Type:
Vast dienstverband
Locatie:
Utrecht
Opleiding:
Associate degree (EQF 5)
Gepubliceerd:
25/10/2021
Status:
Open
Reageer voor:
15/11/2021
Uur p/wk:
38

Beschrijving:

Werken bij het ministerie van Defensie maar niet als militair?

 

Als je kiest voor een baan bij Defensie, dan kies je voor maatschappelijk relevant werk. Je draagt echt iets bij aan een veilig Nederland.

Naast 40.000 beroepsmilitairen werken er ook nog zo’n 20.000 burgers bij Defensie. Wil jij in je eigen vakgebied als burger bijdragen aan een professionele defensieorganisatie en daarmee aan vrede en veiligheid in binnen- en buitenland?

 

Als Hoofd Sectie Veiligheidsmanagement ben je verantwoordelijk voor het ontwikkelen, implementeren, adviseren en verbeteren van het IBZ – beleid. Je geeft daarbij leiding aan de sectie Veiligheidsmanagement.

 

Wat ga je doen?

1. Ondersteunt de diverse processen binnen het Defensie Munitiebedrijf, door:

 • het bestuderen van interne en externe (beleidsbepalende) documenten, het selecteren van de essentiële delen en het informeren over of toelichten van de inhoud;
 • het adviseren over uitgangspunten en kwaliteitscriteria waaraan een bedrijfsmodel en de bestuurlijke informatievoorziening moet voldoen;
 • het zorgdragen voor de ontwikkeling van prestatie-indicatoren en kengetallen;
 • het laten uitvoeren van (doelmatigheids)onderzoeken naar problemen bij de inrichting en besturing van bedrijfsonderdelen, het adviseren hierover en het aandragen van mogelijkheden tot verbetering;
 • het concipiëren van de voor het Defensie Munitiebedrijf relevante delen van het bedrijfsplan;
 • het concipiëren van regelgeving in kader van integrale bedrijfszorg;
 • het participeren in externe en interne projectorganisaties om de standpunten van het Defensie Munitiebedrijf uit te dragen en te verdedigen;
 • het aansturen van diverse bedrijfsbrede projecten binnen het Defensie Munitiebedrijf;
 • het coördineren van functionaliteiten op het gebied van drijverschap en hoofdgebruikerschap;
 • het coördineren van functionaliteiten op het gebied van werkgeverschap;
 • het aansturen van functionaliteiten op het gebied van infrastructurele voorzieningen en vastgoed;
 • het aansturen van functionaliteiten betreffende facilitaire dienstverlening en militaire veiligheid;
 • het aansturen van functionaliteiten op het gebied van communicatieapparatuur en communicatiesystemen;
 • het bewaken van het apparaatsbudget van het Defensie Munitiebedrijf;
 • het optreden als contactpersoon naar externe auditeurs in relatie tot certificering.

 

2. Ontwikkelt en werkt mee aan de implementatie van het IBZ-beleid, door:

 • het opstellen van procedures op het gebied van de (militaire en munitie-)veiligheid, arbeidsomstandigheden en milieu en de overige (vak)gebieden;
 • het (laten) opstellen, vaststellen en doen uitvoeren van het IBZ-auditjaarplan;
 • het onderhouden van contacten en zorgen voor overleg ter afstemming van de relaties tussen enerzijds de doelstellingen van het Defensie Munitiebedrijf en anderzijds de eisen voortkomend uit de IBZ aspecten, disciplines en resultaten.

 

3. Adviseert over de verbetermogelijkheden op het IBZ-gebied en bedrijfsvoering, door:

 • het opstellen van adviezen voor C-DMunB, het managementteam en overige leidinggevenden over de (huidige en toekomstige) bedrijfsvoeringstaak, werkwijze en cultuur;
 • het analyseren van audits en het doen van verbetervoorstellen;
 • het initiëren, managen en begeleiden van verbetertrajecten;
 • het doen van voorstellen over de richtlijnen en de aanwijzingen voor het bedrijf met betrekking tot de uitvoering van het materieellogistieke- en IBZ-beleid;
 • het signaleren van en rapporteren over beleidsinhoudelijke en procedurele knelpunten en het aandragen van oplossingen;
 • het vertegenwoordigen van het Defensie Munitiebedrijf in diverse overlegorganen en het fungeren als DMunB-vertegenwoordiger betreffende het drijverschap der inrichting.

 

4. Geeft leiding aan de uitvoering van het IBZ-auditjaarplan, door:

 • het (laten) opstellen van het IBZ-auditjaarplan in overleg met de overige functionarissen van de afdelingen, het samenstellen en het bewaken van de kwaliteit van auditteams;
 • het bewaken van voortgang en kwaliteit van de uitvoering van het auditjaarplan, het aangeven van prioriteiten buiten de auditjaarplanning, evenals het evalueren van de resultaten van de audits;
 • het adviseren en begeleiden van functionarissen bij activiteiten op IBZ-gebied;
 • het laten houden van bedrijfsonderzoeken op IBZ-gebied ten behoeve van doelmatigheid in het materieellogistiek proces en van beleidsevaluaties.

