Zoekwoorden:
Technical, Technical engineer
Type:
Tijdelijk dienstverband
Locatie:
Utrecht
Opleiding:
MBO-4/HAVO/VWO (EQF 4)
Gepubliceerd:
07/05/2021
Status:
Open
Reageer voor:
24/05/2021
Uur p/wk:
38

Beschrijving:

Functieomschrijving

Als Defensie zetten we ons in voor de belangen, welvaart en vrijheid van ons land. Onderhoud van het operationeel materieel is daarbij van essentieel belang. Vanuit de Kromhoutkazerne in Utrecht draag jij in project- en systeemteams hieraan nadrukkelijk bij. Als medewerker techniek neem je de verantwoordelijkheid voor tal van taken op de afdeling Systemen en Analyse.

Op zelfstandige wijze werk je in projectteams mee aan de realisatie en instroming van het benodigde materieel. Dit doe je door het adviseren en ondersteunen van de projectmanager bij het opstellen en actualiseren van het PID, voluit het Project Initiatie Document. Hetzelfde geldt voor de capaciteits- en projectplanning en de beheersing van de benodigde middelen.

Wat je onder meer ook doet in het projectteam:

 • Je adviseert en ondersteunt op technisch gebied en je voert technische evaluaties uit.
 • Je stelt mede een programma van eisen op voor het verwerven van materieel.
 • Je draagt bij aan het verrichten van marktonderzoek en in voorkomende gevallen stel je een beproevingsaanvraag op, bewaak je de beproevingsvoortgang en doe je de analyse van de beproevingsresultaten.
 • Je assisteert bij het opstellen van offerte-aanvragen en het beoordelen en evalueren van de offertes.
 • Je draagt bij aan het tot stand komen van bestelovereenkomsten en -contracten, en het beoordelen van het kwaliteitsplan en -programma van de leverancier.
 • Je controleert in voorkomende gevallen de kwaliteit van beproevingsmodellen en het pre-seriemodel.
 • Je adviseert de projectmanager over voorstellen van de kwaliteitszorgfunctionaris in verband met afkeuring van (delen van) een levering.
 • Je draagt bij aan het opstellen van het systeemplan met eventueel ILS-plan(nen), zoals ook aan het opzetten van de configuratiebeheersing en het in een bedrijfssysteem invoeren van gegevens.

In systeemteams werk je zelfstandig mee aan de instandhouding van het gevoerde materieel. Dat doe je bijvoorbeeld door het adviseren en ondersteunen van de systeemmanager en het systeemteam op het vlak van technische aangelegenheden. Dit is inclusief het aspect technische documentatie, uitkomsten van analyses van onderhoudsinformatie, planning van instandhoudingprojecten en beheersing van de daarbij benodigde middelen.

Wat je voor de systeemteams onder meer ook doet:

 • Je draagt bij aan de actualisering van het systeemplan met eventueel ILS-plan(nen).
 • Je actualiseert de configuratiebeheersing en initieert wijzigingen in technische documentatie.
 • Je behandelt meldingen over problemen met materieel en verbetervoorstellen.
 • Je behandelt garantiezaken en voert mede onderzoek uit op het vlak van kwaliteitsafwijkingen of defecten met mogelijk structurele (seriematige) fouten als oorzaak.
 • Je voert onderzoek uit en doet aanbevelingen op het vlak van uit te voeren basisonderhoud, modificaties en vervanging van een systeem.
 • Je adviseert de systeemmanager over voorstellen van de kwaliteitszorgfunctionaris op het vlak van afkeuring van (delen van) technische systemen.
 • Je adviseert interne instanties over materieelgerelateerde technische aspecten en aspecten op het terrein van milieu en Arbo.
 • Je geeft adviezen over beleidsrichtlijnen op het gebied van technische documentatie.

