Type:
Vast dienstverband
Locatie:
Zwolle
Opleiding:
Associate degree (EQF 5), Bachelor (EQF 6)
Gepubliceerd:
06/02/2023
Status:
Open
Reageer voor:
16/02/2023
Uur p/wk:
36

Beschrijving:

Team Veilig en Gezond Werken zoekt een korpscoördinator Geweld tegen Politieambtenaren (GTPA) met een helikopterview, een visie en een strategische blik. GTPA is onacceptabel en wordt niet getolereerd. In de uitvoeringsregeling Protocol GTPA is vastgelegd dat politieambtenaren die tijdens de uitoefening van hun werkzaamheden te maken krijgen met agressie en geweld door een casemanager GTPA worden ondersteund. Als korpscoördinator geef je functionele sturing aan de casemanagers GTPA. Kom jij ons versterken?

 

Wat ga je doen?

Als korpscoördinator GTPA ben je het interne boegbeeld voor het onderwerp en geef je functionele sturing aan de werkzaamheden van de casemanagers GTPA. Je:

 • stuurt op alle landelijke GTPA- werkzaamheden en eenheidsoverstijgende projecten;
 • implementeert beleid(swijzigingen) vanuit Directie Operatiën en monitort de uitvoering;
 • bent vanuit Veilig en Gezond Werken (VG) het aanspreekpunt voor de Directie Operatiën, de (deel)portefeuillehouder Geweld, de programmamanager GTPA, voor de dienst HRM en voor het MT+ VGW;
 • bent samen met de VGW teamcoördinator verantwoordelijk voor de sollicitatieprocedure en het functioneren van de casemanagers GTPA;
 • fungeert als opdrachtgever voor de Slachtofferhulpacademie voor opleidingen van de casemanagers GTPA (functiegerichte opleidingen gericht op (juridische) kennis en dienstverlening);
 • bent eindverantwoordelijk voor de inhoud/opbouw GTPA-dossiers en de kwaliteit van archiveren;
 • levert input voor in- en externe communicatieberichten en bereidt antwoorden voor op gestelde Kamervragen en Q&A's van de Commissievergaderingen van de Tweede Kamer. Ook beantwoordt je inhoudelijke vragen van externe partners.

Daarnaast is netwerken een belangrijk onderdeel van je functie. Je organiseert en zit de Landelijke Expertmeeting GTPA voor. Je stelt diverse werkgroepen samen waarin subonderwerpen worden behandeld, zoals de werkgroep ANWB Smartengeldgids, communicatie en geldstromen. Uiteraard volg je de mediaberichten over het onderwerp GTPA en pak je hierop door waar nodig. Ontwikkelingen op het vakgebied houd je bij, je signaleert knelpunten en zorgt voor een vertaling in de werkwijzen.

 

Waar ga je werken?

VGW richt zich op het behouden en bevorderen van de duurzame inzetbaarheid en weerbaarheid van medewerkers en daarmee het voorkomen van uitval. Iedere eenheid heeft vanuit het Politiedienstencentrum een gedeconcentreerd team VGW waar de functie van casemanager GTPA is ondergebracht. De functie van korpscoördinator GTPA is ondergebracht bij het landelijk expertiseteam, bestaande uit onder andere de korps medisch adviseur, korpspsycholoog, korps geestelijk verzorger en korpsbedrijfsmaatschappelijk werker. De daadwerkelijke plaats van tewerkstelling kan in overleg worden bepaald, omdat je locatie-onafhankelijk werkt. Van jou wordt verwacht dat je bereid bent tot reizen voor bijvoorbeeld werkbezoeken aan de casemanagers GTPA en hun teamcoördinator in de gedeconcentreerde VGW teams. 

De Directie Operatiën is verantwoordelijk voor de beleidsmatige kant van het onderwerp Veilige Publieke Taak (VPT), waar GTPA onderdeel van uit maakt. VGW is verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderwerp GTPA.

 

Wie ben jij?

Jij bent een zelfredzame, procesmatige denker met een helikopterview. Je hebt uitvoerige/gespecialiseerde kennis van de Uitvoeringsregeling GTPA en de relevante wetgeving uit onder andere het Barp, het Wetboek van Strafrecht en Strafvordering en het Burgerlijk Wetboek. Communicatie is je troef, zowel mondeling als schriftelijk. Nieuwe ideeën ontwikkel je, draag je uit en verdedig je. Ook voor grote groepen spreken/presenteren draai je je hand niet om. Je staat sterk in je schoenen, bent stressbestendig, kunt goed omgaan met crisissituaties en neemt makkelijk het initiatief in diverse situaties en gezelschappen.

Vanuit de Directie Operatiën wordt het beleid in samenspraak met jou ontwikkeld, waarbij jouw inbreng vanuit de dagelijkse praktijk belangrijk is. Inzicht in organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke verbanden in bredere context dan je eigen aandachtsgebied(en) is dan ook zeer belangrijk. Je bent vaardig in het opbouwen, onderhouden en benutten van netwerken, kunt goed schakelen tussen verschillende onderwerpen en hebt een strategische blik. Je beschikt echt over een visie over het onderwerp GTPA en de plek die dit inneemt in de organisatie.

 

Daarnaast heb je:

 • een hbo-diploma;
 • ervaring op gebied van adviseren, analyseren, rapporteren;
 • bij voorkeur ervaring in het werkveld veilige publieke taak en ervaring met het aansturen van een grote groep inhoudskundigen (casemanagers);
 • de bereidheid om functiegerichte opleidingen te volgen;
 • kennis van politieprocessen en de politiestructuur;
 • kennis en inzicht in de volledige breedte van de werkzaamheden van de casemanager GTPA.

Wat wij bieden

De standplaats kan in overleg worden bepaald. Er is ruimte voor 1 fte. Het betreft een functie voor 36 uur per week, maar een duobaan behoort ook tot de mogelijkheden.

Omdat goede mensen belangrijk zijn binnen de politie investeren we in jouw toekomst. We bieden uitgebreide ontwikkelingsmogelijkheden en een aanstelling in tijdelijke dienst voor een proeftijd van een jaar. Bij voldoende functioneren wordt de aanstelling na een jaar omgezet in een vaste aanstelling.

Verder kun je het volgende van ons verwachten:

 • een bruto maandsalaris van minimaal € 3.831,- en maximaal € 5.668,- (schaal 11 Bbp) op basis van een 36-urige werkweek;
 • 8% vakantie- en 8,33% eindejaarsuitkering;
 • goede pensioenregeling en betaald ouderschapsverlof.

De formele functie binnen het functiegebouw van de politie is bedrijfsvoeringspecialist C

 

Wat verder belangrijk is

 • Een betrouwbaarheids- en omgevingsonderzoek maakt deel uit van de selectieprocedure.
 • De politie zet in op vernieuwing en cultuurverschillen binnen teams. Divers samengestelde teams presteren beter. Daarom werken we hard aan een open en veilige cultuur waarin divers talent tot bloei komt.