Type:
Vast dienstverband
Locatie:
Den Haag
Opleiding:
Bachelor (EQF 6)
Gepubliceerd:
12/01/2024
Status:
Open
Reageer voor:
21/01/2024
Uur p/wk:
36

Beschrijving:

Technologie ontwikkelt razendsnel in de maatschappij en bij de politie. Informatievoorziening (IV) en digitaal werken zit en komt steeds meer in het hart van het politiewerk. Werken aan de IV voor het politiewerk van morgen, dat is de uitdaging die voor ons ligt. Als afdelingshoofd CIO-office is het aan jou om samen met jouw team het verschil te maken!

 

Wat ga je doen?

Als hoofd CIO-office voer je regie op de strategische vraagstukken op het vlak van IV en digitalisering binnen de politie. Je bent, samen met de andere collega’s van de staf korpsleiding, strategisch ondersteunend en adviserend aan de korpsleiding. Bij de strategische vraagstukken werk je nauw samen met en ben je ‘trusted advisor’ van de CIO, tevens directeur IV. Je maakt deel uit van het managementteam van de Directie Informatievoorziening. Daarnaast geef je sturing aan professionals binnen het CIO-office (25 fte) die werkzaam zijn vanuit de gebieden Strategie & Bestuur, Enterprise Architectuur en Portfoliomanagement/Control. Hierbij treed je proactief op als vertalen van inzichten naar zichtbare interventies. Je bouwt aan en coördineert een excellent opererend team van specialisten en bent verantwoordelijk voor de personeelszorg. Jij laat het team excelleren!

 

Met het team werk je integraal aan belangrijke strategische dossiers en vraagstukken. Daar waar nodig kun jij de belangrijke politiek-bestuurlijke en strategische aspecten hieruit destilleren en op die manier het CIO-office en andere stakeholders goed positioneren. Ook bereid je met jouw team strategieproducten en beleid voor. Je overziet het brede veld van IV, waarbij je er rekening mee houdt dat complexe vraagstukken een meervoudige aanpak vereisen en de oplossing om zorgvuldigheid én tactisch inzicht vraagt. Je bent daarnaast representant van de CIO, ook in diverse landelijke gremia. In een omgeving die in hoge mate politiek-bestuurlijk sensitief is, geef jij, ook in ketenverband, invulling aan die rol.

 

Waar ga je werken?

Je gaat werken bij de staf korpsleiding als hoofd van het expertisegebied CIO-office. Binnen dat expertisegebied kennen wij drie cluster: Strategie en Bestuur, Enterprise Architectuur en Portfoliomanagement en Control, als onderdeel van de Directie Informatievoorziening (ongeveer 50 fte). De staf korpsleiding werkt met een collectief van directeuren waaronder verschillende expertisegebieden hangen. Jouw aanspreekpunt is de directeur IV/CIO. De directeur geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de korpsleiding en is binnen de politie verantwoordelijk voor de inrichting, werking en naleving van het IV-stelsel van het korps (CIO-stelsel politie). De Gegevensautoriteit is het andere expertisegebied dat onder de directeur IV hangt. Binnen de Gegevensautoriteit werken professionals in de gebieden Gegevensbescherming, Datamanagement (CDO), Informatiebeveiliging (CISO) en Documentaire Informatievoorziening. Samen met de directeur IV en het hoofd van de Gegevensautoriteit vorm jij het managementteam.

 

Met het oog op de integraliteit wordt nauw samengewerkt met de andere directies van de staf korpsleiding, en het Politiedienstencentrum, de Dienst IV, die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling en het beheer van alle IV-/ICT-middelen die binnen de politie worden ingezet. Daarnaast zoekt de afdeling afstemming met het Ministerie van Justitie en Veiligheid met betrekking tot rijksbrede (IV-)ontwikkelingen.

 

Het CIO-office is verantwoordelijk voor de strategie- en beleidsvorming op het gebied van IV, stelt hiervoor kaders op en monitort behaalde resultaten. Zij geeft op strategisch niveau richting aan de continuïteit en doorontwikkeling van IV. Daarnaast is zij op het gebied van informatievoorziening binnen de politie verantwoordelijk voor de architectuur en het strategisch portfoliomanagement/tweedelijns IV-control.

 

Wie ben jij?

