Zoekwoorden:
ICT, information technology
Type:
Tijdelijk dienstverband
Locatie:
Den Haag
Opleiding:
Bachelor (EQF 6), Master (EQF 7)
Gepubliceerd:
11/10/2021
Status:
Open
Reageer voor:
18/10/2021
Uur p/wk:
38

Beschrijving:

Wat ga je doen?

De kloof tussen innovatie en implementatie overbruggen. Dát willen we als afdeling Kennis Innovatie eXperimenten en Simulatie voor Defensie. Jij kunt hier als lead-innovatiemanager en plaatsvervangend afdelingshoofd bij helpen. Weet jij Defensie te inspireren tot verandering? Pak deze uitdaging in Utrecht dan met beide handen aan!

 

Wetenschappelijke onderzoeken van ketenpartners, de uitdagingen en experimenten binnen Defensie en de uiteindelijke implementatie op één lijn krijgen. Dat is jouw doel. Je geeft vorm aan beoordelend, kennisintegrerend en toegepast onderzoek met een innovatief en grensverleggend karakter. Dit doe je door innovatiethema's en -onderwerpen die van groot belang zijn voor Defensie richtinggevend te formuleren en te coördineren. Hierbij houd je rekening met (internationale) politieke, strategische, maatschappelijke, technische en militair-operationele ontwikkelingen.

 

Je stuurt op inhoudelijk strategisch niveau. Dit doe je onder meer door te sturen op de totstandkoming van eindproducten zoals onderzoeken, experimenten en innovaties. Maar ook door inhoudelijke richtlijnen en kaders te bepalen voor de secties van je afdeling en een meerjarenplan en implementatieplan op te stellen. Verder begeleid, implementeer en evalueer je veranderingen, volg je ontwikkelingen, innovaties en verbetermogelijkheden en vertaal je ontwikkelingen en innovaties naar de impact op de strategie van de afdeling Kennis Innovatie eXperimenten en Simulatie.

 

Daarnaast draag je bij aan de organisatieontwikkeling en –doelstelling door inhoudelijk advies te geven en managementrapportages te maken. Ook toets en analyseer je beleidsplannen op uitvoerbaarheid en draag je bij aan beleidsontwikkeling. Als sparringpartner ondersteun je de directie en de verschillende afdelingshoofden van het IT-bedrijf van Defensie waar het gaat om inhoudelijke innovatieve IT-ontwikkelingen. En je draagt de visie en ambities uit om nieuwe ontwikkelingen op te nemen in de organisatie. Ook vertegenwoordig je Defensie en onderhoud je diverse netwerken.

Verder coördineer je complexe multidisciplinaire projecten en processen door de afdelingsstrategie te vertalen naar kaders en concrete innovatieve projecten. En door werkgroepen en multidisciplinaire teams aan te sturen, stagnatie en knelpunten bij te sturen en de kwaliteit van eindproducten te bewaken.

 

Wie zoeken we

 • Je hebt een wo-opleiding afgerond op het gebied van IV/ICT, (technische) bedrijfskunde of vergelijkbaar. Of je hebt een combinatie van opleiding en ervaring die we kunnen toetsen in een assessment.
 • Je hebt ruime ervaring met (innovatief) onderzoek en conceptdevelopment en experimentation.
 • Je hebt ruime ervaring op het gebied van beleid, plannen, IT-strategie, architectuurontwikkeling, portfoliomanagement, roadmapping en met bestuurlijke en/of operationele IV/ICT.
 • Je hebt ruime ervaring met het (her)inrichten van organisaties, bedrijfsprocessen en informatievoorziening.
 • Je hebt ruime ervaring in het leiden en/of participeren in (internationale) multidisciplinaire teams of projecten.
 • Je hebt gespecialiseerde theoretische kennis van en praktijkervaring in het vakgebied.
 • Je hebt inzicht in organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke samenhang in bredere context dan je eigen werkterrein.
 • Je bent vaardig in het signaleren van ontwikkelingen en problemen, het analyseren en het ontwikkelen, uitdragen en verdedigen van standpunten, nieuwe diensten en producten.
 • Je bent goed in het initiëren van innovaties en het opstellen van strategische adviezen en in procedureel en procesmatig coördineren.
 • Je hebt sterke communicatieve vaardigheden en hebt aantoonbare management- en leidinggevende kwaliteiten.
 • Je denkt creatief, toont visie en durf, kunt goed netwerken en samenwerken, en bent omgevings- en organisatiegericht.

 

Arbeidsvoorwaarden

 • Salarisniveau: schaal 14
 • Minimum salaris: €5.450 bruto per maand
 • Maximum salaris: €7.150 bruto per maand
 • Contractduur: 24 maanden
 • Aantal uren per week: 38
 • Plaats: Utrecht, Utrecht

 

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 8,33%. Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 75% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer.

 

De organisatie Ministerie van Defensie

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

 

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 62.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de DMO lijken op werkmaatschappijen.

 

De afdeling Defensie Materieel Organisatie, afdeling Kennis Innovatie eXperimenten en Simulatie

Je gaat aan de slag bij de afdeling Kennis Innovatie eXperimenten en Simulatie (KIXS) van het IT-bedrijf van Defensie (JIVC), dat valt onder de Defensie Materieel Organisatie. De afdeling KIXS is de drijvende kracht achter de digitale transformatie van de krijgsmacht en bestaat uit vijf secties: Kennis- en Informatiemanagement, Innovatie en Onderzoek, Simulatie, Experimentondersteuning en het Datalab. Jij bent verantwoordelijk voor de inhoudelijke strategische aansturing van deze secties en de in- en externe strategische afstemming ten aanzien van de focus van innovatiegebieden en de bijdrage aan de gewenste defensiearchitectuur.

 

Bijzonderheden

 • De sollicitatiegesprekken zijn op 5 november 2021 op de Kromhoutkazerne in Utrecht.
 • Het gaat om een vertrouwensfunctie. Een veiligheidsonderzoek op niveau B door de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst maakt deel uit van de procedure.
 • Je sollicitatiegegevens worden uiterlijk drie maanden na afronding van de selectieprocedure vernietigd. Dit is langer dan de standaardtermijn die de Algemene verordening gegevensbescherming voorschrijft.