Type:
Vast dienstverband
Locatie:
Driebergen-Rijsenburg
Opleiding:
Associate degree (EQF 5)
Gepubliceerd:
13/12/2022
Status:
Open
Reageer voor:
09/01/2023
Uur p/wk:
36

Beschrijving:

NSOC, voorheen bekend als het Multidisciplinair Interventieteam (MIT), is een samenwerkingsverband tussen de politie, de Belastingdienst, de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst, de douane, het Openbaar Ministerie en de Koninklijke Marechaussee en andere operationele onderdelen van het ministerie van Defensie. Het heeft tot doel criminele structuren, bedrijfsprocessen en verdienmodellen - die verweven zijn met of misbruik maken van legale structuren en de legale economie - bloot te leggen en duurzaam te verstoren. In NSOC is in opbouw, er werken nu ongeveer 120 medewerkers. Werkzaamheden voor NSOC zijn altijd tijdelijk en onder de hiërarchische verantwoordelijkheid van de binnen NSOC samenwerkende organisaties.

 

Wat ga je doen?

Als geopolitiek analist analyseer en adviseer je over geopolitieke ontwikkelingen en internationale betrekkingen in relatie tot de impact op ondermijning in ons Koninkrijk. Je bouwt een netwerk op binnen je eigen specialisme. Op basis van het intelligencevraagstuk stel je geopolitieke analyses op die je samen met de analisten van andere specialismen samenvoegt tot integrale intelligenceproducten. Je bouwt aan modellen die doorlopend inzicht geven in het geopolitieke spectrum en die een verdieping bieden op internationale betrekkingen.

 

Waar ga je werken?

Het Team Intelligence is een multidisciplinair samengeteld team dat uiteindelijk zal groeien tot ca. 85 fte. Het team heeft tot taak het coördineren en aansturen van het Intelligence productieproces van NSOC. Intell maakt deel uit van het landelijke BOTOC Intelligence overleg en onderhoudt het bestaande intelligence-netwetwerk en bouwt in het verlengde van de NSOC Intelligence focus dat netwerk verder uit.

 

Het team werkt voorstellen uit voor verbetering en bijstelling van (aanpalend) beleid. Het team Intell  functioneert daar waar dat binnen het netwerk nodig is, als intelligence broker waarbij men primair contacten onderhoud met de intelligence-organisaties van de partnerorganisaties en secundair met andere (private)partijen.

 

Je wordt geplaatst bij het Informatieknooppunt NSOC (IK NSOC) binnen de politie en van daaruit te werk gesteld bij NSOC. Het IK NSOC is een knooppunt dat beheersmatig verantwoordelijk is voor de medewerkers (35fte) die zijn of worden uitgeleend aan NSOC. 

 

Wie ben jij?

Samenwerking is de rode draad binnen NSOC. Daarom zoeken we collega’s die open staan voor anderen, verschillen weten te overbruggen en anderen kunnen én willen overtuigen om zo het gemeenschappelijke doel te bereiken. Diversiteit is onze kracht, want met onze verschillende achtergronden verbinden we met elkaar en met onze omgeving. Integriteit in de omgang met mensen en het doen van inhoudelijk werk staat voorop.

 

Als geopolitiek analist ben je netwerkgericht, politiek geëngageerd en beschik je over internationaal politieke sensitiviteit. Je kunt creatief denken en hebt een pioniersgeest. Daarnaast kun je je goed staande houden in een complex krachtenveld en ga je uitdagingen niet uit de weg. Je kunt creatief denken en bent flexibel en verantwoordelijk. Je staat voldoende kritisch en stevig in het krachtenveld en je bent in staat om onder druk te werken. Je durft initiatief te nemen en geeft gevraagd en ongevraagd advies. Je bent iemand die gemakkelijk de verbinding legt met anderen.

 

Verder beschik je over:

 • een afgeronde relevante hbo opleiding;
 • kennis van en ervaring op het gebied van geopolitieke analyses en in het opstellen van modellen;
 • ervaring in een intelligence- of analysefunctie;
 • ervaring in het presenteren van- en adviseren over eigen  onderzoeksbevindingen;
 • een brede maatschappelijke- en interculturele oriëntatie.

Wat wij bieden

De standplaats is Driebergen. Er is ruimte voor 1 fte. Het betreft een functie voor 36 uur per week.

 

Afhankelijk van je achtergrond volg je aan de Politieacademie een 14-weekse opleiding voor specifieke inzetbaarheid (36 uur per week), met eventueel aansluitend een voor de functie benodigd aanvullend opleidingsprogramma. Tijdens deze opleiding(en) ontvang je al het met jou overeengekomen salaris. Het positief afronden van het verplichte assessment is voorwaarde om aan de opleiding te kunnen beginnen. Het behalen van de opleiding is een vereiste om deze functie uit te kunnen oefenen. Hier vind je alle informatie met betrekking tot de selectieprocedure, het assessment en de opleiding.

 

Tijdens de interne specifieke politieopleiding word je tijdelijk aangesteld als ambtenaar in opleiding. Na het voltooien van de opleiding bieden we je een tijdelijke aanstelling aan, waarbij een proeftijd van één jaar van toepassing is. Na deze proeftijd volgt zo snel mogelijk een vaste aanstelling.

 

Binnen de politie investeren we in jouw toekomst. We bieden uitgebreide ontwikkelingsmogelijkheden en een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden. Denk hier bij aan:

 • een bruto maandsalaris van minimaal € 3.063,- en maximaal € 4.4880,- (schaal 10 Bbp) op basis van een 36-urige werkweek;
 • 8% vakantie- en 8,33% eindejaarsuitkering;
 • goede pensioenregeling en betaald ouderschapsverlof (meer info over verlof, regelingen en mogelijkheden).

De formele functie binnen het functiegebouw van de politie is operationeel specialist B.

 

Wat verder belangrijk is

 • Een veiligheidsonderzoek A maakt deel uit van de selectieprocedure.
 • Je hebt de Nederlandse nationaliteit (dit mag ook je tweede nationaliteit zijn).
 • De politie zet in op vernieuwing en cultuurverschillen binnen teams. Divers samengestelde teams presteren beter. Daarom werken we hard aan een open en veilige cultuur waarin divers talent tot bloei komt.