Zoekwoorden:
Police, Legal advisor
Type:
Tijdelijk dienstverband
Locatie:
Amsterdam
Opleiding:
Bachelor (EQF 6), Master (EQF 7)
Gepubliceerd:
06/12/2021
Status:
Open
Reageer voor:
16/12/2021
Uur p/wk:
36

Beschrijving:

In het kort

 • Bijdragen aan een veilige en rechtvaardige samenleving door handhaving van de aanpak van leegstand en ondermijning.
 • Werken in een team van toezichthouders, projecthandhavers en projectmedewerkers die gezamenlijk werken aan diverse projecten.

 

Zo draag je bij aan de gemeente Amsterdam

Als handhavingsjurist coördineer je activiteiten bij de aanpak van woonfraude en begeleid je de projecthandhavers bij hun werkzaamheden. Daarnaast voer je alle voorkomende (juridische) werkzaamheden uit rond leegstand & ondermijning, zoals het controleren van handhavingsbesluiten en juridische procedures.

 

Tot je werkzaamheden behoort ook het controleren en adviseren op naleving van wet-en regelgeving (Huisvestingswet, Wabo en Bouwbesluit 2013, Woningwet en Wet Ruimtelijke Ordening). Tot slot voer je de regie op de aanpak van dossiers inzake aanpak woonfraude. In de uitvoering van handhaving wet- en regelgeving werk je nauw samen met andere disciplines van de afdeling.

 

Je komt te werken in het team Leegstand en Ondermijning. Het is een divers team met verschillende achtergronden. De collega’s in jouw team werken in een keten van een proces, met een gedeelde verantwoordelijkheid voor het eindproduct. De nadruk zal in beginsel bij jou liggen op het handhaven op Leegstand.

 

Dit doe je op een gemiddelde werkdag

 • Fungeren als aanspreekpunt bij controles op mogelijke leegstand/ondermijning/kamerverhuur/ illegale hotels voor de projecthandhavers.
 • Opstellen van handhavingsstrategieën. Je schrijft memo's richting het Managementteam of het Directieteam.
 • Zorgen voor de kwaliteitscontrole op de primaire besluitvorming (boetes, herstelsancties en intrekkingen vergunningen).
 • Beoordelen van relevantie en haalbaarheid van een te nemen handhavingsbesluit. Je neemt initiatieven dan wel maatregelen tot het opleggen van bestuurlijke sancties.
 • Zorgdragen voor de juiste juridische formulering en de kwaliteit van de te nemen besluiten tot sluiting.
 • Uitvoering geven aan diverse projecten. Je werkt aan de innovatie van handhavingsprocessen; doet voorstellen tot aanpassing of verbetering.
 • Zorgdragen voor de verslaglegging van bevindingen, complete registratie en dossieropbouw.
 • Opstellen van verweerschriften bij bezwaarprocedures, en assisteren bij voorlopige voorzieningen (rondom het sluitingsbesluit) en beroepsprocedures.
 • Zorgdragen voor de afhandeling van Wob-verzoeken.
 • Volgen van inhoudelijke ontwikkelingen en deze vertalen in voorstellen tot beleidsuitgangspunten en procedures en voorstellen tot implementatie.
 • Aanwezig zijn bij hoorzittingen.

 

Dicht bij de Amsterdammers

Werken voor Amsterdam betekent werken voor ruim 850.000 Amsterdammers. We zorgen ervoor dat Amsterdam een aantrekkelijke hoofdstad is en blijft. Waar het fijn is om te wonen, te werken en naar school te gaan. Met ruimte voor ondernemers en bezoekers. Werken voor Amsterdam doen we met zo’n 19.000 verschillende collega’s. Die zichzelf steeds weer uitdagen en zich ontwikkelen, om samen met de Amsterdammers het beste voor de stad te doen. Samen, met trots en vooral met hart voor de stad.

 

De directie Wonen heeft de afgelopen jaren een forse groei doorgemaakt. De opgaven voor en het werkveld van Wonen zijn steeds breder geworden. Wonen is een thema dat maatschappelijk van steeds groter belang is geworden. En met de knellende woningmarkt in de regio Amsterdam zal dit ook de komende jaren tot veel vragen en opdrachten leiden. Door de toename van het aantal taken en de omvang ervan groeide het aantal medewerkers van Wonen; met 65 fte in 3 jaar tijd, naar nu 245 fte.

 

Wonen kent als doelstelling dat alle Amsterdammers betaalbaar wonen met kwaliteit in een ongedeelde stad. Ze staat voor betaalbaar en kwalitatief wonen in leefbare buurten. Het blijvend verbinden van de sociale en de fysiek dimensies van het wonen is daarmee een kernopgave voor de directie. Wie de weg weet, krijgt de ruimte, wie een steuntje in de rug nodig heeft, krijgt begeleiding. Goed wonen voor iedereen is de drijfveer van het handelen van de Directie Wonen. De opdracht is het realiseren van maatschappelijk effect in de stad. Vraagstukken worden daarbij in samenhang met elkaar bezien. Wil je nog meer weten over werken bij gemeente Amsterdam? 

