Type:
Vast dienstverband
Locatie:
Driebergen-Rijsenburg
Opleiding:
Bachelor (EQF 6), Master (EQF 7)
Gepubliceerd:
13/10/2023
Status:
Open
Reageer voor:
25/10/2023
Uur p/wk:
36

Beschrijving:

In aanloop naar de vorming van de twee nieuwe landelijke eenheden zoekt de Staf Landelijke Eenheid een hoofd staf. Wil jij invloed hebben op de ontwikkelingen en vorming van de nieuwe eenheden en bouwen aan de verbinding en samenwerking tussen de nieuwe eenheden en de andere eenheden van het korps? En wil je samenwerken met nationale en internationale partners aan een veiliger Nederland? Solliciteer dan snel!

 

 

De Landelijke Eenheid bevindt zich momenteel in een transitie. Een bijzondere tijd die zowel kansen als uitdagingen biedt. Met het zittend hoofd staf zal je per 1 januari 2024 worden gekoppeld aan de nieuwe eenheidsleidingen. Er komen twee nieuwe landelijke eenheden: Eenheid Landelijke Expertise en Operaties (LX) en Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies (LO). Samen geef je sturing aan de bestaande staf tot aan de splitsing en bouw je vanaf 1 juli 2024 verder aan de nieuwe staven. Er wordt tegelijkertijd gestart met het ‘kwartier maken’, zodat twee nieuwe staven per 1 juli 2024 zelfstandig onder beide eenheden ingericht zijn. In de staf heb je te maken met de collega’s van Politieprofessie, Control, Bestuursondersteuning, Veiligheid, Integriteit en Klachten (VIK) en Communicatie. 

 

Op inspirerende wijze geef je sturing aan het verder inbedden van de verschillende onderdelen binnen de Landelijke Eenheid. Je creëert draagvlak en geeft professionele ruimte voor ontwikkeling van de medewerkers en zet ze in hun kracht. Vanuit jouw rol bied je een luisterend oor, coach je gevraagd en ongevraagd, bied je de hand in de rug en ga je voor hen staan indien nodig. 

 

Als hoofd staf geef je op verbindende wijze leiding aan de staf en treed je op als sparringpartner voor de leiding van diverse disciplines binnen de organisatie. Je werkt aan de teamontwikkeling van de gehele staf, met als belangrijke basis domeinoverstijgende samenwerking. Zowel landelijk als binnen de eenheid heb jij oog voor verschillende belangen en sta je in verbinding met partners binnen én buiten de politieorganisatie. Dit doe je op strategisch niveau, waar je de dialoog aangaat en indien nodig tegenspraak biedt en ontvangt.

 

Je kent de prioriteiten, oefent proactief invloed uit op de agendering van onderwerpen die voor de veiligheid van belang zijn en helpt de organisatie bij het maken van keuzes. Met een brede blik op onze organisatie ben je sparringpartner, kritisch gesprekspartner en adviseur van de eenheidsleiding en binnen het managementteam van de eenheid. Vanuit de brede organisatie kijk je naar samenhang en verbinding systematisch van complexe vraagstukken en adviseert daarover op strategisch niveau. 

 

Waar ga je werken?

De Landelijke Eenheid is het onderdeel van de politie dat specialistische ondersteuning biedt aan de regionale eenheden. De staforganisatie, waar je deel van uitmaakt, gaat beide eenheden ondersteunen. LX draagt op meerdere manieren bij aan politiewerk in heel Nederland en daarbuiten: met expertise, met handhaving en opsporing op de infrastructuur, bewaken en beveiligen, een nationale intelligencevoorziening en landelijke operationele coördinatie. Deze eenheid levert (specialistische) kennis, kunde en materieel aan het hele korps. LO richt zich op de opsporing van vormen van zware georganiseerde criminaliteit - die veelal ondermijnend en internationaal is, terrorisme en cybercrime. Onder LO vallen de landelijke recherchetaken en speciale interventies. 

 

De gehele staforganisatie wordt vanaf januari onder de Eenheid LX ondergebracht. Er wordt tegelijkertijd gestart met het ‘kwartier maken’, zodat twee nieuwe staven per 1 juli 2024 zelfstandig onder beiden eenheden ingericht zullen zijn. Beide hoofden staf worden gekoppeld aan de nieuwe eenheidsleidingen. 

 

Wie ben jij?