Functie-eisen

 • Je hebt mbo-niveau en je hebt functie- en vakgerichte opleidingen gevolgd.
 • Je hebt bij voorkeur kennis en ervaring op het gebied van bouwmachines (wiel- en rupsgraafmachines, wiellaadschoppen, waterboorgereedschappen of -installaties); of je bent bereid en hebt de kunde om op dit vlak een opleiding te volgen.
 • Je hebt bij voorkeur kennis en ervaring op het gebied van uitrustingen van mobiele brandweer- en/of redvoertuigen en mobiele brandstofinstallaties; of je bent bereid binnen deze domeinen opgeleid te worden.
 • Je communiceert schriftelijk goed, wat onder meer blijkt uit het zelfstandig opstellen van technische documentatie en/of het redigeren ervan; denk hierbij aan technische handboeken of handleidingen en programma van eisen.
 • Je werkt graag en goed samen, neemt initiatief en je maakt je snel nieuwe kennis en kunde eigen.
 • Je schakelt makkelijk van de ene naar de andere taak en je kunt conceptueel denken.

Arbeidsvoorwaarden

Salarisniveau: schaal 8

Salarisomschrijving: Het salaris is gebaseerd op een 38-urige werkweek

Maandsalaris: Min. 2.633- Max. 3.536 euro (bruto)

Dienstverband: Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Contractduur: 2 jaar

Minimaal aantal uren per week: 38

Maximaal aantal uren per week: 38

 

Overige arbeidsvoorwaarden

Defensie hecht daarnaast sterk aan persoonlijke groei en kent goede studiefaciliteiten, hierdoor sta je nooit stil. Je krijgt alle ruimte om jezelf te ontwikkelen en door te groeien.

 

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 8,33%, de zogeheten dertiende maand. Daarnaast ontvangen burgermedewerkers maandelijks een brutotegemoetkoming voor de ziektekostenverzekering.

 

Hoe leuk het werken bij Defensie ook is, wij vinden het ook belangrijk dat je dit met jouw privéleven kunt combineren. Diverse verlofregelingen (bijvoorbeeld 75% betaald ouderschapsverlof) en flexibele werktijden dragen bij aan een goede balans. En als dat niet genoeg is, dan is het ook nog mogelijk je werktijd (tijdelijk) enkele uren per week te verkorten en extra verlofuren en/of adv-uren op te bouwen.

 

Bijzonderheden

 • Deze vacature wordt zowel in- als extern opengesteld. Bij geschiktheid krijgen interne kandidaten de voorkeur.
 • Het is noodzakelijk dat je als burgersollicitant de Nederlandse nationaliteit hebt of beschikt over een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA), tenzij je afkomstig bent uit een land van de Europese Economische Ruimte (EER) of uit Zwitserland.
 • Het uitwerken van een fictieve praktijkcasus kan onderdeel zijn van de sollicitatieprocedure
 • Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.
 • Een veiligheidsonderzoek en referentiecheck maken deel uit van de selectieprocedure.
 • Je bent bereid om de eed of belofte voor burgermedewerkers van Defensie af te leggen.
 • Het kunnen overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag is een voorwaarde voor de aanstelling.

 

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het Materieellogistiek Commando Land (MatlogCo) voert het onderhoud uit van alle landsystemen van de krijgsmacht, zoals wapens en voertuigen. We zijn ook het expertisecentrum voor (ingewikkeld) onderhoud aan deze systemen.

 

Afdeling Systemen en Analyse
De afdeling Systemen en Analyse, jouw nieuwe werkgever, draagt aanzienlijk bij aan het onderhoud van systemen. Zo is onze afdeling onder meer verantwoordelijk voor alle 1.250 specifieke grondgebonden logistiek ondersteunende systemen, ofwel de C-systemen van Defensie. Denk hierbij aan operationeel materieel van heftrucks, ladingdragers (containers en flatracks), mobiele keukens en specifieke terreinwagens. Maar ook aan vrachtwagens en trailers, brandweerwagens, motoren, sneeuwscooters, bouwmachines, brugdelen, kranen, mobiele ziekenhuisvoorzieningen, personeelsparachutes en generatoren.