Je bent een stevige persoonlijkheid en in een sterk veranderende omgeving kun jij effectief opereren. Je overziet het bredere bestuurlijke speelveld en stijgt boven de uiteenlopende materie uit om een objectief oordeel te vormen. Je hebt zichtbare ervaring in een politiek-bestuurlijke en hoog sensitieve omgeving. Schakelen op strategisch, tactisch en operationeel niveau gaat jou gemakkelijk af. Daarnaast ben je veerkrachtig en weet je rust en overzicht te bewaren. Je beschikt over zelfinzicht en bent in staat om niet alleen feedback te geven, maar ook te ontvangen. Integriteit, openheid en transparantie zijn kernwaarden voor jou.

 

Je snapt dat het aansturen van professionals om specifieke vaardigheden vraagt en hebt meerdere jaren ervaring in coördineren binnen dit vakgebied, of werk gelieerd aan het vakgebied. Ook ben je bekend met het domeingebied van enterprise-architectuur en control- en portfoliomanagement. Jij zorgt dat jouw team het verschil kan maken op de inhoud en kan zorgen voor impact. Je bent verbindend, benaderbaar, mensgericht en faciliterend, en hebt aandacht voor de behoeftes van de medewerkers. Naar hen toe heb je een coachende rol. Je laat de professionals in hun kracht op de inhoud, maar bent in staat het podium te pakken waar nodig. Ook zorg je voor de juiste toon en prioritering: van denkwerk naar doen. Je weet wanneer denkwerk voorzien moet worden van acties. Met jouw kennis en bestuurlijke sensitiviteit kun je de behoefte aan beleidskaders identificeren en sturen op de totstandkoming ervan. Zo zorg je dat de politie betere resultaten bereikt met een goede informatievoorziening. Je gaat aan de slag in een dynamische functie die de nodige flexibiliteit van jou vraagt.

 

Met jouw kennis en vermogen om te innoveren kun je beleid ontwikkelen. Bovendien weet je dat beleid op een heldere en overtuigende manier uit te dragen; je hebt de skills om communicatief het veelzijdige werk van de CIO over de bühne te krijgen. Je beschikt over beïnvloedende vaardigheden waarmee je kunt sturen op effect; je gaat proactief en doortastend te werk, stelt prioriteiten en bewaakt de voortgang. Hierbij heb je altijd oog voor het strategische belang, het politiek-bestuurlijke krachtenveld en het maatschappelijke debat. Je voelt goed aan wat er zowel binnen de politie als daarbuiten speelt en hebt oog voor relevante trends en ontwikkelingen. Je hecht groot belang aan samenwerking en als netwerker ga je nauwe samenwerkingsrelaties aan met bijvoorbeeld de andere gebieden binnen de Directie IV en staf korpsleiding, het Politiedienstencentrum, regionale eenheden en relevante (externe) partners.

 

Ten slotte vragen we:

 • een wo-diploma, bij voorkeur in de richting van informatiemanagement of bestuurlijke informatiekunde;
 • minimaal 5 jaar relevante werkervaring met het aansturen aan professionals en specialisten in de omgeving van informatievoorziening en/of CIO-office;
 • kennis van het vakgebied van informatievoorziening, beleid en strategievorming;
 • kennis van moderne architecturen, technieken, methodieken, producten en diensten op het gebied van IV;
 • kennis van informatietechnologie, Agile-werkwijzen en begrotings- en kostenverantwoordingsprocessen;
 • ervaring met programma- en verandermanagement.

Wat wij bieden

De standplaats is Den Haag. Er is ruimte voor 1 fte. Het betreft een functie voor 36 uur per week.

 

Omdat goede mensen belangrijk zijn binnen de politie investeren we in jouw toekomst. We bieden uitgebreide ontwikkelingsmogelijkheden en een aanstelling in tijdelijke dienst voor een proeftijd van een jaar. Bij voldoende functioneren wordt de aanstelling na een jaar omgezet in een vaste aanstelling.

 

Verder kun je het volgende van ons verwachten:

 • een bruto maandsalaris van minimaal € 5.390,- en maximaal € 7.585,- (schaal 14 Bbp) op basis van een 36-urige werkweek;
 • 8% vakantie- en 8,33% eindejaarsuitkering;
 • goede pensioenregeling en betaald ouderschapsverlof.

De formele functie binnen het functiegebouw van de politie is bedrijfsvoeringspecialist F, werkterrein informatie- en communicatietechnologie.

 

Wat verder belangrijk is

 • Een veiligheidsonderzoek A maakt deel uit van de selectieprocedure.
 • De politie zet in op vernieuwing en cultuurverschillen binnen teams. Divers samengestelde teams presteren beter. Daarom werken we hard aan een open en veilige cultuur waarin divers talent tot bloei komt.