Type:
Vast dienstverband
Locatie:
Den Haag
Opleiding:
Master (EQF 7)
Gepubliceerd:
18/10/2021
Status:
Open
Reageer voor:
08/11/2021
Uur p/wk:
32

Beschrijving:

Wat ga je doen? 

Zin in een job vol uitdaging en afwisseling? En ben je op zoek naar een baan die er echt toe doet? Kom dan de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst versterken. Als juridisch adviseur inlichtingen en operaties adviseer jij de inlichtingenteams over de inzet van (bijzondere) bevoegdheden. Dankzij jou voldoen onze operaties helemaal aan de wet. 

Dit maakt jouw baan uniek 
Je bent als juridisch adviseur van begin af aan betrokken bij operaties van de MIVD. Het gezamenlijke doel: de veiligheid van Nederland en de krijgsmacht waarborgen. Om hiervoor de juiste inlichtingen te kunnen verwerven, is het soms nodig om bijzondere bevoegdheden in te zetten. Denk aan het aftappen van gegevens of het binnendringen van het netwerk van een target. En nu komen we op jouw terrein. Want als juridisch adviseur toets jij de inzet van middelen aan de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017). 

Jij beoordeelt al tijdens de eerste overleggen over de operatieplannen of de inzet van een al (bijzondere) bevoegdheid is toegestaan. Je denkt mee en adviseert het team over wat wel en niet kan. Hier komt steeds meer (Europese) jurisprudentie bij kijken: soms kan iets niet, maar dat betekent niet per definitie dat de doelen van het inlichtingenteam niet kunnen worden bereikt. Jij beweegt mee en weet oplossingen aan te dragen die wél zijn toegestaan. Jouw adviezen spelen een belangrijke rol in de toestemmingsverzoeken waar de minister en toetsingscommissie een ‘go’ op moeten geven. Als jurist bij de MIVD moet je de operationele belangen tot op het hoogste (politieke) niveau vertegenwoordigen. Of dat nu mondeling of door middel van een korte en bondige nota moet; beiden is voor jou geen probleem. Ook tijdens de operatie en erna blijf jij als jurist betrokken. Bijvoorbeeld als er verlengingsverzoeken moeten worden ingediend voor de inzet van (bijzondere) bevoegdheden. Of als de situatie tijdens de operatie wijzigt. 

Als juridisch adviseur kunnen de inlichtingenteams en de afdelingen die (technisch) gegevens verwerven, maar ook medewerkers van het departement altijd met vragen bij jou terecht en op jouw juridische expertise rekenen. Dat geldt ook voor je directe collega’s van de Stafafdeling Juridische Zaken. Want dat is het leuke van onze afdeling: we sparren veel met elkaar en geven elkaar continu tips and tricks. Ook werk je nauw samen met de AIVD. Want hoewel de taken van de AIVD en de MIVD verschillen, komen de juridische vraagstukken overeen. 

Wie zoeken we 

Overtuigingskracht en een natuurlijk overwicht zijn in deze job essentieel. Waarom? Omdat het inlichtingenteam een plan heeft, en soms moet jij dan vertellen dat dit volgens de wet niet kan worden uitgevoerd. Je weet dit met tact te brengen en tegelijkertijd een klankbord te zijn; je denkt actief mee over alternatieve wegen om het doel te bereiken. Wat we van je vragen: 

 • je hebt een masteropleiding Nederlands recht afgerond; 
 • je hebt ruim twee jaar ervaring met adviseren op juridisch gebied; 
 • je bent vaardig in het analyseren van complexe problemen en met het in kaart brengen van de bijbehorende juridische aspecten; 
 • je kunt goed plannen en organiseren, werkt nauwkeurig en koppelt kennis aan creativiteit; 
 • je hebt affiniteit met de krijgsmacht; 
 • je kunt je uitstekend mondeling en schriftelijk uitdrukken en je adviezen helder op papier zetten. 

Een overtuigende nota aan de minister schrijven? Daar draai jij je hand niet voor om. 

 

Arbeidsvoorwaarden 

 • Salarisniveau: schaal 11 
 • Minimum salaris: €3.750 bruto per maand 
 • Maximum salaris: €5.100 bruto per maand 
 • Contractduur: 2 jaar 
 • Minimum aantal uren per week: 32 
 • Maximum aantal uren per week: 38 
 • Plaats: Den Haag, Zuid-Holland 

 

Overige arbeidsvoorwaarden 

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 8,33%. Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 75% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. 

De organisatie Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) 

De Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) is onderdeel van het ministerie van Defensie. De dienst ondersteunt bij het gereedstellen van de eenheden en bij militaire missies en vredesoperaties. Hiervoor verwerven we wereldwijd inlichtingen en veiligheidsinformatie op strategisch, tactisch en operationeel niveau. De MIVD speelt zo een cruciale rol bij de besluitvorming door de militaire leiding en de politieke top. 

Werk je bij de MIVD, dan doe je werk dat er echt toe doet. Je draagt bij aan het beschermen van de Nederlandse belangen en de nationale veiligheid. Bovendien werk je in een zeer dynamische omgeving. We doen er alles aan om te zorgen dat je op jouw vakgebied up-to-date blijft, bijvoorbeeld door middel van opleidingen en kennisuitwisseling met onze partnerdiensten. 

Omdat je bij de inlichtingen- en veiligheidsdienst werkt en met gevoelige informatie te maken krijgt, kun je de inhoud van je werk niet met je vrienden en familie bespreken. Maar wel met je collega’s. Daarom bouw je een bijzondere band op met hen. Er heerst een sterke onderlinge verbondenheid die er mede voor zorgt dat de meeste mensen lang bij de organisatie blijven werken. En allemaal werken we aan hetzelfde doel: de fysieke en digitale veiligheid van 17 miljoen Nederlanders. 

 

De afdeling Stafafdeling Juridische Zaken 

Jouw afdeling – Juridische Zaken – is een redelijk jong en vooral gedreven team dat zich richt op alle vormen van juridische dienstverlening aan de organisatie. Het gaat bijvoorbeeld om operationele zaken, bestuursrechtelijke en arbeidsrechtelijke vragen, veiligheidsonderzoeken of de vertegenwoordiging van de MIVD in de rechtbank. We coördineren ook alle werkzaamheden rondom de toets door de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden en het toezicht op de organisatie door de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten. Ook notificatieverzoeken, inzageverzoeken en de behandeling van bezwaar- en beroepsdossiers en klachten pakken we op. Je kunt bij ons als jurist dus alle kanten op. We bieden je dan ook de ruimte en mogelijkheden om je te ontwikkelen en door te groeien. 

Bijzonderheden 

Voor meer informatie over het sollicitatieproces kun je mailen naar BS.Vacatures.A@mindef.nl