Type:
Vast dienstverband
Locatie:
Den Haag
Opleiding:
Bachelor (EQF 6), Master (EQF 7)
Gepubliceerd:
08/04/2022
Status:
Open
Reageer voor:
25/04/2022
Uur p/wk:
36

Beschrijving:

Onze hoofdofficier van justitie Michiel Zwinkels vertelt je graag meer over ons mooie parket, zie hier zijn persoonlijke welkomstboodschap voor jou.

 

Het parket Den Haag levert een waardevolle bijdrage aan een veiligere samenleving samen met de politie-eenheid Den Haag. De stad van recht en vrede, regeringsstad, het hart van de democratische samenleving, woonplaats van de koning, en vestigingsplaats van vele internationale instellingen. Het is ook de grootste plaats binnen het gelijknamige arrondissement, dat zoveel groter is dan alleen de stad. 34 Gemeenten, ruim 2 miljoen inwoners. Steden als Gouda, Leiden, Alphen aan den Rijn en Delft, maar ook landelijk gebied en een lange aantrekkelijke kustlijn.

 

Het parket is samen met de politie-eenheid Den Haag verantwoordelijk voor de strafrechtelijke handhaving van de rechtstaat. De organisatie van het parket bestaat uit een viertal afdelingen, te weten: Beleid en Strategie, de afdeling Interventies en Onderzoeken, Administratie en Bedrijfsvoering. De circa 380 medewerkers zetten zich dagelijks met elkaar in voor de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde in de regio Den Haag. Samen onderzoeken ze strafbare feiten, sporen verdachten op, gaan achter het crimineel verdiende geld aan, en begeleiden slachtoffers en proberen voor hen genoegdoening te vinden. Per jaar worden zo’n 20.000 strafzaken behandeld door het parket bij de rechtbank Den Haag. Van de winkeldief tot de witwasser, van de cybercrimineel tot de verdachte van een levensdelict; elke zaak krijgt de aanpak en aandacht die hij nodig heeft.

 

Als Openbaar Ministerie (OM) geloven we in de kracht van diversiteit en inclusie, in alle lagen van de organisatie. Bij diversiteit kun je denken aan geslacht, culturele achtergrond, seksuele geaardheid en aan verschil in opleiding en carrière. Daarnaast streven we naar een inclusieve organisatiecultuur. Iedereen telt mee. Het is belangrijk dat alle collega’s zich bij het OM thuis voelen en gerespecteerd en gewaardeerd worden. Óók in talent en groei.

 

Wat ga je doen?
Samen met de landelijk officier cybercrime, maar ook zelfstandig, voer je landelijke coördinatie op de uitvoering van de operationele en beleidsmatige doelstellingen, prioriteiten en aandachtspunten van het OM. Je bent in die hoedanigheid ook vaste deelnemer aan het Landelijk Operationeel Cybercrime Overleg.

 

Je bent in staat om over de verschillende facetten van het vakgebied heen rode draden te herkennen en te vertalen naar heldere, te communiceren standpunten en adviezen. Je adviseert de landelijk portefeuillehouder cybercrime en de landelijk officier ten behoeve van bestuurlijke landelijke overleggen en haalt relevante input daarvoor op bij de officieren en beleidsadviseurs cybercrime van de arrondissementsparketten. Je bent voorzitter van het landelijk overleg van beleidsadviseurs cybercrime. Daarnaast ben je secretaris van het Platform cybercrime, het landelijk overleg van de officieren van justitie cybercrime, en heb je nauwe contacten met het Kennis- en Expertisecentrum Cybercrime en het cluster High Tech Investigations bij het Landelijk Parket.

 

Als landelijk beleidsadviseur cybercrime speel je een centrale rol in de positionering van het OM naar de netwerkpartners toe. Je hebt daartoe contacten met de politie, landelijke organisaties, het bedrijfsleven en kennisinstellingen en bent op diverse deelthema’s voor hen het eerste aanspreekpunt. Je vertegenwoordigt het OM voorts bij relevante (ambtelijke) overleggen en je zoekt actief naar mogelijkheden en kansen om de positie van het OM in het netwerk te optimaliseren. Gemaakte afspraken vertaal je naar concrete acties en je ziet zelfstandig toe op het uitvoeren daarvan. Buiten deze taken heb je nauwe contacten met het Parket-Generaal, onder andere ten behoeven van de beantwoording van Kamervragen en de verbinding met andere veiligheidsthema’s.

 

Functie-eisen

 • Je bent een scherpe, analytische professional, met een afgeronde juridische, bestuurskundige of technische opleiding op wo-niveau.
 • Je hebt aantoonbare ervaring met de aanpak van cybercrime of als cybersecurityprofessional.
 • Je hebt bij voorkeur ervaring in de wereld van het Openbaar Ministerie of in een politiek-bestuurlijk omgeving.
 • Je hebt gevoel voor strategische vraagstukken en je begrijpt politieke en bestuurlijke verhoudingen.
 • Je bent initiatiefrijk, besluitvaardig en overtuigend en kunt diplomatiek opereren in een complexe beleidsomgeving.
 • Je krijgt er energie van om samen met in- en externe partners te sturen op maatschappelijk effect. Je beschikt daartoe over uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden en kunt goed samenwerken met verschillende partijen.
 • Je bent iemand die niet schroomt om iets na te vragen of toe te lichten en je hebt een verbindende manier van communiceren.
 • Je zorgt ervoor dat relevante signalen en trends snel en gericht gedeeld worden.
 • Je durft stelling te nemen in je adviezen en kunt diverse belangen goed doorzien.

 

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau: schaal 12 
 • Maand­salaris: Min €3.919 – Max. €5.825 (bruto)
 • Dienst­verband: Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur: 1 jaar
 • Maximaal aantal uren per week: 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Dit bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Die tijd zijn bovenwettelijke uren, naar rato omvang dienstverband en leeftijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van het budget te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in extra verlof en andersom, of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woonwerkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.