 

5. Geeft leiding aan de verschillende functionarissen binnen de sectie.

 

Functie-eisen

 • Je hebt een relevante hbo-opleiding afgerond en aangevuld met opleidingen of cursussen op het gebied van bedrijfskunde en zorgsystemen, dan wel een gelijkwaardige combinatie van opleiding en ervaring.
 • Je hebt minimaal vijf jaar aantoonbare werkervaring binnen de facilitaire dienstverlening van een Defensieorganisatie.
 • Je hebt minimaal drie jaar aantoonbare leidinggevende ervaring in het vakgebied.
 • Je bent integer en klant-, organisatie- en resultaatgericht.
 • Je toont initiatief, hebt visie en kunt je goed een oordeel vormen.

 

Arbeids­voorwaarden

Salaris­niveauschaal: 12 
Salaris­omschrijving: Het salaris is gebaseerd op een 38-urige werkweek.
Maand­salaris: Min €4.526 – Max. €5.821 (bruto)
Dienst­verband: Vaste aanstelling
Minimaal aantal uren per week: 38
Maximaal aantal uren per week: 38

 

Overige arbeids­voorwaarden

Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en kent goede studiefaciliteiten, hierdoor sta je nooit stil. Je krijgt alle ruimte om jezelf te ontwikkelen en door te groeien.

Buiten het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 8,33%, de zogeheten dertiende maand. Daarnaast ontvangen burgermedewerkers maandelijks een bruto tegemoetkoming voor de ziektekostenverzekering. Naast een pensioenregeling bij het ABP ontvang je maandelijks een tegemoetkoming voor woon-werkverkeer of kun je onder gunstige voorwaarden kiezen voor een OV-abonnement met onbeperkt reizen door heel Nederland.

 

Hoe leuk het werken bij Defensie ook is, wij vinden het ook belangrijk dat je dit met jouw privéleven kunt combineren. Diverse verlofregelingen (bijvoorbeeld 75% betaald ouderschapsverlof) en flexibele werktijden dragen bij aan een goede balans. En als dat niet genoeg is, dan is het ook nog mogelijk je werktijd (tijdelijk) enkele uren per week te verkorten en extra verlofuren en/of ADV-uren op te bouwen.

 

Bijzonderheden

 • De selectiegesprekken zullen vooralsnog plaatsvinden in de week van 22 november 2021; het zou kunnen dat de externe gesprekken op een later tijdstip gepland worden aangezien de interne selectieronde eerst gehouden gaat worden.
 • Deze vacature is zowel in- als extern opengesteld. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten de voorkeur.
 • Een veiligheidsonderzoek en referentiecheck maken deel uit van de selectieprocedure.
 • Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.
 • Om in aanmerking te komen voor deze functie moet je afkomstig zijn uit een land uit de Europese Economische Ruimte. Mocht dit niet het geval zijn dan beschik je over een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA).
 • De gewenste startdatum is op 01-01-2022.

 

Meer over jouw toekomstige afdeling

Waar ga je werken?

De Directie Wapensystemen & Bedrijven is een onderdeel van de Defensie Materieel Organisatie en bundelt de DMO taken met betrekking tot de materieellogistieke instandhouding van materieel. De Directeur Wapensystemen & Bedrijven zit in de Directie van de DMO en valt rechtstreeks onder de Directeur DMO. Het Defensie Munitiebedrijf valt rechtstreeks onder de Directeur Wapensystemen & Bedrijven.

 

De sectie Veiligheidsmanagement heeft als taak om ondersteuning en advies te geven op het gebied van bedrijfsvoering/informatievoorziening, integrale bedrijfs-en veiligheidszorg en directieondersteuning. Dit wordt geïmplementeerd en verankerd binnen bedrijfsprocedures en het integraal bedrijfszorgsysteem zoals vastgelegd in het Handboek IBZ.

De sectie Veiligheidsmanagement bestaat uit een Sectiehoofd, Medewerkers IBZ en Medewerkers Directie & Informatieondersteuning.

 

Het Hoofd Sectie Veiligheidsmanagement is belast met het ontwikkelen en implementeren van het IBZ-beleid, het adviseren over verbetermogelijkheden op het gebied van IBZ en bedrijfsvoering evenals met het leiden van de uitvoering van het IBZ-jaarplan en het ondersteunen van de diverse processen binnen het Defensie Munitiebedrijf. De functionaris geeft leiding aan de sectie Veiligheidsmanagement.