Type:
Vast dienstverband
Locatie:
Huis ter Heide
Opleiding:
Associate degree (EQF 5)
Gepubliceerd:
04/08/2022
Status:
Open
Reageer voor:
21/08/2022
Uur p/wk:
38

Beschrijving:

Functie­omschrijving

Werken bij het ministerie van Defensie maar niet als militair?

 

Word Hoofd Dienstploeg ITOC

 

Als je kiest voor een baan bij Defensie, dan kies je voor maatschappelijk relevant werk. Je draagt echt iets bij aan een veilig Nederland.

 

Naast 40.000 beroepsmilitairen werken er ook nog zo’n 16.000 burgers bij Defensie. Wil jij in je eigen vakgebied bijdragen aan een professionele defensieorganisatie en daarmee aan vrede en veiligheid in binnen- en buitenland? 

Als Hoofd Dienstploeg ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van je ploeg en heb je bij verstoringen, calamiteiten en crisis de regie in het verloop ervan.  

 

Wat ga je doen?

Je bent werkzaam binnen het IT Operations Center. Je hebt de dagelijkse leiding over een vaste ploeg, waarin alle disciplines die aanwezig zijn binnen ITOC vertegenwoordigd zijn.   

De ITOC-medewerkers dragen zorg voor de bediening en bewaking van zowel Hoog gerubriceerde als Laag gerubriceerde informatiesystemen van Defensie en andere overheden, op vredeslocaties en in missiegebieden. Tevens is het ITOC verantwoordelijk voor de bediening en bewaking van de Satellietcommunicatie en dienstverlening binnen het Maritieme domein.

 

In detail zien je taken er als volgt uit:

 

Waarborgen kwalitatieve IT-dienstverlening van de ploeg, door:

 • Behouden van overzicht in het werkaanbod en de samenhang daarbinnen;
 • Afstemmen van prioriteiten in de functionele keten;
 • Inhoudelijk en procesmatig afstemmen met de gebruikersorganisatie over (on)mogelijkheden van geboden oplossingen en evalueren van het resultaat;
 • controle op voortgang van werkzaamheden en afspraken t.b.v. 1e en 2e lijn incidenten- en changeproces volgens gestelde prioriteit;
 • Toewijzen/verdelen van incidenten/changes binnen de ploeg;
 • Controle op juiste toekenning prioriteit incident, toewijzing aan de juiste afhandelaren;
 • Leveren van een inhoudelijke bijdragen en appreciëren van rapportages m.b.t. incidentbeheer.

Adviseren Hoofd Operations ITOC op gebied van 1e en 2e lijn support-deskondersteuning, technische netwerkbeheer en IT-beveiliging, door:

 • Adviseren over ontwikkelingen, innovaties, verbetermogelijkheden en inzetbaarheidsaangelegenheden o.b.v. inhoudelijke analyses;
 • Afstemmen en uitwisselen van informatie met externe organisaties op het gebied van IT-ontwikkelingen;
 • Verzamelen, ordenen en interpreteren van relevante informatie om tot inzicht in een probleem te komen;
 • Presenteren van verbetervoorstellen 

Sturen en beheren calamiteiten en zorgen voor herstel van verstoorde IT-dienstverlening, door:

 • Vaststellen van een (potentiele) calamiteit;
 • Analyseren van impact, effect en span of control van de calamiteit;
 • Toetsen van bevindingen en bezien van aanvullende vaktechnische mogelijkheden;
 • Communiceren met klanten en ketenpartners (intern en extern);
 • Inzetten van aanvullende mandaten (mobiliseren specifieke expertise, initiëren van herstelopdrachten, inzetten van IT-middelen (intern en extern), activeren van uitwijkprocedure;
 • Beëindigen en evalueren van een opgetreden calamiteit.

 Leidinggeven aan de dienstploeg, door;

 • De dagelijkse aansturing en begeleiding van medewerkers
 • Uitvoering van de functioneringscyclus
 • Uitvoering van de Verbeterde Wet Poortwachter
 • Begeleiding van de capaciteitsplanning

 

Functie-eisen

Wat vragen we? 

 • Afgeronde Hbo-opleiding, bij voorkeur in de richting ICT, of een vergelijkbare combinatie van opleiding en ervaring, zo nodig toetsbaar in een assessment
 • Ruime ervaring binnen het domein ICT-beheer, bij voorkeur Connectivity, Communication, Titaan, Satcom.
 • De bereidheid in volcontinu dienst te werken 

Voor externe kandidaten gelden daarnaast de volgende aanvullende eisen:

 • Je bent bereid om de eed of belofte voor burgermedewerkers van Defensie af te leggen.
 • Je hebt een Nederlandse nationaliteit of een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA). Dit is een vergunning die vreemdelingen van buiten de EU, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland het recht geeft om in Nederland te verblijven en te werken voor een periode langer dan drie maanden. Een vergunning is niet nodig voor werknemers uit landen van de Europese Economische Ruimte (EER) en uit Zwitserland. Voor deze landen geldt een vrij verkeer van werknemers.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveauschaal: 9
 • Salaris­omschrijving: Het salaris is gebaseerd op een 38-urige werkweek
 • Maand­salaris: Min €2.899 – Max. €4.001 (bruto)
 • Dienst­verband: Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
 • Contract­duur: Het betreft een functie voor een tijdelijke aanstelling met uitzicht op vast.
 • Maximaal aantal uren per week: 38

Overige arbeids­voorwaarden

Buiten het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 8,3%, de zogeheten dertiende maand. Daarnaast ontvangen burgermedewerkers maandelijks een bruto tegemoetkoming voor de ziektekostenverzekering. Naast een pensioenregeling bij het ABP ontvang je maandelijks een tegemoetkoming voor woon-werkverkeer of kun je onder gunstige voorwaarden kiezen voor een OV-abonnement met onbeperkt reizen door heel Nederland.

Hoe leuk het werken bij Defensie ook is, wij vinden het ook belangrijk dat je dit met

jouw privéleven kunt combineren. Diverse verlofregelingen (bijvoorbeeld 75% betaald ouderschapsverlof) en flexibele werktijden dragen bij aan een goede balans. En als dat niet genoeg is, dan is het ook nog mogelijk je werktijd (tijdelijk) enkele uren per week te verkorten en extra verlofuren en/of ADV-uren op te bouwen.

 

Bijzonderheden

 • Jouw cv en motivatiebrief dienen uiterlijk 21 augustus 2022 bij ons binnen te zijn.
 • Deze vacature is zowel in- als extern opengesteld. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten de voorkeur. Als eerste zal de interne selectieronde gehouden worden.
 • Voor externe kandidaten geldt, afhankelijk van het kennis- en ervaringsniveau, een proeftermijn.
 • Een veiligheidsonderzoek en referentiecheck maken deel uit van de selectieprocedure.      
 • Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.