Type:
Vast dienstverband
Locatie:
Den Haag
Opleiding:
Bachelor (EQF 6), Master (EQF 7)
Gepubliceerd:
03/05/2022
Status:
Open
Reageer voor:
09/05/2022
Uur p/wk:
32

Beschrijving:

Dé schakel tussen de top van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst en de afdelingen op het gebied van compliance- en risicomanagement, dat ben jij. Met jouw kennis en ervaring in compliance- en risicomanagement en strategisch inzicht help jij de verschillende afdelingen van de MIVD met het inrichten en versterken van hun compliance management. Ook lever je een bijdrage aan de beantwoording van algemene vraagstukken op het gebied van compliance binnen de MIVD. Vanuit Den Haag draag jij zo bij aan het bevorderen en waarborgen van de integriteit van de MIVD. 

De MIVD heeft de beschikking over bijzondere bevoegdheden die diep kunnen ingrijpen in de rechten van burgers. Om hiervan gebruik te mogen maken zijn diverse belangrijke wettelijke waarborgen van toepassing. Jij als compliance officer draagt bij aan de veiligheid van Nederland zonder hierbij de rechtstatelijke waarborgen uit het oog te verliezen. 

Vanuit het Compliance Office ben jij het eerste aanspreekpunt voor de diverse afdelingen van de MIVD. Daarnaast help jij de afdelingen met de verdere inrichting van het compliance- en risicomanagement. Dat kan door tijdelijk intern gedetacheerd te worden of vanuit het Compliance Office nauw betrokken te zijn en begeleiding te bieden. Jij ondersteunt de afdelingen en adviseert de afdelingen gevraagd en ongevraagd over de naleving van wet- en regelgeving en het rapporteren hierover. Daarnaast denk je actief mee over de verdere versterking van compliance binnen de dienst en heb je veel contact met onze directe collega’s van de AIVD hierover. Vaak worden de onderzoeken namelijk naar beide diensten gedaan, zoals onderzoek naar de verwerving en verwerking van bulkdatasets en geautomatiseerde data-analyse. 

De Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 is voor de MIVD de belangrijkste wet, maar zeker niet de enige. Ook de naleving van andere voor Defensie relevante wet- en regelgeving moet op een juiste wijze in de organisatie verankerd zijn, dit om te zorgen dat iedere MIVD-er zijn werk juist en veilig kan uitvoeren 

Naast interne verantwoording speelt ook externe verantwoording aan de Commissie van Toezicht voor de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten belangrijke rol bij de MIVD, ook hieraan draag je bij. 

Wie zoeken we 

Voor de afdelingen en de directie van de organisatie ben je een gelijkwaardige gesprekspartner. Dat ben je ook voor de AIVD-collega’s en externe toezichthouders. Dit komt door jouw sterke communicatieve vaardigheden, maar ook door jouw politiek-bestuurlijke sensitiviteit. Je weet hoe je een slechte boodschap op een prettige manier overbrengt, bent sterk in onderhandelen en kunt volhardend zijn. Jij weet waarover je praat, denkt het liefst al tien stappen vooruit en kunt mensen met de juiste energie motiveren. Wat we verder van je vragen: 

 • Je hebt een academisch werk- en denkniveau. 
 • Je hebt aantoonbare werkervaring met compliance- of risicomanagement. 
 • Je hebt kennis van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017). 
 • Je hebt ervaring met vraagstukken op het gebied van compliance. 
 • Je kunt goed schrijven. 
 • Je vindt het leuk en interessant om in een politiek-bestuurlijke omgeving te werken en hebt hier bij voorkeur ook ervaring mee. 

 

Arbeidsvoorwaarden 

 • Salarisniveau: schaal 12 
 • Minimum salaris: €4.550 bruto per maand 
 • Maximum salaris: €5.800 bruto per maand 
 • Contractduur: 2 jaar 
 • Minimum aantal uren per week: 32 
 • Maximum aantal uren per week: 38 
 • Plaats: Den Haag, Zuid-Holland 

 

Overige arbeidsvoorwaarden 

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 8,33%. Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 75% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. 

De organisatie Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) 

De Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) is onderdeel van het ministerie van Defensie. De dienst ondersteunt bij het gereedstellen van de eenheden en bij militaire missies en vredesoperaties. Hiervoor verwerven we wereldwijd inlichtingen en veiligheidsinformatie op strategisch, tactisch en operationeel niveau. De MIVD speelt zo een cruciale rol bij de besluitvorming door de militaire leiding en de politieke top. 

Werk je bij de MIVD, dan doe je werk dat er echt toe doet. Je draagt bij aan het beschermen van de Nederlandse belangen en de nationale veiligheid. Bovendien werk je in een zeer dynamische omgeving. We doen er alles aan om te zorgen dat je op jouw vakgebied up-to-date blijft, bijvoorbeeld door middel van opleidingen en kennisuitwisseling met onze partnerdiensten. 

Omdat je bij de inlichtingen- en veiligheidsdienst werkt en met gevoelige informatie te maken krijgt, kun je de inhoud van je werk niet met je vrienden en familie bespreken. Maar wel met je collega’s. Daarom bouw je een bijzondere band op met hen. Er heerst een sterke onderlinge verbondenheid die er mede voor zorgt dat de meeste mensen lang bij de organisatie blijven werken. En allemaal werken we aan hetzelfde doel: de fysieke en digitale veiligheid van 17 miljoen Nederlanders. 

De afdeling Compliance Office 

Het Compliance Office is een relatief nieuw bureau binnen de Centrale Staf van de MIVD, wordt rechtstreeks aangestuurd door de plaatsvervangend directeur en omvat vier compliance officers, waarvan twee senior officers. Wij zijn een gedreven team dat zich richt op alle vormen van compliance in de organisatie. Het gaat bijvoorbeeld om operationele zaken, bedrijfsvoering van de organisatie maar ook de reputatie van de MIVD als verantwoordelijke inlichtingen- en veiligheidsdienst. Wij werken nauw samen met het Compliance Office van de AIVD en het cluster politiek-bestuurlijk van Juridische Zaken. 

Bijzonderheden 

 • Goed om te weten: een schrijfopdracht maakt mogelijk onderdeel uit van de sollicitatieprocedure. 
 • We vragen je om niet met anderen te spreken over je sollicitatie bij de MIVD. Het kan je sollicitatie en eventuele loopbaan bij de MIVD schaden en je veiligheid in gevaar brengen. 
 • Een veiligheidsonderzoek op niveau A, eventueel een psychologisch onderzoek, het opvragen van referenties en online screening zijn onderdeel van de sollicitatieprocedure. 
 • Om in aanmerking te komen voor een functie bij de MIVD moet je de Nederlandse nationaliteit hebben en (in principe) de afgelopen tien jaar in Nederland hebben gewoond. Ook je eventuele partner en andere mensen in je omgeving worden mogelijk gescreend.