 

Dit breng je mee

Al onze collega’s verschillen. In functie, leeftijd, afkomst, karakter, dromen en hobby’s. Daar zijn we trots op, want al die verschillen zorgen voor betere resultaten voor onze stad. Dus wie jij ook bent: je bent welkom binnen onze gemeente. Voor deze functie handhavingsjurist zien we ook graag:

 • minimaal een wo-rechten diploma.
 • kennis van bestuursrecht, waaronder het handhavingsrecht, de huisvestingswet, het omgevingsrecht (wabo), bouwbesluit en woningwet.
 • affiniteit met het werkveld: toezicht en handhaving; in het bijzonder de verschillende woonfraude thema's.
 • bestuurlijke als politiek sensitiviteit.
 • kennis van relevante wet- en regelgeving, politieke en sociaal maatschappelijke bestuurlijke- en ambtelijke processen.
 • ervaring met het samenwerken met verschillende disciplines binnen de afdeling.
 • dat je weet te schakelen op verschillende niveaus in een complexe omgeving.
 • met jouw kennis en kunde behaal je positieve resultaten.
 • dat je anderen kan overtuigen van jouw ideeën.

 

Goed voor Amsterdam. Goed voor jou.

Als handhavingsjurist kom je ons 36 uur per week versterken en kun je rekenen op:

 • een bruto maandsalaris tussen € 3.277,-en € 4.831,- (schaal 10A) op basis van een 36-urige werkweek. Het exacte salaris wordt afgestemd op de opleiding, kennis en ervaring die je meebrengt.
 • een arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar met mogelijkheid op vast contract indien je nog niet in dienst bent bij gemeente Amsterdam.
 • een arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar met mogelijkheid op vast contract indien je reeds werkzaam bent bij gemeente Amsterdam en je hebt nog geen vast contract.
 • het behouden van je huidige arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd binnen gemeente Amsterdam en daarbij overplaatsing, indien je reeds werkzaam bent bij gemeente Amsterdam en een vast contract hebt.
 • ontwikkel- en opleidingsmogelijkheden. Met onze interne expertise voor algemene opleidingen, maatwerkontwikkeltrajecten en begeleiding in het werk kan je jezelf blijven uitdagen.
 • een individueel keuzebudget (IKB) van 17,05% van jouw salaris dat je kunt gebruiken voor bijvoorbeeld extra pensioenopbouw, extra verlofdagen.
 • een pensioenregeling bij ABP, het pensioenfonds voor overheid en onderwijs.
 • een reiskostenvergoeding van € 0,10 per kilometer, tot 45 kilometer enkele reis woon-werkafstand voor het aantal dagen dat je op kantoor werkt.
 • flexibiliteit als het gaat om je werktijden en -plek. Met de Amsterdamse Digitale Werkplek kan je inloggen waar én wanneer je wilt.
 • een maandelijkse bijdrage in de ziektekostenverzekering en een mobiele telefoon.
 • Hy­bri­de wer­ken: de ge­meen­te Am­ster­dam is gestart met hy­bri­de wer­ken. Dit be­te­kent voor jou dat je des­ge­wenst deels thuis en deels op kan­toor werkt, af­han­ke­lijk van je werk­zaam­he­den. Je mag thuis­werk­mid­de­len aan­vra­gen om je werk­plek thuis arbo con­form in te rich­ten. Reis­kos­ten wor­den deels ver­goed in­dien je reist naar je werk­lo­ca­tie. Een thuis­werk­ver­goe­ding is on­der­deel van de lo­pen­de cao-on­der­han­de­lin­gen.

 

Heb je nog vragen?

Over de functie kun je: H. Nikray, teamleider Leegstand & Ondermijning, benaderen via H.nikray@amsterdam.nl of op telefoonnummer 06-28249553.

 

Solliciteren naar deze baan

 • De selectieprocedure start meteen na de sluitingstermijn van 16 december 2021 en duurt gemiddeld 3 tot 6 weken;
 • De sollicitatiegesprekken vinden plaats in de week van 20 december.
 • Heb je onze interesse gewekt, dan ontvang je een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek. We plannen dan een (video)gesprek met je in. Eventueel volgt een tweede gesprek.
 • Zien we onvoldoende raakvlakken, dan ontvang je een e-mail.
 • Deze vacature staat gelijktijdig intern en extern uit. Medewerkers van de gemeente Amsterdam hebben voorrang in de procedure.
 • Elke collega die ons komt versterken moet een recente Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanleveren.
 • Wil je de vacaturetekst nog eens nalezen? Sla deze dan op want na de sluitingstermijn is de tekst niet meer zichtbaar.

We willen een diverse en inclusieve organisatie zijn, die ruimte biedt aan iedereen. Diversiteit is een kracht die we gebruiken om betere resultaten te halen voor de stad. We streven naar een personeelsbestand dat een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam, met alle verschillen. Onze vacatures staan open voor iedereen, tenzij in de tekst iets anders staat.

 

Ongevraagde acquisitie door bemiddelingsbureaus stellen we niet op prijs en kan leiden tot uitsluiting bij onze andere wervingsacties. Ook het ongevraagd sturen van cv’s door bureaus aan onze medewerkers zien we als acquisitie. Deze cv’s nemen we  niet in behandeling.