Type:
Vast dienstverband
Locatie:
Den Haag
Opleiding:
Associate degree (EQF 5), Bachelor (EQF 6)
Gepubliceerd:
14/06/2022
Status:
Open
Reageer voor:
24/06/2022
Uur p/wk:
36

Beschrijving:

Kom jij met intelligence bijdragen aan de bestrijding van criminaliteit en het creëren van een veilige samenleving? De Dienst Regionale Informatieorganisatie (DRIO) en daarbinnen de Afdeling Regionale Informatie in Oost-Nederland zoekt versterking! Ben jij die ontwikkelgerichte collega die wordt ingezet als officier van dienst intelligence (ovd-i) en specialist, die daarnaast ook de rol van ovd-i verder vorm gaat geven? Als 'dak op het huis' zorg je als ovd-i voor de operationele verbinding tussen de operatie en de afdelingen van de DRIO.

 

 

Wat ga je doen?

Je gaat aan de slag als ovd-i waarbij je op operationeel en tactisch niveau de juiste vragen stelt en aangeeft op welke wijze de DRIO van betekenis kan zijn. Je bent 24/7 aanwezig binnen het Operationeel Centrum van Oost-Nederland. Hierbij monitor je de actuele veiligheidssituatie van de eenheid en je neemt initiatief als de DRIO hier een bijdrage aan kan leveren. Je adviseert en stuurt actief op basis van onze intelligence. Je bent verantwoordelijk voor de aansturing van alle informatieprocessen bij een incident of calamiteit, door specifieke opdrachten aan informatie-eenheden binnen de DRIO te verstrekken. Ook houd je je bezig met het verbeteren van de informatiepositie van de DRIO voor de politieoperatie. De verzamelde informatie over personen of situaties helpen de collega ovd's en de operationele politie-eenheden bij het nemen van de juiste beslissing om de veiligheid op straat te vergroten. Je bent sterk in het leggen van verbinding met partners, zowel binnen de DRIO als daarbuiten waarbij je duidelijk communiceert wat je van elkaar verwacht.

 

Naast je rol als ovd-i vervul je als specialist ook een prominente rol in het verder professionaliseren van de werkprocessen van de ovd-i. Dit doe je zowel binnen de DRIO als in afstemming met de Dienst Regionaal Operationeel Centrum (DROC) waarmee een nauwe samenwerking bestaat. Waar nodig overstijgt deze afstemming de eenheidsgrens en is er afstemming met landelijke partners. Je gaat je onder andere bezig houden met:

 • het verder toepassen van sensing (innovatief en snelle processen) en verhogen van de heterdaadkracht, dit zijn belangrijke speerpunten binnen het domein van het RTIC/ovd-i;
 • ontwikkelingen in het operationele beeld, het lokale en (inter)nationale nieuws;
 • samenwerken met ketenpartners binnen de DRIO, de ovd’s uit de andere politiekolommen, relevante externe partners en andere eenheden als aansluiting op ontwikkelingen en de bestaande (landelijke) werkwijzen van ovd-i’s;
 • het analyseren van de uitvoering van activiteiten, verbeteringen signaleren en bijsturen waar nodig. Ook weet je adviezen toegankelijk en helder te presenteren over het verder ontwikkelen van de rol;
 • het adviseren van je teamchef over verbeteringen en optimalisering van werkprocessen;
 • het leveren van een grote bijdrage aan formulering van de doelstellingen van de rol binnen de DRIO;
 • het overdragen van jouw deskundigheid aan de andere ovd-i’s.

Waar ga je werken?

Als ovd-i ben je onderdeel van het Real Time Intelligence Center (RTIC), dat is gevestigd binnen het Operationeel Centrum (OC) in Apeldoorn. Het RTIC voorziet de politieoperatie 24/7 van actuele, betrouwbare en actiegerichte informatie. Het RTIC helpt de operationele politie-eenheden op straat de juiste beslissingen te nemen om de veiligheid en de heterdaadkracht te vergroten. Het RTIC staat in directe verbinding met de centralisten van het OC. RTIC-medewerkers verzamelen relevante informatie en stellen deze in de cruciale aanrijtijd ter beschikking. Het RTIC is een divers samengesteld team met een veelheid en diversiteit aan ervaring en achtergrond. In 2023 wordt in Apeldoorn een nieuw gebouw opgeleverd, waarin ovd rollen centraal worden gehuisvest om gezamenlijk efficiënt en effectief samen te werken. Uiteraard samen met het RTIC en de centralisten van het OC.

