Type:
Vast dienstverband
Locatie:
Den Haag
Opleiding:
Master (EQF 7)
Gepubliceerd:
03/03/2022
Status:
Open
Reageer voor:
20/03/2022
Uur p/wk:
38

Beschrijving:

Wat ga je doen?

Zet jij jouw juridische kennis in voor complexe, multidisciplinaire onderwerpen voor de directie Juridische Zaken van Defensie? Als juridisch-bestuurlijk adviseur heb je een afwisselende baan met veel impact en binnen een afdeling die continu in beweging is. Je werkt als burger bij Defensie en draagt zo bij aan een veilig Nederland.

 

Je adviseert over beslissingen op verzoeken om de inzet van onderdelen van de krijgsmacht ter ondersteuning van de civiele autoriteiten. Ook bereid je deze verzoeken voor en handel je ze af. Verder adviseer je aan de betrokken bestuurlijke en militaire autoriteiten in het kader van de nationale crisisbesluitvorming. Daarnaast draag je bij aan adviesproducten als fiches, annotaties en nota’s, en informatievoorziening als presentaties en correspondentie ten behoeve van (inter)departementaal overleg op dit gebied. Verder ben je betrokken bij de totstandkoming van arrangementen met en overeenkomsten tussen betrokken diensten en organisaties als de politie, het Openbaar Ministerie en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid.

 

Je focus ligt op het adviseren over en toetsen van ontwerpbesluiten die de (plaatsvervangend) secretaris-generaal neemt in het kader van de Wet veiligheidsonderzoeken. Dit zijn besluiten om – voor het vervullen van een vertrouwensfunctie bij Defensie – een zogenaamde verklaring van geen bezwaar af te geven, te weigeren of in te trekken. Je adviseert de directeur van de directie Juridische Zaken en bereidt (inter)departementale beraden en overleggen voor. Verder ben je actief betrokken bij beleidsvorming en –implementatie op het gebied van veiligheidsonderzoeken, vertrouwensfuncties en integriteit. Daarvoor onderhoud je contacten met de betrokken organisatiedelen van Defensie, de Algemene en Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdiensten en de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Justitie en Veiligheid.

 

Wie zoeken we

 • Je hebt een afgeronde universitaire opleiding Nederlands recht.
 • Je hebt je in een of meerdere rechtsgebieden die voor de functie relevant zijn gespecialiseerd met aanvullende opleidingen.
 • Je bent vaardig in het analyseren van complexe problemen, in het identificeren van juridische aspecten daarbij en in het interpreteren van wet- en regelgeving.
 • Je kunt goed op een kritische, pragmatische en oplossingsgerichte manier omgaan met een vaak aanwezig spanningsveld tussen juridische en andere aspecten.
 • Je hebt aantoonbare kennis op het gebied van nationale veiligheid en rechtshandhaving.
 • Je kunt goed bijeenkomsten leiden en bent vaardig in het uitdenken van bijvoorbeeld workshops en conferenties.
 • Je hebt adviesvaardigheden die passen bij een ervaren adviseur, zoals het geven van feedback.
 • Je bent creatief, flexibel en je bent je bewust van de invloed en gevolgen van jouw handelen op de organisatie.
 • Je bent analytisch, kunt invloed uitoefenen op anderen, bent sterk in netwerken en kunt je werk goed plannen en organiseren.

 

Arbeidsvoorwaarden

 • Salarisniveau schaal 12
 • Minimum salaris: €4.550 bruto per maand
 • Maximum salaris: €5.800 bruto per maand
 • Contractduur: 2 jaar met uitzicht op een vaste aanstelling.
 • Aantal uren per week: 38
 • Plaats: Den Haag, Zuid-Holland

 

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 8,33%. Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 75% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer.

 

De organisatie Ministerie van Defensie, Bestuursstaf

Het ministerie van Defensie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

 

Defensie vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de DMO lijken op werkmaatschappijen. Defensie heeft ongeveer 62.000 medewerkers en is daarmee een van de grotere werkgevers van Nederland. Bij de Bestuursstaf, gevestigd aan het Plein in Den Haag, werken ongeveer 1.500 burgers en militairen.

