Type:
Tijdelijk dienstverband
Locatie:
Soesterberg
Opleiding:
Associate degree (EQF 5), Bachelor (EQF 6)
Gepubliceerd:
06/02/2023
Status:
Open
Reageer voor:
26/02/2023
Uur p/wk:
38

Beschrijving:

Wat ga je doen?

Als junior projectleider cyber binnen het team projecten van het Cyber Warfare & Training Center (CWTC) draag je bij aan de algemene kennisontwikkeling binnen het cyberdomein. Dit doe je door invulling te geven aan de doorontwikkeling van het Kennisplan Cyber en de coördinatie van projecten en/of activiteiten die hiermee samenhangen. Jouw team valt onder de subafdeling Cyber Warfare Centre (CWC) en bestaat idealiter uit meerdere project/contour begeleiders.

 

Jouw werkzaamheden:

  1. inventariseren van behoeftes
  2. opzetten, aansturen, begeleiden en realiseren van meerdere cyber ontwikkelingsprojecten, testprojecten en experimenten, door het:

a. vertalen (Quick scan) van innovatiedoelstellingen en onderzoeksvraagstukken naar concrete project- en experimentvoorstellen volgens een vaste projectmanagement methode
b. opstellen van project-, test- en experimenteerplannen, inclusief planning, begroting en bijbehorende (rand-)voorwaarden in samenwerking met stafgroep en behoeftesteller(s) door het schrijven van roadmaps
c. besturen en realiseren van de activiteiten in de diverse fasen van een project/experiment (initiatie, definitie, ontwerp, voorbereiding, realisatie en afronding) het aansturen van een multidisciplinair projectteam
d. sturen op bedrijfsvoeringaspecten en daarbij zorg dragen voor een efficiënte inzet van mensen en middelen, toegekende budgetten en nauwgezette (voortgang)bewaking en monitoring
e. afstemmen met opdrachtgevers, verwerver, marktpartijen en interne en externe uitvoerders dmv het schrijven van user cases
f. analyseren van de projectresultaten op consequenties en mogelijkheden voor de Organisatie
g. vastleggen van de projectgegevens in een monitor tool
h. verantwoorden/rapporteren/toelichten van de voortgang/knelpunten in een maandelijkse stuurgroep
i. vastleggen en presenteren van managementinformatie en projectresultaten voor opdrachtgevers en kennisbank van Defence Cyber Expertise Centrum (DCEC)
j. evalueren van de programma's en opstellen lessons learned
k. verwerken van uitkomsten in toekomstige projecten, contouren en programma's

 

Wie zoeken we

Jij kunt leidinggeven aan projectteams en kunt testprojecten opzetten en uitvoeren. Ontwikkelingen en problemen? Die kun jij signaleren en analyseren. Je bent vaardig in het inhoudelijk toelichten van producten en processen. Daarnaast kun je adviezen helder en kernachtig formuleren en resultaten vertalen naar concrete toepassingen. Verder ben je integer, verantwoordelijk en politiek sensitief. En kun je goed netwerken en delegeren en weet je mensen te inspireren. Je bent omgevingsgericht en kunt goed communiceren. Ook toon je visie, werk je gestructureerd en denk je conceptueel. Verder heb je:

  • hbo-werk- en -denkniveau
  • aantoonbare managementkwaliteiten
  • bekendheid met PRINCE2 en agile-methodes binnen projectmanagement
  • ervaring met project,- test- en programmamanagement
  • ervaring met innovatieprojecten en in het cyberdomein
  • ervaring met samenwerking met onderdelen van Defensie, kennisinstituten en internationale organisaties
  • inzicht in organisatorische en procesmatige samenhang in brede context

Arbeidsvoorwaarden

Salarisniveau schaal 10
Minimum salaris: €3.000 bruto per maand
Maximum salaris: €4.750 bruto per maand
Contractduur Voor de duur van 3 jaar
Aantal uren per week 38
Plaats Soesterberg, Utrecht