 

De DRIO Oost-Nederland is een dynamische dienst die bestaat uit meer dan 450 medewerkers die 24/7 de politieorganisatie en haar partners voorzien van actuele intelligence. Binnen de verschillende teams van de DRIO werken medewerkers dagelijks met intelligence uit onder andere onze politiesystemen, open bronnen en op basis van menselijke bronnen. Je collega’s van de DRIO werken op meerdere plekken in de eenheid, dicht bij de operationele processen van opsporing, handhaving en beleidsvorming. De werkcultuur is open, inhoudelijk kritisch en ontwikkelgericht. De DRIO Oost-Nederland staat de komende jaren voor een ontwikkelopgave. De politie heeft namelijk de ambitie om te werken met ‘state of the art’ intelligence, waardoor de DRIO de komende jaren moet groeien naar een nog betere intelligenceorganisatie.

 

Wie ben jij?

Je bent een teamplayer die ook uitstekend zelfstandig kan werken. Ook heb je overtuigingskracht en durf je initiatief te nemen. Je hebt een sterk ontwikkelde competentie systeemdenken en vanuit hoog abstractieniveau kun je processen op elkaar afstemmen en problemen signaleren, die je vervolgens weet te vertalen naar de informatieorganisatie van de politie. Daarbij kun je snel schakelen tussen verschillende aandachtsvelden, ben je analytisch sterk onderlegd en ben je besluitvaardig. Dit alles vanuit enthousiasme in verbinding met partners in- en extern. Je gaat constant op zoek naar verbeteringen, met als doel het verhogen van de kwaliteit en het aanpakken van veiligheidsproblemen. In het complexe veld van samenwerking kun jij partijen samenbrengen. Je kent de operationele werkprocessen, de diverse belangen en je bent in staat hiertoe in- en externe vertalingen te maken. Je bent een netwerker pur sang en beschikt over zeer goede schriftelijke en mondelinge vaardigheden.

 

Verder heb je:

 • een hbo-diploma;
 • ervaring met veranderprocessen;
 • bij voorkeur ervaring met het werkterrein intelligence;
 • affiniteit met digitalisering, om zo de informatiepositie te verbeteren.

Wat wij bieden

De standplaats is Apeldoorn. Er is ruimte voor 1 fte. Het betreft een functie voor 36 uur per week.

 

Afhankelijk van je achtergrond volg je aan de Politieacademie een 14-weekse opleiding voor specifieke inzetbaarheid (36 uur per week), met eventueel aansluitend een voor de functie benodigd aanvullend opleidingsprogramma. Tijdens deze opleiding(en) ontvang je al het met jou overeengekomen salaris. Het positief afronden van het verplichte assessment is voorwaarde om aan de opleiding te kunnen beginnen. Het behalen van de opleiding is een vereiste om deze functie uit te kunnen oefenen.

 

Tijdens de interne specifieke politieopleiding word je tijdelijk aangesteld als ambtenaar in opleiding. Na het voltooien van de opleiding bieden we je een tijdelijke aanstelling aan, waarbij een proeftijd van één jaar van toepassing is. Na deze proeftijd volgt zo snel mogelijk een vaste aanstelling.

 

Binnen de politie investeren we in jouw toekomst. We bieden uitgebreide ontwikkelingsmogelijkheden en een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden. Denk hier bij aan:

 • een bruto maandsalaris van minimaal € 2.596,- en maximaal € 4.299,- (schaal 9 Bbp) op basis van een 36-urige werkweek;
 • 8% vakantie- en 8,33% eindejaarsuitkering;
 • goede pensioenregeling en betaald ouderschapsverlof.

De formele functie binnen het functiegebouw van de politie is operationeel specialist A.

  

Wat verder belangrijk is

 • Een veiligheidsonderzoek A maakt deel uit van de selectieprocedure.
 • Een competentiegericht assessment kan deel uit maken van deze selectieprocedure.
 • Je hebt de Nederlandse nationaliteit (dit mag ook je tweede nationaliteit zijn).
 • De politie zet in op vernieuwing en cultuurverschillen binnen teams. Divers samengestelde teams presteren beter. Daarom werken we hard aan een open en veilige cultuur waarin divers talent tot bloei komt.