 

Defensie is een operationele en uitvoerende organisatie. Hoofddoel is het gereedstellen en beschikbaar houden van operationele eenheden en de succesvolle inzet daarvan, zowel in nationaal als internationaal verband. De Bestuursstaf geeft hier namens de minister sturing aan door het formuleren van het defensiebeleid, het toewijzen van middelen aan alle defensieonderdelen, het toezicht houden op de besteding daarvan en het opstellen van kaders voor de defensiebrede bedrijfsvoering.

 

De afdeling Directie Juridische Zaken, cluster Nationale Taken en Rechtshandhaving

De Bestuursstaf ondersteunt de politieke en ambtelijke leiding bij de aansturing van de organisatie en adviseert de bewindslieden als lid van het kabinet. De directie Juridische Zaken (DJZ) houdt zich bezig met de juridische ondersteuning en advisering van de bewindspersonen en de diensthoofden, onder andere op het gebied van wet- en regelgeving, het bewaken van de juridische en bestuurlijke zorgvuldigheid van het defensiebeleid en het ontwikkelen van de hoofdlijnen van het door Defensie te voeren juridisch-bestuurlijk beleid. We zijn betrokken bij het voorbereiden van beleids- en bestuursdoelen en richten ons daarbij zowel op het politiek ondersteunend proces als op de bedrijfsprocessen binnen de defensieorganisatie. 

Bij onze directie ben je altijd in beweging en sta je in nauwe verbinding met de maatschappij. Grote kans dat wat je op het nieuws voorbij ziet komen, jouw werkzaamheden (in)direct raakt. De medewerkers zijn ondergebracht in een aantal clusters en jij werkt bij het cluster Nationale Taken en Rechtshandhaving, samen met het clusterhoofd en zes (senior) juridisch-bestuurlijk adviseurs. Jullie houden je bezig met de juridische en bestuurlijke ondersteuning en advisering bij nationale inzet van de krijgsmacht voor bijstand en steunverlening aan civiele autoriteiten bij de rechtshandhaving, rampenbestrijding en crisisbeheersing in het Koninkrijk. Adviezen van het cluster bestrijken onder meer de toepassingsgebieden van de Politiewet, de Wet politiegegevens, de Algemene verordening gegevensbescherming, de Vreemdelingenwetgeving, de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, de Wet veiligheidsonderzoeken, de Wet veiligheidsregio’s, de Veiligheidswet BES en de wetgeving op het gebied van koninkrijksaangelegenheden.

 

Bijzonderheden

 • Je gaat om met gerubriceerde gegevens. Om die reden is veiligheidsmachtigingsniveau B nodig.
 • Heb je nog niet het juiste veiligheidsscreeningsniveau? Houd er dan rekening mee dat een veiligheidsonderzoek deel uitmaakt van de selectieprocedure.
 • Je bent bereid om piketdiensten te draaien.
 • Houd er rekening mee dat het afhandelen van jouw sollicitatie vertraagt in verband met de richtlijnen voor COVID-19. Ook worden sollicitatiegesprekken op een alternatieve wijze ingevuld of uitgesteld. Als je tot de genodigden hoort, informeren wij je hierover. Excuses voor het ongemak.
 • Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.
 • De vacature wordt zowel in- als extern gepubliceerd. We kijken eerst naar geschikte interne kandidaten. Vinden we geen goede kandidaten, dan breiden we de selectie uit met externe kandidaten.
 • Wij zetten ons in om medewerkers in dienst te nemen die onder de doelgroep van de Wet banenafspraak vallen. Sta jij geregistreerd in het doelgroepenregister, dan nodigen we ook jou uit om te reageren. Samen met jou kijken we of en hoe je eventueel invulling kunt geven aan deze functie.
 • Defensie is een organisatie waarin integriteit en professionaliteit voorop staan. De manier waarop de medewerkers van Defensie met elkaar behoren om te gaan staat omschreven in de Gedragscode Defensie. De gedragscode vormt de basis van wat Defensie onder integriteit verstaat. Als organisatie vinden wij het belangrijk dat nieuwe medewerkers op de hoogte zijn van de gedragscode Defensie.
 • Jouw sollicitatiegegevens worden uiterlijk drie maanden na afronding van de selectieprocedure vernietigd. Deze termijn is langer dan de standaardtermijn die de Algemene verordening gegevensbescherming voorschrijft. Deze langere termijn is nodig voor het geval er een bezwaar- en/of beroepsprocedure wordt gestart.