Je bent een mensgerichte leidinggevende die is hard op de inhoud en zacht op de relatie. Je hebt een positief-kritische houding en laat verantwoordelijkheden waar ze horen. Hierdoor ben je in staat om een veilig werkklimaat te creëren en zet je de aanwezige talenten gericht in. Dat doe je op een coachende manier, waarbij je de kwaliteit van de ander weet in te zetten. Je hecht veel waarde aan een werkklimaat dat energie geeft en werkplezier stimuleert. Bovendien ben je organisatiesensitief. De ontwikkeling van mensen binnen het politievak en de organisatie is voor jou belangrijk, je bent een inspirator voor anderen. Van nature ben je gericht op in- en externe samenwerking en ben je nationaal en internationaal netwerkvaardig. Je weet ongepast gedrag te begrenzen en kunt omgaan met tegenspraak. Je stáát voor de staf en hebt een duidelijke visie op de doorontwikkeling van de staffunctie. 

 

Daarbij ben je besluitvaardig en in staat heldere keuzes te maken in schaarste binnen de bedrijfsvoeringkaders. Je schroomt niet om vanuit jouw positie op energieke, creatieve, assertieve en op verbindende wijze (proactief) tot betekenisvolle interventies te komen. Ook kom je snel tot de kern van de problematiek. Je hebt een goed moreel kompas, werkt doel- en resultaatgericht samen met in- en externe partners. Met jouw visie op de resultaten op lange termijn kun je deze goed borgen. Je bent in staat om flexibel op strategische vraagstukken te schakelen onder hoge tijdsdruk. Netwerkvaardigheid en een gezonde dosis politiek-bestuurlijke sensitiviteit zijn dus van cruciaal belang. Je hebt een sterke blik op de buitenwereld, kunt relevante ontwikkelingen vertalen naar de staforganisatie en streeft er zo naar om de politie nog beter te positioneren.

Het eindrapport van Commissie Schneiders geeft aanleiding voor veranderingen binnen de Landelijke Eenheid. We adviseren kandidaten om zich te verdiepen in zowel het rapport als actuele ontwikkelingen.

 

Ten slotte beschik je over:

 • een wo-diploma en bij voorkeur een afgeronde leidinggevende-opleiding;
 • ervaring in een politiek-bestuurlijke omgeving en met (complexe) verandervraagstukken;
 • ervaring in een functie op leidinggevend niveau in een bedrijfsonderdeel dat bestuurlijke en beleidsmatige ondersteuning biedt;
 • een breed en relevant in- en extern netwerk;
 • kennis van veiligheidsvraagstukken.

Wat wij bieden

De standplaats is Driebergen-Rijsenburg. Er is ruimte voor 1 fte. Het betreft een functie voor 36 uur per week. De status van de functie is ATH slijtend.

 

Omdat goede mensen belangrijk zijn binnen de politie investeren we in jouw toekomst. We bieden uitgebreide ontwikkelingsmogelijkheden en een aanstelling in tijdelijke dienst voor een proeftijd van een jaar. Bij voldoende functioneren wordt de aanstelling na een jaar omgezet in een vaste aanstelling.

 

Verder kun je het volgende van ons verwachten:

 • een bruto maandsalaris van minimaal € 5.285,- en maximaal € 7.437,- (schaal 14 Bbp) op basis van een 36-urige werkweek;
 • 8% vakantie- en 8,33% eindejaarsuitkering;
 • goede pensioenregeling en betaald ouderschapsverlof. 

De formele functie binnen het functiegebouw van de politie is sectorhoofd.

 

Wat verder belangrijk is

 • Een betrouwbaarheids- en omgevingsonderzoek, een assessment en/of het raadplegen van referenten kunnen deel uit maken van de selectieprocedure.
 • Als leidinggevende bij de politie ben je verbonden met de omgeving vanuit de vraag welk (politie)werk nodig is, nu en voor de toekomst, verbind je op een zingevende manier mensen aan resultaten en faciliteer je de professionals en het team, zodat iedere medewerker zich gehoord en gezien voelt in het werk dat zij doen, in wie zij zijn als persoon en in hun ontwikkeling. Je bent reflectief naar jezelf, je verantwoordt je keuzes, je zorgt voor complementariteit in je team(s) en werkt actief aan een inclusieve en lerende cultuur.
 • Alle leidinggevenden van de LE worden geschouwd. Dit ontwikkelgerichte proces bestaat uit een ontwikkelassessment, 360°-feedback en een gesprek met een schouwcommissie. Dit proces start voor nieuwe leidinggevenden ongeveer 6 maanden na de start in de functie. 
 • Het eindrapport van Commissie Schneiders geeft aanleiding voor veranderingen binnen de Landelijke Eenheid. We adviseren kandidaten om zich te verdiepen in zowel het rapport als actuele ontwikkelingen.
 • De procedure bestaat uit meerdere gesprekken. De eerste gespreksronde vindt plaats op 7 november 2023.