Zoekwoorden:
Security, ICT, Technical, Cyber threat defence, National Security, manager
Type:
Vast dienstverband
Locatie:
Den Haag
Opleiding:
Master (EQF 7)
Gepubliceerd:
11/07/2019
Status:
Open
Reageer voor:
08/08/2019
Uur p/wk:
38

Beschrijving:

Functie­omschrijving

Met eigentijdse informatiesystemen ondersteunt de unit IT de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst. Jouw opleiding en ambities sluiten naadloos aan bij de functie van hoofd van de unit. Jij voelt je geprikkeld door de uitdagingen van vandaag en de ambities van de toekomst en werkt graag mee aan het welslagen van onze militaire opdracht.  

 

Als hoofd unit IT draag je bij aan de ontwikkeling van het inlichtingen- en veiligheidsbeleid en de strategisch doelstellingen van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD). Je geeft leiding aan de ongeveer tweehonderd medewerkers van deze unit. De tijdige levering van hoogwaardige informatiesystemen valt onder jouw verantwoordelijkheid. Daarnaast zorg je voor een goede onderlinge samenhang van complexe primaire of ondersteunende MIVD-processen.

 

Jouw taken

 • Je bent verantwoordelijk voor het optimaal functioneren van de gehele unit en geeft leiding aan de bureauhoofden.
 • Je adviseert over informatietechnologie voor (contra-)inlichtingen en veiligheid.
 • Je besteedt veel aandacht aan cultuur, gedrag, teamvorming en de implementatie van agile werken.
 • Je zet in op het aantrekken en behouden van digitaal talent.
 • Je voorziet in een integere en rechtmatige informatievoorziening en voor transparante communicatie.
 • Je vertegenwoordigt de organisatie op operationeel niveau.
 • Je creëert draagvlak in omgevingen met schaarste en tijdskritische omstandigheden.
 • Je ontwikkelt een relevant netwerk binnen Defensie en daarbuiten.
 • Je zet in op vernieuwing door relevante, nieuwe ideeën, werkwijzen en operationele capaciteiten te introduceren.
 • Je ondersteunt het topmanagement met inhoudelijke inzichten.

 

Functie-eisen

 • Je hebt aantoonbaar wo-niveau en beschikt over meerjarige en diverse managementervaring binnen het IV/IT-domein.
 • Je hebt het Management Development Traject van Defensie gevolgd.
 • Je bent aantoonbaar succesvol in het aansturen van multidisciplinaire processen en projecten.
 • Je hebt ervaring op het gebied van agile-werkmethodieken, zoals SAFe.
 • Je hebt ervaring in inter- of intradepartementale processen met tegengestelde belangen.
 • Jij hebt kennis van bigdata-ontwikkelingen, datagedreven processen en IT-security.
 • Je kent de wet- en regelgeving in relatie tot IV-diensten en daaruit voortvloeiende eisen rondom de datahuishouding van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst.
 • Je kent de toepassingsmogelijkheden van IT in operationele omstandigheden, zoals bij missies, maar ook in een statische omgeving in Nederland.
 • Je beheerst de Engelse taal goed.
 • Je bent vaardig in het creëren van draagvlak en in het uitdragen en verdedigen van technologische oplossingen, roadmaps en visiedocumenten.
 • Je bent ondernemend, inspirerend, verbindend en besluitvaardig.
 • Je laat je niet snel uit het veld slaan en bent gewend om met veel verschillende belangen en partijen samen te werken.
 • Je weet complexe aangelegenheden effectief voor het voetlicht te brengen bij uiteenlopende belanghebbenden.
 • Je bent vaardig in het signaleren en doortastend laten analyseren van ontwikkelingen en problemen.
 • Je snapt dat de dienst werkt binnen bredere context van de Defensieorganisatie en houdt daar rekening mee.
 • Je werkt graag en goed samen met de verschillende dienst- en Defensieonderdelen en met andere relevante partijen.
 • Je kunt goed uit de voeten met een platte organisatie die is gebaseerd op professionaliteit en teamwork in tegenstelling tot status en hiërarchie.

 

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveauschaal 14
 • Salaris­omschrijving

  Het salaris is gebaseerd op een 38-urige werkweek.

 • Maand­salaris Min €5.115 – Max. €6.728 (bruto)
 • Dienst­verbandVaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
 • Minimaal aantal uren per week 38
 • Maximaal aantal uren per week 38

 

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 6,4%. Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 75% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer.

 

Bijzonderheden

 • Deze functie zorgt voor beperkingen en verplichtingen in de vrijheid van handelen, zowel professioneel als in de privésfeer.
 • Wees terughoudend met het bekendmaken dat je voor de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) wilt werken. Dit levert mogelijk risico’s voor je op.
 • Een veiligheidsonderzoek is onderdeel van de sollicitatieprocedure.
 • Het werk van de MIVD gaat 24/7 door. Daarom kan het zijn dat we je vragen om mee te draaien in bereikbaarheidsdiensten en kun je buiten de normale kantooruren worden ingezet.
 • De sollicitatiegesprekken worden gehouden op maandag 9 en dinsdag 10 september 2019 te Den Haag (Frederikkazerne).
 • Direct solliciteren? Klik hiervoor op de 'more information'-button bovenaan deze pagina. 

 

Meer over jouw toekomstige afdeling

Jij komt te werken bij de unit IT. Een hoogwaardige IV/ICT-omgeving is voor de MIVD van vitaal belang. Wij leveren eigentijdse informatiesystemen die de inlichtingen- en veiligheidsprocessen van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) optimaal ondersteunen. Dit doen we effectief, efficiënt, veilig en rechtmatig. Onze kernwaarden hierbij zijn klantgerichtheid, adaptief vermogen en resultaatgerichtheid. We werken samen in multidisciplinaire IT-teams, die integraal verantwoordelijk zijn voor een groep van diensten, applicaties en systemen. Ook de disciplines businessanalyse, architectuur en projectmanagement maken deel uit van de unit. In binnen- en buitenland onderhouden wij relaties op het gebied van informatievoorziening, in het bijzonder voor militaire operaties.

De unit IT omvat vijf bureaus:

 • Bureau DevOps. Hieronder vallen bovengenoemde multidisciplinaire teams.
 • Het Network Operations Center in oprichting. Hieronder vallen het Security Operations Center in oprichting en alle IT-servicedeskfunctionaliteiten.
 • Innovatie. Dit onderdeel ontwikkelt de technologische ondersteuning van alle facetten van het inlichtingen- en veiligheidsproces verder door.
 • IT-projectmanagement en Advies. Hier coördineren we alle IT-projecten en zorgen we voor aansluiting op het MIVD-brede projectportfoliomanagement.
 • Bureau Coördinatie en Control. Binnen dit bureau zetten we in op een goede communicatie en afstemming met de afnemers van IT-voorzieningen, compliance (denk aan de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017) en informatiebeveiliging. We zijn verantwoordelijk voor (financiële) planningsdocumenten. Verder zorgen we voor ontwikkeling van en training in agile-methodieken, en leveren wij algemene coördinatie en ondersteuning binnen de unit IT.