden we je een tijdelijke aanstelling aan, waarbij een proeftijd van één jaar van toepassing is. Na deze proeftijd volgt zo snel mogelijk een vaste aanstelling.

 

Binnen de politie investeren we in jouw toekomst. We bieden uitgebreide ontwikkelingsmogelijkheden en een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden. Denk hier bij aan:

 • een bruto maandsalaris van minimaal € 2087,- en maximaal € 3470,- (schaal 7 Bbp) op basis van een 36-urige werkweek;
 • 8% vakantie- en 8,33% eindejaarsuitkering;
 • goede pensioenregeling en betaald ouderschapsverlof (meer info over verlof, regelingen en mogelijkheden).

De formele functie binnen het functiegebouw van de politie is generalist forensische opsporing, werkterrein verkeer.

 

Wat verder belangrijk is

 • Een veiligheidsonderzoek en een vakinhoudelijk en psychologisch assessment maken deel uit van de selectieprocedure.
 • Je hebt de Nederlandse nationaliteit (dit mag ook je tweede nationaliteit zijn).
 • De politie zet in op vernieuwing en cultuurverschillen binnen teams. Divers samengestelde teams presteren beter. Daarom werken we hard aan een open en veilige cultuur waarin divers talent tot bloei komt.